Palestinagruppen Stockholm är en del av Palestinagrupperna i Sverige.

Vårt mål är ett fritt Palestina inom 1967 års gränser, det vill säga Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem. Israel ska lämna ockuperade områden, enligt FN:s resolution 242. Rätten för flyktingar att återvända ska respekteras, enligt FN:s resolution 194. Mänskliga rättigheter och likhet inför lagen ska gälla alla i Palestina och Israel. Vi tar avstånd från antisemitism, islamofobi, rasism och terrorism, samt hat, hot och våld.

Länkar till tidigare artiklar finns här.

Sida 2

RSS

Uppmanas israelisk militär till folkmord?

13 Jan 2024

Ingmar Karlssons senaste bok har titeln ”Folket som inte fick finnas”. Det syftar förstås på palestinierna som bodde i landet som judarna ville tömma och ha själva. De som inte mördades av judarna när Israel bildades flydde och fördrevs. Ett stort antal hamnade i flyktingläger i Gaza, och de och deras efterlevande utgör nu den absoluta merparten av befolkningen i Gaza. Detta måste man ha i minnet när man läser uttalanden från politiker, militärer och tjänstemän om kriget mot Gaza. Några finns sammanställda i Sydafrikas anmälan mot Israel för folkmord:

Premiärminister Benjamin Netanyahu har beskrivit Gazas befolkning som ”blodtörstiga monster”, ”mörkrets barn” och ”barbarer”. Att det inte handlar bara om Hamas framgår när han citerar Bibeln om amalekiterna som var fiender till Israels folk: Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor. (Bibeln 2000, 1 Samuelsboken 15 vers 3).

Israels president Isaac Herzog klargjorde 12 oktober 2023 att Israel inte skiljer mellan militanta och civila i Gaza. Detta uttalade han under en presskonferens för utländska medier angående palestinier i Gaza, där över en miljon är barn: ”Det är en hel nation där ute som är ansvarig. Det är inte sant, detta att civila inte är medvetna eller involverade.”

Israels försvarsminister informerade 9 oktober 2023 att Israel ”inför en fullständig belägring av Gaza. Ingen elektricitet, ingen mat, inget vatten, inget bränsle. Allt är stängt. Vi kämpar mot mänskliga djur och vi agerar därefter. … Gaza kommer inte återgå till vad det var innan. Vi kommer att eliminera allt.” Ett liknande uttalande gjordes 13 oktober 2023 av Israels minister för energi och infrastruktur, Israel Katz: ”Ingen elektrisk strömbrytare kommer att slås på, ingen vattenpost kommer att öppnas, och ingen bränslelastbil kommer att komma in förrän de israeliska tillfångatagna återvänder hem.”

Israels kulturarvsminister Amichai Eliyahu – som föreslog att Gaza skulle bombas med kärnvapen – har argumenterat mot humanitärt bistånd för att ”vi skulle inte ge nazisterna humanitärt bistånd”, och ”det finns inget sådant som icke-involverade civila i Gaza”. Han har också sagt att den tidigare israeliska bosättningen i Gaza ska återupprättas. Jordbruksministern Avi Dichter har jämfört med 1948 och hävdat att ”vi rullar nu faktiskt ut Gazas Nakba”.

Generalmajor Giora Eiland har varnat i en videoupptagning riktad till invånarna i Gaza, som han kallar människodjur: ”Israel har infört en total blockad mot Gaza, ingen elektricitet, inget vatten, bara förstörelse. Ni ville ha helvetet, ni kommer att få helvetet.” I ett annat sammanhang har han utvecklat det: ”Men det är inte tillräckligt. För att göra belägringen effektiv måste vi hindra andra från att bistå Gaza... Människorna bör informeras om att de har två val; att stanna och svälta eller att lämna. Om Egypten och andra länder föredrar att dessa människor ska dö i Gaza är det deras val. … ”Staten Israel har inget annat val än att göra Gaza till en plats som tillfälligt eller permanent är omöjlig att leva i.” I likhet med orden från president Herzog har han upprepade gånger betonat att det inte bör finnas någon åtskillnad mellan Hamas-stridande och palestinska civila, och sagt: ”Vilka är de 'fattiga' kvinnorna i Gaza? De är alla mödrar, systrar eller fruar till Hamas-mördare.” De svåra epidemier som kan bli följden ser han som en fördel som kan föra segern närmare.

