Barnrapporten 2019

Palestinska barn under ockupationen

Hundratals barn i israeliska fängelser

”Gripande, anhållande, häktning, fängslande av barn [...] får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid”. FN:s Barnkonvention, artikel 37b.

Varje år arresteras och åtalas mellan 500 och 700 palestinska barn, mellan 12 och 17 års ålder, inom det israeliska militära rättssystemet, enligt organisationen Defence for Children International Palestine.

De redovisar hur många palestinska barn, som sitter i israeliska fängelser den sista varje månad. Under perioden januari-oktober 2019 var det i genomsnitt 201 barn (1).

Januari   209
Februari  205
Mars  215
April   205
Maj  201
Juni   210
Juli 210
Augusti 185
September 188
Oktober 185
November  
December  

 

Även små barn fängslas

I genomsnitt har 30 palestinska barn mellan 12 och 15 år suttit frihetsberövade i israeliskt fängelse den sista varje månad hittills i år (2).

Januari   46
Februari  32
Mars  30
April   31
Maj  31
Juni   26
Juli 26
Augusti 28
September 22
Oktober 25
November  
December  


Uppgifterna sammansställs av Defence for Children International Palestine, baserat på uppgifter från Israeli Prison Service och Israeli Army Temporary Detention Facilities.

Hämtad på natten, ögonbindel och handfängsel

UNICEF har skrivit en rapport 2017 om hur de palestinska barnen behandlas vid arrestering och häktning. Rapporten omfattar intervjuer med 162 barn mellan 12 och 17 år (3).

93% fick handfängsel
91% hade varken förälder eller advokat under förhör
78% blev fysiskt misshandlade (sparkar, slag)
75% fick ögonbindel
64% skrev under dokument på hebreiska, ett språk som de oftast inte förstår
61% blev verbalt kränkta och förolämpade
44% greps hemma på natten
33% fick inte tillräckligt med mat och vatten
32% blev hotade att erkänna


FN:s tortyrkommitté uttryckte den 14 maj 2009 djup oro över att palestinska barn fängslas och förhörs utan närvaro av advokat eller familjemedlem och att de utsätts för handlingar som är i strid med tortyrkonventionens bestämmelser när det gäller att få fram ett erkännande (4).

Barnen i Gaza

Det bor ungefär två miljoner människor i Gaza. Hälften av dem är under 15 år. Levnadsförhållandena är urusla till följd av den elva år långa blockaden och återkommande militära konfrontationer. Många familjer lever på gränsen till sammanbrott, enligt Rädda Barnen, som har intervjuat 413 barn och 352 vårdnadshavare (5).

Svar från barnen:

63% känner sig otrygga om de inte är tillsammans med sina föräldrar
62% känner sig deprimerade/nedstämda
55% känner sorg 
50% känner ihållande rädsla
31% är rädda när elektriciteten försvinner 

Vart fjärde barn i Gaza, 290 000 barn, är i behov av kontinuerligt psykosocialt stöd. Många vårdnadshavare rapporterar att deras största bekymmer är att inte kunna ge sina barn det beskydd och den omsorg de behöver. 3 av 10 uppger att deras ekonomiska situation har direkt inverkan på barnens trygghet. I familjer med en månadsinkomst på 3 000 kronor eller mindre ses en kraftigt ökad frekvens av posttraumatiskt stressyndrom. En del barn lämnar skolan i förtid. Barnarbete och barnäktenskap har ökat. Droganvändning och självmord har ökat. Vart fjärde barn i Gaza, 290 000 barn, är i behov av kontinuerligt psykosocialt stöd.

Vårdnadshavare om sina barn:

93% är nervösa 
78% är rädda för bomb- och flygplansljud
68% besväras av sömnsvårigheter 
63% besväras av mardrömmar 
53% besväras av sängvätning
42% har olika grader av språkstörning

 

Barn dödas av krypskyttar

Under 2018 dödades mer än ett palestinskt barn i veckan, majoriteten a dem blev ihjälskjutna av israeliska krypskyttar (6).

2016 35
2017 15
2018 57
2019* 27

*Fram till 23 november 2019.

Israeliska militärlagar för palestinska barn

Israel tillämpar olika rättssystem för israeliska och palestinska barn, vilket är en överträdelse av principen om jämlikhet och icke-diskriminering. Israeliska barn döms i civil domstol, medan de palestinska barnen döms av militära domstolar redan från 12 års ålder (7).

  Palestinska Israeliska
Lägsta ålder för straffrättsligt ansvar 12 12
Lägsta ålder för fängelsestraff 12 14
Rätt att ha förälder närvarande vid förhör  Nej Delvis JA
Rätt att prata med en advokat före, eller under förhör Nej Nej
Rätt att få förhören inspelade med ljud och bild Nej Delvis JA
Längsta tid i häkte innan barnet får möta en domare  8 dagar 12-14 timmar
Längsta tid i häkte innan barnet får träffa en advokat 90 dagar 48 timmar
Längsta tid i häkte utan åtal 188 dagar  40 dagar
Längsta tid mellan åtal och rättegång 2 år 6 månader
Andel som döms till fängelse 90% 6,50%

FN:s barnrättskommitté har den 29 januari 2010 uttalat att barn överhuvudtaget inte ska dömas i militära domstolar (8).

Källor till ovanstående faktauppgifter:

  1. dci-palestine.org/children_in_israeli_detention
  2. dci-palestine.org/young_palestinians_in_israeli_detention
  3. unicef.org/oPt/Annual_CAAC_Bulletin_2017.pdf
  4. Committee against Torture, Concluding Observations of the Committee against Torture - Israel, 2009-05-14, p. 27.
  5. https://opt.savethechildren.net/news/save-children-launches-report-mental-health-situation-children-gaza
  6. dci-palestine.org/child_fatalities_by_month
  7. dci-palestine.org/bound_blindfolded_and_convicted
  8. Committee on the Right of the Child, 2010-01-29, p. 33.