Palestinagruppen Stockholm är en del av Palestinagrupperna i Sverige.

Vårt mål är ett fritt Palestina inom 1967 års gränser, det vill säga Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem. Israel ska lämna ockuperade områden, enligt FN:s resolution 242. Rätten för flyktingar att återvända ska respekteras, enligt FN:s resolution 194. Mänskliga rättigheter och likhet inför lagen ska gälla alla i Palestina och Israel. Vi tar avstånd från antisemitism, islamofobi, rasism och terrorism, samt hat, hot och våld.

Länkar till tidigare artiklar finns här.

RSS

Kulturellt folkmord I Gaza

5 Mar 2024

Självfallet är människoliv viktigare än antika ruiner, kyrkor och moskéer. Men att utplåna ett folks kulturarv är också en krigsförbrytelse.

Förstörelse i Gaza

Ungefär 200 platser av omistlig betydelse har förstörts eller skadats i israeliska flygräder I Gaza under det krig som inleddes i oktober 2023. En forntida hamn från 800 f.Kr., en moské med sällsynta manuskript och ett av världens äldsta kristna kloster är bara några av de kulturarv som har förstörts eller skadats, enligt en NGO (icke-statlig organisation) som dokumenterar krigsskador på kulturella platser.

Både palestinier och israeler har skrivit under Haagkonventionen från 1954, avsedd att skydda kulturarv från krigets härjningar.

Isber Sabrine är ordförande för en internationell NGO som dokumenterar kulturarv. Han menar att brott som påverkar kulturarvet är en del av "folkmordets oavsiktliga skador". “Det som händer nu är en krigsförbrytelse. Det strider mot den första Haagkonventionen”. "Israel försöker utplåna folkets band till sitt land. Det är väldigt tydligt och avsiktligt. Gazas arv är en del av dess folk och dess historia."

Gaza var under tusentals år ett handelscentrum och en förbindelse mellan Asien, Afrika och Europa. Karavanvägarna förband den arabiska halvön med Medelhavet och hamnarna gjorde platsen till ett nav för handel och kultur. Sedan åtminstone 1300 f.Kr. har Via Maris eller Havets väg (latin) – varit den viktigaste rutten som resenärer kunde ta på sina resor till Damaskus. Denna väg går från Heliopolis i det forntida Egypten, genom Gazas västra kust och fortsätter sedan in i Syrien.

Den stora Omari-moskén i Gaza City byggdes på 600-talet ovanpå ruinerna av en gammal kyrka från år 406, i sin tur uppförd över ett förhistoriskt tempel åt en kanaanéisk fruktbarhetsgud. Moskéns bibliotek öppnades 1277 och hade en samling på 20 000 böcker och sällsynta manuskript, inklusive biografier om profeten Muhammed och antika böcker om filosofi, medicin och sufisk mysticism. Den 8 december förstördes Omari-moskén i ett israeliskt flyganfall.

Gazas antika hamn Anthedon, även känd som Balakhiyah, ligger i nordvästra Gaza och användes från 800 f.Kr. till 1100 e.Kr. Den upptogs av UNESCO på dess preliminära världsarvslista 2012.  Forskargruppen Forensic Architecture (FA) är baserad vid University of London och har samlat information om Anthedon. De har rapporterat hur Israel medvetet riktade in sig på arkeologiska platser i den belägrade Gazaremsan i sina attacker mot kulturarvet. Före belägringen av Gaza 2005-2006 företog israelerna illlegala utgrävningar och stal mängder av föremål men nu hade den som mål att bara förstöra. FA har dokumenterat förstörelsen av kulturarvet i Gaza i sin undersökning Living Archaeology. I en rapport konstaterade FA: "Detta förakt för och förstörelse av palestinskt kulturarv både förminskar palestiniernas anspråk på en självständig stat och förnekar palestinierna deras grundläggande rätt att få tillgång till och bevara sitt eget arv."