Arméreservisten Ezra Yachin deltog i massakern i Deir Yassin under Nakba 1948. I ett tal till israeliska trupper inför markinvasionen sa han: ”Var segerrik och avsluta dem och lämna ingen kvar. Radera minnet av dem. Radera dem, deras familjer, mödrar och barn. Dessa djur kan inte längre leva... Varje jude med ett vapen bör gå ut och döda dem. Om du har en arabisk granne, vänta inte, gå till hans hem och skjut honom... Vi vill invadera, inte som tidigare, vi vill gå in och förstöra det som är framför oss, och förstöra hus, sedan förstöra det som kommer efter det. Med alla våra krafter, total förstörelse, gå in och förstör. Som du kan se kommer vi att bevittna saker vi aldrig har drömt om. Låt dem släppa bomber på dem och radera ut dem.”

Ovanstående uttalanden av israeliska beslutsfattare och militära tjänstemän visar en tydlig avsikt att förstöra palestinier i Gaza som en grupp ”som sådan”. De utgör också en tydlig, direkt och offentlig uppvigling till folkmord, som har gått obemärkt och ostraffat. Den klara slutsatsen från Israels armés handlingar på marken är att dessa folkmordsuttalanden och direktiven är riktade mot det palestinska folket. Det är också den klara och nödvändiga slutsatsen som kan dras från den framväxande bevisningen från israeliska armésoldater som tjänstgör i Gaza, inklusive de som är stationerade på marken:

Israels arméöverste Yogev Bar-Sheshet, biträdande chef för COGAT som ansvarar för de ockuperade områdena har sagt att den som återvänder här, om de återvänder här efteråt, kommer att finna svedd mark. Inga hus, inget jordbruk, ingenting alls. De har ingen framtid. Överste Erez Eshel kommenterade samtidigt: ”Hämnd är värdefullt. Detta är hämnd över vad de gjorde mot oss... Detta område kommer att vara obrukbar mark. De kommer inte att kunna bo här.”

Israeliska soldater i uniform filmades 5 december 2023 när de dansade och sjöng ”Må deras byar brinna, må Gaza försvinna”, och två dagar senare inne i Gaza under mottot ”det finns inga civila som inte är inblandade” och ”eliminera amalekiternas avkomma”. Vid det laget hade 17.177 palestinier dödats i Gaza, varav 70 % var kvinnor och barn.

Denna folkmordsretorik som används av tjänstemän och militärer är också utbredd bland ledamöter i den israeliska riksdagen, Knesset. Där uppmanas till att Gaza ska raderas, utplånas, tillplattas och krossas med alla sina invånare, och man upprepar att det inte finns några som inte är inblandade, inte några oskyldiga. ”Barnen har sig själva att skylla.” ”Det bör finnas ett enda straff för alla där – döden.” Parlamentariker har begärt ”hänsynslös bombning från luften”, ”användning av kärnvapen” och en ”Nakba som kommer att överskugga Nakban 1948”.

Liknande folkmordsretorik är också vanligt förekommande i det israeliska civila samhället, med folkmordsbudskap som sänds rutinmässigt – utan kritik eller sanktioner – i israeliska medier. Medierapporterna kräver att Gaza ska utraderas, förvandlas till ett ”slakthus”, att ”Hamas inte borde elimineras” utan snarare ”borde Gaza raseras”, motiverat med påståendet att ”Det finns inga oskyldiga. Det finns ingen befolkning. Det finns 2,5 miljoner terrorister”. En lokal tjänsteman uppmanade enligt uppgift till att Gaza skulle bli ”öde och förstört” som Auschwitz-museet, ”som demonstrerar galenskapen hos de människor som levde där”. Tidigare riksdagsledamöter har efterlyst en nivå av förstörelse som skulle likna den i Dresden och Hiroshima, som hävdar att det skulle vara ”omoraliskt” för den israeliska armén att inte visa sig vara ”hämndlysten och grym”. I en israelisk nyhetsintervju krävde en före detta riksdagsledamot att alla palestinier i Gaza skulle dödas:

”Jag säger er, i Gaza är alla utan undantag terrorister. De måste utrotas, alla ska dödas. Vi kommer att rasera Gaza, förvandla dem till damm, och armén kommer att rengöra området. Sedan kommer vi att bygga nya områden för oss, framför allt för vår säkerhet.”

