Barnrapporter

Barnrapporten 2018:
Palestinska barn under ockupationen

 

Hundratals barn i israeliska fängelser

Varje år arresteras och åtalas mellan 500 och 700 palestinska barn, mellan 12 och 17 års ålder, inom det israeliska militära rättssystemet.

”Gripande, anhållande, häktning, fängslande av barn [...] får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid”. FN:s Barnkonvention, artikel 37(b)

Defence for Children International Palestine redovisar hur många palestinska barn, som sitter i israeliska fängelser i slutet av varje månad under 2018 (1).

Januari   351
Februari  356
Mars  304
April   315
Maj  291
Juni   273
Juli 251
Augusti 239
September 230
Oktober 220
November 217
December 203

 

Även små barn fängslas

I genomsnitt har 55 palestinska barn mellan 12 och 15 år suttit i israeliskt fängelse i slutet av varje månad under de tio första månaderna 2018.

Januari   78
Februari  91
Mars  63
April   61
Maj  49
Juni   50
Juli 44
Augusti 35
September 41
Oktober 42
November 49
December 43


Uppgifterna kommer från Defence for Children International Palestine, Israeli Prison Service och Israeli Army Temporary Detention Facilities (2).

Handfängsel, misshandel och ögonbindel

UNICEF har skrivit en rapport 2017 om hur de palestinska barnen behandlas vid arrestering och häktning. Rapporten omfattar intervjuer med 162 barn mellan 12 och 17 år (3).

93% fick handfängsel
91% hade varken förälder eller advokat under förhör
78% blev fysiskt misshandlade (sparkar, slag)
75% fick ögonbindel
64% skrev under dokument på hebreiska, ett språk som de oftast inte förstår
61% blev verbalt kränkta och förolämpade
44% greps hemma på natten
33% fick inte tillräckligt med mat och vatten
32% blev hotade att erkänna


Enligt militärdomstolarnas egna uppgifter från 2010 dömer de barn som skyldiga i 99,74 procent av fallen (4).

FN:s tortyrkommitté uttryckte den 14 maj 2009 djup oro över att palestinska barn fängslas och förhörs utan närvaro av advokat eller familjemedlem och att de utsätts för handlingar som är i strid med tortyrkonventionens bestämmelser när det gäller att få fram ett erkännande (5).

Israeliska militärlagar för palestinska barn

Israel tillämpar olika rättssystem för israeliska och palestinska barn, vilket är en överträdelse av principen om jämlikhet och icke-diskriminering. Israeliska barn döms i civil domstol, medan de palestinska barnen döms av militära domstolar redan från 12 års ålder (4).

Lägsta ålder för straffrättsligt ansvar 12 år
Lägsta ålder för fängelsestraff 12 år
Laglig rätt att ha förälder närvarande vid förhör Nej
Laglig rätt att prata med en advokat före, eller under förhör Nej
Laglig rätt att få förhören inspelade med ljud och bild Nej
Längsta tid i häkte innan barnet får möta en domare 8 dagar
Längsta tid i häkte innan barnet får träffa en advokat 90 dagar
Längsta tid i häkte utan åtal 188 dagar
Längsta tid mellan åtal och rättegång 2 år

FN:s barnrättskommitté har den 29 januari 2010 uttalat att barn överhuvudtaget inte ska dömas i militära domstolar (6).

Allt fler barn dödas

Våldet mot palestinska barn eskalerar. Under 2018 har ett barn i veckan dödats av israelisk polis och militär, eller israeler från bosättningar byggda på ockuperad palestinsk mark (7).

2015  31
2016 35
2017 15
2018 57

I statistiken ingår inte barn som har dödats när de har varit inblandade i attacker, enligt Defence for Children International Palestine. Det betyder att ännu fler barn de facto har dödats.

Mardrömmar och sängvätning

Ockupationen präglar barnens vardag med tungt beväpnade soldater och israeliska bosättare, militära vägspärrar, tårgasattacker och nattliga räder I bostäderna.

Många föräldrar rapporterar att deras barn lider av psykosomatiska symtom; mardrömmar, sängvätning, aggressivt beteende, hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter (8).

Känslomässiga och beteendestörningar, barn 6-12 år (9)

Pojkar                54,0%                    
Flickor                46,5%

Läkare utan gränser har studerat 619 unga patienter, barn under 16 års ålder, med psykiska problem.

25,8 procent led av posttraumatisk stress, 18,4 procent hade ångest och 3,4 procent hade en depression. Nästan alla hade varit med om minst en traumatisk händelse före förekomsten av psykiska problem (10).

Vittne till mord eller fysisk misshandel 51,8
Bostaden förstörd  36,6
Familjemedlem dödad 26,9
Tvungen att fly 23,8
Blivit hotad 22,3
Blivit fysiskt skadad 15,5

 

Källor till ovanstående faktauppgifter:

  1. https://www.dci-palestine.org/children_in_israeli_detention
  2. https://www.dci-palestine.org/young_palestinians_in_israeli_detention
  3. https://www.unicef.org/oPt/Annual_CAAC_Bulletin_2017.pdf
  4. https://www.dci-palestine.org/bound_blindfolded_and_convicted
  5. Committee against Torture, Concluding Obeservations of the Committee against Torture - Israel, p. 27.
  6. Committee on the Rights of the Child, CRC/C/OPAC/ICR/CO/1, 2010-01-29, p. 33.
  7. https://www.dci-palestine.org/child_fatalities_by_month
  8. https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/3d14c9e5cdaa296d85256cbf005aa3eb/6bb117b13425504685256ea90055c8ab/$FILE/assessment.pdf
  9. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0169575#sec003
  10. ​ https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/1752-4458-3-21

Läs mer

Här kan du läsa sammanfattningar på svenska från olika rapporter om de palestinska barnens situation, inklusive länkar till de fullständiga rapporterna på engelska:

RAPPORT 1Unicef: Children in israeli Military Detention - Observations and Recommendations, 2013

RAPPORT 2Save the Children/YMCA: The Impact of Child Detension – Occupied Palestinian Territory, 2012

RAPPORT 3Defence for Children International Palestine Section: Bound, Blindfolded and Convicted – Children held in military detension, 2012

RAPPORT 4B’Tselem: No Minor Matter – Violation of the Rights of Palestinian Minors Arrested, 2011