Den befästa staden Tell el-Ajjul uppfördes omkring 2000 till 1800 f.Kr. och har skadats svårt under israeliska bombräder. Palestinsk-svenska utgrävningar pågick där under flera säsonger 2000 och 2003. Arbetet leddes av Peter Fischer från Göteborgs universitet i Sverige och Moain Sadeq vid Antikvitetsmyndigheten i Gaza. Projektet finansierades av svenska SIDA men lades ner när Gaza belägrades av Israel 2005. Den brittiske egyptologen Flinders Petrie grävde ut platsen på 1930-talet och upptäckte bl a guldsmycken och antika mynt. De flesta av hans fynd gjordes mellan 1930 och 1934 när Gaza var under det brittiska mandatet och finns nu på British Museum i London. Bland andra fynd var importerad keramik från Cypern; många av dem dateras till bronsåldern, ungefär 1400-tal f.Kr. Fynden tyder också på att Tell el-Ajjul en gång var ett viktigt handelscentrum.

En romersk nekropol (gravplats) vid Ard-al-Moharbeen grävdes ut 2022 av arkeologer från Palestina och Frankrike efter att byggnadsarbetare upptäckt gravar på platsen. Minst 134 gravar från 200 f.Kr. till 200 e.Kr. hittades med orörda skelett. Mest intressant var två unika blysarkofager dekorerade med motiv från druvskörd och delfiner. Fadel Alatel, arkeolog i Gaza och medlem av Heritage for Peace, deltog i denna utgrävning före den 7 oktober. Han berättade: “Det här är i det område där vit fosfor spreds ut. Skadorna på platsen är okända”. Alatel har arbetat för att bevara Gazas arv och arkeologi genom oräkneliga israeliska flyganfall, men hävdade att den här gången är situationen mycket värre. Han har inte kunnat återvända till platsen för att undersöka omfattningen av skadorna.

International Council of Museums-Arab (ICOM-Arab) skriver att det fanns fyra museer i Gaza och i februari 2024 har i stort sett alla museer raserats. Museet i Rafah hade gjort en utställning av antika mynt, kopparplåtar och smycken, vilket gjorde det till Gazas främsta museum för palestinskt kulturarv. Byggnaden förstördes i ett flyganfall den 11 oktober 2023.

Gazas Antikvitetsdepartement uppskattar att så många som 104 moskéer har skadats eller förstörts efter den israeliska attacken. Sayed al-Hashim-moskén byggdes någon gång på 1100-talet och återuppbyggdes 1850, men skadades i ett flyganfall i oktober. Sufimoskén Ahmadiyyah Zawiya i stadsdelen Daraj grundades 1336 av anhängare till Sheikh Ahmad al-Badawi, en välkänd sufi-lärd som bodde i Gaza på 1100-talet. "Alla våra kulturarv är tydligt markerade, men de israeliska militära anfallen, stridsvagnarna och bulldozrarna fortsätter", sade Fadel Alatel. “Men jag tror att allt det här kommer att ta slut. Även om de försöker förstöra vårt förflutna kommer vi att bygga upp Gazas framtid igen."

Det kristna klostret Saint Hilarion låg i byn Nuseirat vid kusten och grundades cirka 340 under det romerska styret. Den helige Hilarion var en kristen som sägs vara grundaren av klosterväsendet. Han drog sig tillbaka från det världsliga livet och levde i ett rum på en avskild plats i dagens Deir el-Balah i centrala Gazaremsan. Men pilgrimer sökte upp honom på jakt efter botemedel mot sjukdomar och andlig vägledning. Byggnaderna växte runt hans enkla rum och blev så småningom ett av de största klostren i Mellanöstern. För att slippa besökare flydde han så småningom till Cypern och bosatte sig på ett berg där numer en medeltida “riddarborg” ännu står, St Hilarion. Men hans anhängare sökte sig även dit... På klosterområdet i Gaza uppfördes fem kyrkor, en begravningsplats, och ett bad. Mosaiker och kalksten dekorerade golv och väggar för att välkomna pilgrimer som färdades på Via Maris från Egypten till Damaskus. Klosterområdet skadades i en jordbävning år 614 och låg övergiven tills palestinska arkeologer började gräva där i slutet av 1990-talet. Platsen är upptagen på UNESCO världsarvslista 2012 och har skadats i de israeliska bombningarna.