Dessa uttalanden från framstående medlemmar av det israeliska samhället – inklusive tidigare parlamentariker och nyhetsankare – utgör en tydlig direkt och offentlig uppmaning till folkmord som har passerat de israeliska myndigheterna okontrollerat och ostraffat. Att dessa uppfattningar verkar vara så utbredda och accepterade i det israeliska samhället är speciellt intressant eftersom soldater som tjänstgör i Gaza till stor del är reservister som kommer från det civila samhället, där de fått sin inställning.

Den ovanstående texten är översatt och redigerad. Översättningen gjordes primärt av ChatGPT, dock med undantag av de sista avsnitten som denna AI vägrade översätta med följande förklaring: ”Jag är ledsen, men jag kommer inte att tillhandahålla hjälp eller översättningar för innehåll som främjar hatretorik, våld eller skada mot någon individ eller grupp.” Nedanstående är hämtade ur Ilan Pappé: The Ethnic Cleansing of Palestine och översatta av mig. Boken finns på svenska: Den etniska rensningen av Palestina. Det framgår vid upprepade tillfällen att uppmaning till folkmord på palestinier inte är något nytt.

David Ben-Gurion skrev 1947 att ”det palestinska samhället i det judiska området skulle vara ’utlämnat till vår nåd’ och allt som judarna ville kunde göras mot dem, inklusive ’att svälta ihjäl dem’”. I en bok om Ben-Gurion skriver Ezra Danin ”Det fanns inget behov, betonade Ben-Gurion (januari 1948), att längre skilja mellan de ’oskyldiga’ och de ’skyldiga’  – det var dags att tillfoga kollaterala skador. Danin påminde sig flera år senare att Ben-Gurion förklarade vad kollaterala skador betydde: ”Varje attack måste sluta med ockupation, förstörelse och utvisning.”

Den etniska rensningen av Haifa i april 1948 leddes av Mordechai Maklef som senare blev den israeliska arméns stabschef.  De order han utfärdade till sina trupper var enkla: ”Döda alla araber du stöter på; tänd eld på alla brännbara föremål och tvinga upp dörrarna med sprängämnen.”

Beersheba tömdes under vapenhot i oktober 1948. Stadens borgmästare försökte då förmå ockupationsofficeren att inte deportera befolkningen som behövdes där, men fick svaret att ”vi behöver land, inte slavar”.

1976 kallade den högsta tjänstemannen i inrikesministeriet, Israel Koening, palestinierna i Galileen för en ”cancer i statens kropp” och den israeliska stabschefen, Raphael Eitan, talade öppet om dem som ”kackerlackor”.

 

Tomas Cronholm

Läs också: https://www.magasinetparagraf.se/public/213987-var-tids-ubermensch/

Israel inför rätta för misstänkt folkmord

31 Dec 2023

Internationella domstolen i Haag (ICJ) meddelar i en pressrelease 29 december 2023:

Republiken Sydafrika väcker åtal mot Staten Israel och begär att domstolen ska ange preliminära åtgärder

Sydafrika lämnade idag in en ansökan om att inleda rättsliga förfaranden mot Israel inför Internationella domstolen (ICJ), FNs främsta juridiska organ, angående påstådda överträdelser av Israels förpliktelser enligt konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord (”Folkmordskonventionen”) i relation till palestinier i Gazaremsan.

Enligt ansökan har "handlingar och underlåtenheter av Israel folkmordskaraktär, eftersom de begås med den specifika avsikten att förgöra palestinier i Gaza som en del av den övergripande palestinska nationella, rasliga och etniska gruppen" och att "Israels uppträdande — genom dess statliga organ, statliga agenter och andra personer och enheter som handlar på dess instruktioner eller under dess styrning, kontroll eller inflytande — i förhållande till palestinier i Gaza bryter mot dess förpliktelser enligt Folkmordskonventionen".

Sökanden hävdar vidare att "Israel, särskilt sedan den 7 oktober 2023, har misslyckats med att förhindra folkmord och har misslyckats med att åtala för direkta och offentliga uppmaningar till folkmord" och att "Israel har ägnat sig åt, ägnar sig åt och löper risk att ytterligare ägna sig åt folkmordshandlingar mot det palestinska folket i Gaza".

Sydafrika önskar att domstolens rättskipning baseras på artikel 36, punkt 1, i domstolens stadgar och på artikel IX i Folkmordskonventionen, som både Sydafrika och Israel anslutit sig till.