Den grekisk-ortodoxa kyrkan Sankt Porfyrius har varit i bruk under 1600 år. Byggnaden uppfördes år 425 och anses vara den tredje äldsta kyrkan i världen. Den fick sitt namn efter det bysantinska helgonet som ville stänga de hedniska templen. Kyrkan omvandlades till moské på 600-talet, men blev återigen en kyrka på 1150-talet när korsfararna återtog den. Byggnaden renoverades 1856 och har förblivit en plats där Gazas kristna församling kunde söka skydd under tider av konflikt. Den träffades och skadades den 19 oktober och i de israeliska bombningarna den 19 oktober dödades 17 personer när taket rasade in. Det grekisk-ortodoxa patriarkatet i Jerusalem sade att det "utgör en krigsförbrytelse" att förstöra kyrkan. Den intilliggande Katib al-Ilaya-moskén i osmansk stil, byggd på 1400-talet, skadades i samma attack.

Enastående och unika mosaiker med djur, jaktscener och palmer prydde en gång golvet i den bysantinska kyrkan i Jabalia från år 444. Väggarna hade 16 religiösa texter skrivna på antik grekiska under kejsar Theodosius II, som styrde Bysans från 408 till 450. Det palestinska Antikvitetsministeriet öppnade kyrkan igen i början av 2022 efter en treårig restaurering i samarbete med en fransk organisation samt British Council. Kyrkan förstördes i oktober av israeliska flyganfall. 2022 upptäckte en bonde en serie utsökta bysantinska mosaiker i närheten. Det är fortfarande oklart vad som hänt med gravarna och de närliggande mosaikerna.

Khan Younis karavanseraj (värdshus för karavaner) byggdes på 1300-talet för resenärer som färdades längs Via Maris. Byggnaden är uppkallad efter sin grundare, Younis al-Nuruzi och byggdes 1387 med en moské, ett postkontor och förråd. Khan Younis-museet  öppnades 2016 av Mohamed och Najla Abu Lahia. De ville bevara historien om Gazas kulturarv för kommande generationer. Samlingen bestod av cirka 3 000 föremål från kanaanéerna, vilka levde i Gaza och över stora delar av Levanten redan på 2000-talet f Kr. Allt som nu återstår av museet är keramikskärvor och krossat glas efter ett flyganfall i oktober.

Byggnad som förstörts vid israeliska flygräder i Khan Younis i södra Gaza 8 oktober 2023.


Palatset Qasr Al-Basha från 1200-talet i Gaza City byggdes om till ett museum år 2010 och en samling föremål från olika perioder av Gazas historia ställdes ut. Palatset byggdes om av mamlukhärskaren Sultan Zahir Baybars i mitten av 1200-talet som ett försvar mot korsfararna och de mongoliska arméerna. Under 1600-talet användes den av osmanska härskare och var logi för den franske befälhavaren Napoleon Bonaparte 1799 när han gick in i Gaza för att försöka avvärja en väntad osmansk invasion från Egypten. Museet träffades av israeliska flyganfall den 11 december som skadade dess murar, innergård och trädgårdar.

Hammam al-Sammara, eller Samariternas badhus, var äldre än islam och grundades troligen av samariterna, en religiös sekt av etniska judar som bodde i Zeitoun-området, även känt som de judiska kvarteren. Gaza City hade en gång 38 badhus men många förstördes under krig och ockupationer. Hammam al-Sammara var det sista som återstod och var en populär mötesplats där Gazaborna kunde umgås och söka botemedel mot sjukdomar under de vackra välvda taken. Badet och dess vackra inlagda marmorgolv värmdes upp med traditionella vedeldade ugnar och akvedukter. Hammam al-Sammara förstördes den 8 december 2023. Området där badet låg hyste ett blomstrande judiskt samhälle fram till korsfararstyret på 1100-talet. Den sista palestinsk-judiska familjen bodde i området fram till 1960-talet. Andra lämningar av judisk historia i Gaza är den unika mosaiken med kung David, daterad till 508. Den upptäcktes nära resterna av en synagoga från 500-talet och föreställer kung David som spelar harpa. Mosaiken överfördes till Israel Museum i Jerusalem efter att Israel erövrat Gazaremsan under sexdagarskriget 1967.

Man vet ännu inte hur tillståndet är för Gazas många andra historiska platser. Enligt Fader Alatel "ändras situationen var femte minut". Lokala fotografer har inte kunnat återvända.

UNESCO rapporterade till Al Jazeera: "Även om den humanitära situationen med rätta prioriteras, måste skyddet av kulturarvet i alla dess former också beaktas. I enlighet med sitt mandat uppmanar UNESCO alla inblandade aktörer att strikt respektera internationell rätt. Kulturarv får inte angripas eller användas för militära ändamål, eftersom det anses vara civil infrastruktur."

Mariam Shah är forskare I freds- och konfliktvetenskap vid Carnegie Endowment for International Peace och rapporterar om det hotade kulturarvet I Gaza den 8 februari 2024. Hon menar att det som händer i Gaza innebär långt mer än människors död och fysisk förstörelse av kulturarvet. Kriget ödelägger palestiniernas kulturarv, identitet och existens – inte bara i Gaza utan globalt. Shah skriver vidare att den fysiska förstörelsen av kulturarvet i Gaza har allvarliga konsekvenser för studier av Palestinas historia. Genom att utplåna universitet och arkiv har palestinierna förlorat ovärderliga resurser. Detta måste även betraktas som en avhumanisering av befolkningen – israeliska politiker hänvisar till exempel till palestinska civila som "mänskliga djur".
 
Den radikala israeliska nättidningen +972 skriver om en "Fruktansvärd ny rapport om Israels 'kulturella folkmord' i Gaza". Hamnen var i århundraden ett viktigt nav för handeln över Medelhavet och en plats för mångkulturalism. Över hela remsan har Israel skadat och förstört sekulära historiska platser såväl som de som är anslutna till islam och kristendom. Den Genève-baserade Euro-Med Human Rights Monitor har anklagat Israel för "tydligt avsiktliga angrepp på alla historiska byggnader i Gazaremsan".

I nästan tre decennier var jag intendent för de världsberömda Cypernsamlingarna i Stockholm. Jag har rest omkring på hela Cypern och förfärats över en omfattande förstörelse av kulrurarvet orsakat av krig, ockupationer och konflikter. Men ingenstans har förödelsen varit så fruktansvärd och oåterkallelig som i Palestina vars förhistoria varit sammanflätad med Cypern och som befinner sig bara ett stenkast bort. Jag har försökt dokumentera detta i en kommande bok – ARKEOLOGI SOM VAPEN. Israel och Palestina – arvet efter kolonialism och nationalism.


Marie-Louise  Winbladh
Arkeolog, författare, forskare
Intendent för Cypernsamlingarna 1971-2001
http://cypernochkreta.dinstudio.se


Källor

Mariam Shah, Vanishing Ink: Palestinian Culture Under Threat in Gaza, 8/2 2024. Carnegie Endowment for International Peace


Horrific new report on Israel’s “cultural genocide” in Gaza, 17 February 2024


Indlieb Farazi Saber (2024) A ‘cultural genocide’: Which of Gaza’s heritage sites have been destroyed? Al Jazeera 14 January.

 

Oacceptabel säkerhet vid evakuering av sjukhus i Gaza

28 Feb 2024

FN-organet OCHA-oPt, som samordnar humanitära frågor i de ockuperade palestinska områdena, har gjort följande uttalande 27 februari 2024:

Den 25 februari evakuerade Röda kors-motsvarigheten Röda Halvmånen och Förenta Nationerna 24 patienter från Al Amal-sjukhuset i Khan Younis, inklusive en gravid kvinna och en mor med ett nyfött barn. Al Amal-sjukhuset har varit utsatt för militära operationer i över en månad. Fyrtio attacker mot sjukhuset från den 22 januari till den 22 februari, där minst 25 personer har dödats, har gjort det odugligt.