Ansökan innehåller även en begäran om att preliminära åtgärder anges, i enlighet med artikel 41 i domstolens stadgar och artiklarna 73, 74 och 75 i domstolens regler. Sökanden begär att domstolen ska ange preliminära åtgärder för att "skydda mot ytterligare, allvarlig och oåterkallelig skada på det palestinska folkets rättigheter enligt Folkmordskonventionen" och "säkerställa Israels efterlevnad av sina förpliktelser enligt Folkmordskonventionen att inte ägna sig åt folkmord samt att förhindra och straffa folkmord".

I enlighet med artikel 74 i domstolens regler har en "begäran om att ange preliminära åtgärder företräde framför alla andra mål".

Den 84 sidor långa ansökan finns här: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf


Översättning: Tomas Cronholm med stöd av ChatGPT

Ockupation och apartheid måste upphöra!

29 Dec 2023

Efter Gazakriget: Ockupation och apartheid måste äntligen upphöra!

Den israeliska armén går nu bärsärkagång i Gaza med 10. 000-tals dödade och skadade palestinier, framför allt kvinnor och barn, som följd. På Västbanken dödas varje dag palestinier av soldater och bosättare, och bland annat har Frihetsteatern i Jenin – ett kulturellt andningshål som länge haft stöd från Sverige – stormats och delvis förstörts. Finns det efter dessa massakrer och pogromer någon möjlighet till fred mellan folkgrupperna? Svaret är möjligen ja!

Israel förvandlas just nu från en någorlunda fungerande ockupationsmakt till en brutaliserad rasistisk regim som tappat kontrollen. Enda vägen framåt är att använda allt mer våld för att hålla ett allt mer välorganiserat, militant och beslutsamt motstånd nere. I längden är det inte hållbart att en stor del av den yngre befolkningen – Israel har obligatorisk militärtjänst för sina judiska medborgare – är sysselsatt med att kuva ett uppror bland människor man i slutändan är tvingad att leva med.

Splittringen i det israeliska samhället är sedan länge ett faktum efter månader av folkliga protester mot den högerextrema regimens försök att ta över och politisera rättsväsendet. Och med tanke på det som nu sker kan förhållandet till landets 20% icke-judiska medborgare – som redan lever under segregerande apartheidlagar – bara öka.

Det är fullt möjligt att väst, inte minst USA, inser att den nuvarande situationen inte är hållbar och – likt en gång i fallet Sydafrika – drar tillbaka sitt stöd till apartheidstaten. Ett avbräck på 4 miljarder dollar i årligt militärt bidrag skulle allvarligt underminera Israels möjligheter att agera regional stormakt. Stödet för Palestina växer dessutom hela tiden internationellt, inte minst i arabvärlden. I slutändan kan Israel, liksom tidigare kolonialmakter, implodera av sina inre motsättningar – och det koloniserade Palestina få sin frihet.

Är så en fredlig tvåstatslösning fortfarande möjlig? Ja, men det kräver att omvärlden – i praktiken västvärlden – äntligen tar sin hand från och slutar stödja israelisk ockupation och apartheid, och på allvar vidtar åtgärder i enlighet med FN:s resolutioner för upprättandet av en fri palestinsk stat sida vid sida med ett demokratiserat och avrasifierat Israel. Och att samtliga krigsförbrytare, i alla läger, ställs till svars inför Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) i Haag. En stark internationell folkopinion kan nu skynda på detta!

Men en enstatslösning då, med lika rättigheter för alla i en gemensam stat? Ja, även den visionen lever, och kan trots allt bli starkare av den nuvarande utvecklingen. Men låt oss ta ett steg i taget.

Gunnar Olofsson

PALESTINASJALAR direkt från Hebron!

16 Dec 2023

SJALARNA ÄR TYVÄRR SLUT!

Vi har fått 25 st röd/vita och 15 st svart/vita  sjalar från Hebron som vi nu kan sälja till er. De kostar 280 kr/st och överskottet går till Gaza. 

Boka nu via [email protected] !

Överlämning kan ske på Kulturhuset måndag och/eller tisdag eftermiddag eller på annat sätt efter överenskommelse.

I första hand säljer vi till privatpersoner dvs inte en beställning av samtliga sjalar till någon förening.

← Äldre inlägg