Trots att utrymningen av all personal och alla fordon samordnades med den israeliska sidan blockerade de israeliska styrkorna konvojen som leddes av WHO i många timmar så fort den lämnade sjukhuset. Den israeliska militären tvingade ut patienter och personal ur ambulanserna och tog ifrån alla paramedicinare deras kläder. Tre paramedicinare ur Röda Halvmånen greps därefter, trots att deras personuppgifter hade lämnats till de israeliska styrkorna i förväg, medan resten av konvojen stannade kvar på platsen i över sju timmar. En paramedicinare har släppts, och vi vädjar om omedelbar frigivning av de andra två och alla annan hälsopersonal som har frihetsberövats.

Detta är inte en isolerad händelse. Hjälpkonvojer har beskjutits och nekas systematiskt tillträde till människor i nöd. Humanitära arbetare har trakasserats, hotats eller frihetsberövats av israeliska styrkor, och humanitär infrastruktur har träffats. Strax före söndagens incident dödades två familjemedlemmar till personal i Läkare Utan Gränser i ett oprovocerat angrepp av israeliska styrkor mot en desarmerad anläggning där deras personal och familjemedlemmar sov.

Leveransen av hjälpmedel över hela Gaza har inte underlättats tillräckligt. Det har lett till att humanitära arbetare utsätts för oacceptabel risk att frihetsberövas, skadas eller dödas trots att detta skulle kunna förhindras. Det gör det omöjligt för dem att säkert nå norra Gaza och i allt större utsträckning också delar av södra Gaza.

FN och samarbetande organisationer har konsekvent informerat de israeliska myndigheterna om vad som krävs för att hjälpinsatser ska nå hela Gaza. Det absoluta minimumet är att de bekräftar att de fått förhandsmeddelandet om en humanitär insats vilket innebär att de ansvarar för att möjliggöra en säker, smidig och snabb passage på marken. Vi kommer att fortsätta diskutera med de israeliska styrkorna för att dessa krav ska uppfyllas, så att det blir möjligt att genomföra de absolut nödvändiga humanitära insatserna.

FN och Röda Halvmånen tvingades lämna kvar ytterligare trettioen icke-kritiska patienter på Al Amal-sjukhuset.

 

Översättning: Tomas Cronholm med hjälp av https://chat.openai.com/.

 

Detta är ett exempel på meddelanden från https://www.ochaopt.org/. Det går där att prenumerera gratis på deras elektroniska nyhetsbrev som ger en objektiv bild av situationen. 

FN-organ: Omedelbart eldupphör krävs

29 Jan 2024

FN:s kommitté för utövande av det palestinska folkets oförytterliga rättigheter gör följande uttalande:

Kommitténs byrå välkomnar de tillfälliga åtgärder som Internationella domstolen har beslutat om för att förhindra folkmordshandlingar i Gaza

Följande är ett uttalande från FN:s generalförsamlings kommitté för utövande av det palestinska folkets oförytterliga rättigheter, utfärdat den 26 januari 2024:

Byrån välkomnar Internationella domstolens (ICJ) beslut angående Sydafrikas ansökan, att utfärda tillfälliga åtgärder i enlighet med Israels förpliktelser enligt 1948 års konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord som kräver att Israel "vidtar alla åtgärder inom sin makt för att förhindra alla handlingar inom ramen för artikel II i denna konvention". Israel måste säkerställa att "dess militär inte begår några" folkmordshandlingar i Gaza.

Domstolen bekräftade att den har jurisdiktion i fallet och erkände vidare att "den civila befolkningen i Gazaremsan fortfarande är extremt sårbar" på grund av Israels återkommande användning av brutalt våld mot det palestinska folket och uppmanade Israel att "vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att möjliggöra tillhandahållandet av akut behövda grundläggande tjänster och humanitär hjälp".

Israels obevekliga och godtyckliga krig mot den belägrade Gazaremsan har resulterat i över 26 000 döda palestinier, majoriteten barn och kvinnor, över 63 740 skadade, över 360 000 hem förstörda eller skadade, utöver annan vital civil infrastruktur, och cirka 1,9 miljoner personer som har blivit tvångsförflyttade och lider av en humanitär katastrof, inklusive svält och spridning av sjukdomar.

Israel måste genomföra de bindande tillfälliga åtgärderna för att förhindra ytterligare skada på den palestinska civilbefolkningen. Domstolen beordrade också Israel att "förhindra och bestraffa direkt och offentlig uppmaning till folkmord" mot det palestinska folket och lämna in en rapport om vidtagna åtgärder inom en månad.

Byrån uppmanar FN:s säkerhetsråd att säkerställa genomförandet av domstolens beslut, liksom generalförsamlingsresolutionerna ES-10/21 och ES-10/22 och säkerhetsrådsresolutioner (2712) och (2720) från 2023. Ett omedelbart eldupphör krävs för att genomföra de tillfälliga åtgärderna som anges av domstolen.

Kommitténs byrå upprepar sitt långvariga krav på en rättvis och fredlig lösning på Palestinakonflikten, i enlighet med internationell lag och relevanta resolutioner från Förenta nationerna, som avslutar den israeliska ockupationen, förverkligar det palestinska folkets rättigheter, inklusive självbestämmande och rätt till återvändande, och uppnår en tvåstatslösning på gränserna före 1967 med östra Jerusalem som huvudstad för Staten Palestina.

Översättning: Chat GPT och Tomas Cronholm

 

Uppmanas israelisk militär till folkmord?

13 Jan 2024

Ingmar Karlssons senaste bok har titeln ”Folket som inte fick finnas”. Det syftar förstås på palestinierna som bodde i landet som judarna ville tömma och ha själva. De som inte mördades av judarna när Israel bildades flydde och fördrevs. Ett stort antal hamnade i flyktingläger i Gaza, och de och deras efterlevande utgör nu den absoluta merparten av befolkningen i Gaza. Detta måste man ha i minnet när man läser uttalanden från politiker, militärer och tjänstemän om kriget mot Gaza. Några finns sammanställda i Sydafrikas anmälan mot Israel för folkmord:

Premiärminister Benjamin Netanyahu har beskrivit Gazas befolkning som ”blodtörstiga monster”, ”mörkrets barn” och ”barbarer”. Att det inte handlar bara om Hamas framgår när han citerar Bibeln om amalekiterna som var fiender till Israels folk: Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor. (Bibeln 2000, 1 Samuelsboken 15 vers 3).

Israels president Isaac Herzog klargjorde 12 oktober 2023 att Israel inte skiljer mellan militanta och civila i Gaza. Detta uttalade han under en presskonferens för utländska medier angående palestinier i Gaza, där över en miljon är barn: ”Det är en hel nation där ute som är ansvarig. Det är inte sant, detta att civila inte är medvetna eller involverade.”

Israels försvarsminister informerade 9 oktober 2023 att Israel ”inför en fullständig belägring av Gaza. Ingen elektricitet, ingen mat, inget vatten, inget bränsle. Allt är stängt. Vi kämpar mot mänskliga djur och vi agerar därefter. … Gaza kommer inte återgå till vad det var innan. Vi kommer att eliminera allt.” Ett liknande uttalande gjordes 13 oktober 2023 av Israels minister för energi och infrastruktur, Israel Katz: ”Ingen elektrisk strömbrytare kommer att slås på, ingen vattenpost kommer att öppnas, och ingen bränslelastbil kommer att komma in förrän de israeliska tillfångatagna återvänder hem.”

Israels kulturarvsminister Amichai Eliyahu – som föreslog att Gaza skulle bombas med kärnvapen – har argumenterat mot humanitärt bistånd för att ”vi skulle inte ge nazisterna humanitärt bistånd”, och ”det finns inget sådant som icke-involverade civila i Gaza”. Han har också sagt att den tidigare israeliska bosättningen i Gaza ska återupprättas. Jordbruksministern Avi Dichter har jämfört med 1948 och hävdat att ”vi rullar nu faktiskt ut Gazas Nakba”.

Generalmajor Giora Eiland har varnat i en videoupptagning riktad till invånarna i Gaza, som han kallar människodjur: ”Israel har infört en total blockad mot Gaza, ingen elektricitet, inget vatten, bara förstörelse. Ni ville ha helvetet, ni kommer att få helvetet.” I ett annat sammanhang har han utvecklat det: ”Men det är inte tillräckligt. För att göra belägringen effektiv måste vi hindra andra från att bistå Gaza... Människorna bör informeras om att de har två val; att stanna och svälta eller att lämna. Om Egypten och andra länder föredrar att dessa människor ska dö i Gaza är det deras val. … ”Staten Israel har inget annat val än att göra Gaza till en plats som tillfälligt eller permanent är omöjlig att leva i.” I likhet med orden från president Herzog har han upprepade gånger betonat att det inte bör finnas någon åtskillnad mellan Hamas-stridande och palestinska civila, och sagt: ”Vilka är de 'fattiga' kvinnorna i Gaza? De är alla mödrar, systrar eller fruar till Hamas-mördare.” De svåra epidemier som kan bli följden ser han som en fördel som kan föra segern närmare.

Arméreservisten Ezra Yachin deltog i massakern i Deir Yassin under Nakba 1948. I ett tal till israeliska trupper inför markinvasionen sa han: ”Var segerrik och avsluta dem och lämna ingen kvar. Radera minnet av dem. Radera dem, deras familjer, mödrar och barn. Dessa djur kan inte längre leva... Varje jude med ett vapen bör gå ut och döda dem. Om du har en arabisk granne, vänta inte, gå till hans hem och skjut honom... Vi vill invadera, inte som tidigare, vi vill gå in och förstöra det som är framför oss, och förstöra hus, sedan förstöra det som kommer efter det. Med alla våra krafter, total förstörelse, gå in och förstör. Som du kan se kommer vi att bevittna saker vi aldrig har drömt om. Låt dem släppa bomber på dem och radera ut dem.”

Ovanstående uttalanden av israeliska beslutsfattare och militära tjänstemän visar en tydlig avsikt att förstöra palestinier i Gaza som en grupp ”som sådan”. De utgör också en tydlig, direkt och offentlig uppvigling till folkmord, som har gått obemärkt och ostraffat. Den klara slutsatsen från Israels armés handlingar på marken är att dessa folkmordsuttalanden och direktiven är riktade mot det palestinska folket. Det är också den klara och nödvändiga slutsatsen som kan dras från den framväxande bevisningen från israeliska armésoldater som tjänstgör i Gaza, inklusive de som är stationerade på marken:

Israels arméöverste Yogev Bar-Sheshet, biträdande chef för COGAT som ansvarar för de ockuperade områdena har sagt att den som återvänder här, om de återvänder här efteråt, kommer att finna svedd mark. Inga hus, inget jordbruk, ingenting alls. De har ingen framtid. Överste Erez Eshel kommenterade samtidigt: ”Hämnd är värdefullt. Detta är hämnd över vad de gjorde mot oss... Detta område kommer att vara obrukbar mark. De kommer inte att kunna bo här.”

Israeliska soldater i uniform filmades 5 december 2023 när de dansade och sjöng ”Må deras byar brinna, må Gaza försvinna”, och två dagar senare inne i Gaza under mottot ”det finns inga civila som inte är inblandade” och ”eliminera amalekiternas avkomma”. Vid det laget hade 17.177 palestinier dödats i Gaza, varav 70 % var kvinnor och barn.

Denna folkmordsretorik som används av tjänstemän och militärer är också utbredd bland ledamöter i den israeliska riksdagen, Knesset. Där uppmanas till att Gaza ska raderas, utplånas, tillplattas och krossas med alla sina invånare, och man upprepar att det inte finns några som inte är inblandade, inte några oskyldiga. ”Barnen har sig själva att skylla.” ”Det bör finnas ett enda straff för alla där – döden.” Parlamentariker har begärt ”hänsynslös bombning från luften”, ”användning av kärnvapen” och en ”Nakba som kommer att överskugga Nakban 1948”.

Liknande folkmordsretorik är också vanligt förekommande i det israeliska civila samhället, med folkmordsbudskap som sänds rutinmässigt – utan kritik eller sanktioner – i israeliska medier. Medierapporterna kräver att Gaza ska utraderas, förvandlas till ett ”slakthus”, att ”Hamas inte borde elimineras” utan snarare ”borde Gaza raseras”, motiverat med påståendet att ”Det finns inga oskyldiga. Det finns ingen befolkning. Det finns 2,5 miljoner terrorister”. En lokal tjänsteman uppmanade enligt uppgift till att Gaza skulle bli ”öde och förstört” som Auschwitz-museet, ”som demonstrerar galenskapen hos de människor som levde där”. Tidigare riksdagsledamöter har efterlyst en nivå av förstörelse som skulle likna den i Dresden och Hiroshima, som hävdar att det skulle vara ”omoraliskt” för den israeliska armén att inte visa sig vara ”hämndlysten och grym”. I en israelisk nyhetsintervju krävde en före detta riksdagsledamot att alla palestinier i Gaza skulle dödas:

”Jag säger er, i Gaza är alla utan undantag terrorister. De måste utrotas, alla ska dödas. Vi kommer att rasera Gaza, förvandla dem till damm, och armén kommer att rengöra området. Sedan kommer vi att bygga nya områden för oss, framför allt för vår säkerhet.”

Dessa uttalanden från framstående medlemmar av det israeliska samhället – inklusive tidigare parlamentariker och nyhetsankare – utgör en tydlig direkt och offentlig uppmaning till folkmord som har passerat de israeliska myndigheterna okontrollerat och ostraffat. Att dessa uppfattningar verkar vara så utbredda och accepterade i det israeliska samhället är speciellt intressant eftersom soldater som tjänstgör i Gaza till stor del är reservister som kommer från det civila samhället, där de fått sin inställning.

Den ovanstående texten är översatt och redigerad. Översättningen gjordes primärt av ChatGPT, dock med undantag av de sista avsnitten som denna AI vägrade översätta med följande förklaring: ”Jag är ledsen, men jag kommer inte att tillhandahålla hjälp eller översättningar för innehåll som främjar hatretorik, våld eller skada mot någon individ eller grupp.” Nedanstående är hämtade ur Ilan Pappé: The Ethnic Cleansing of Palestine och översatta av mig. Boken finns på svenska: Den etniska rensningen av Palestina. Det framgår vid upprepade tillfällen att uppmaning till folkmord på palestinier inte är något nytt.

David Ben-Gurion skrev 1947 att ”det palestinska samhället i det judiska området skulle vara ’utlämnat till vår nåd’ och allt som judarna ville kunde göras mot dem, inklusive ’att svälta ihjäl dem’”. I en bok om Ben-Gurion skriver Ezra Danin ”Det fanns inget behov, betonade Ben-Gurion (januari 1948), att längre skilja mellan de ’oskyldiga’ och de ’skyldiga’  – det var dags att tillfoga kollaterala skador. Danin påminde sig flera år senare att Ben-Gurion förklarade vad kollaterala skador betydde: ”Varje attack måste sluta med ockupation, förstörelse och utvisning.”

Den etniska rensningen av Haifa i april 1948 leddes av Mordechai Maklef som senare blev den israeliska arméns stabschef.  De order han utfärdade till sina trupper var enkla: ”Döda alla araber du stöter på; tänd eld på alla brännbara föremål och tvinga upp dörrarna med sprängämnen.”

Beersheba tömdes under vapenhot i oktober 1948. Stadens borgmästare försökte då förmå ockupationsofficeren att inte deportera befolkningen som behövdes där, men fick svaret att ”vi behöver land, inte slavar”.

1976 kallade den högsta tjänstemannen i inrikesministeriet, Israel Koening, palestinierna i Galileen för en ”cancer i statens kropp” och den israeliska stabschefen, Raphael Eitan, talade öppet om dem som ”kackerlackor”.

 

Tomas Cronholm

Läs också: https://www.magasinetparagraf.se/public/213987-var-tids-ubermensch/

← Äldre inlägg