Stöd vårt arbete

Stöd vårt arbete för ett fritt Palestina och en rättvis fred! Vi är helt beroende av gåvor och ideellt arbete för att bedriva vårt informationsarbete.

Ge en gåva

För att nå ut med information om situationen i Palestina är vi beroende av privata sponsorer. Vi behöver resurser för att kunna genomföra möten, skapa opinion och driva påverkanskampanjer. Vår förhoppning är att alla sympatisörer ska hjälpa oss. Varje krona är viktig!

Bankgiro 302-7687
Swish 123 412 7882

/palestinagruppenstockholm-swish-gava.jpg

Följ oss på Facebook och Instagram

Vi publicerar nyheter från Palestina så gott som dagligen på Facebook. Här får du också information om våra evenemang. Följ, gilla, kommentera och dela. Vi driver kampanjer på Instagram.

Bli medlem

Det är viktigt att visa att vi är många som INTE accepterar Israels ockupation av Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem. Internationell rätt ska respekteras.

Det är lärorikt. Medlemmar får tidningen Palestina NU och e-nyhetsbrev med aktuell information, kampanjer och inbjudningar till olika event.

Med fler medlemmar får Palestinagrupperna större respekt och blir tagen på större allvar.

Medlemmar kan bidra och påverka hur arbetet mot den olagliga ockupationen bedrivs och göra vårt arbete bättre.

Medlemskap sköts av Palestinagrupperna i Sverige.

Här är en direktlänk till sidan BLI MEDLEM.

Engagera dig

Palestinagruppen Stockholm bildar aktionsgrupper kring aktuella frågor. Just nu är dessa aktionsgrupper på gång:

  • Aktionsgrupp Barn fokuserar på de palestinska barnens situation under ockupationen och palestinska barn i israeliska fängelser.
  • Aktionsgrupp Bojkott träffas nästan varje vecka och delar ut flygblad om konsumentbojkott av israeliska varor och tjänster, samt internationella företag vars verksamhet gynnar ockupationen.
  • Aktionsgrupp Hälsa lyfter fram hur ockupationen påverkar hälso- och sjukvården och hälsosituationen i Palestina.
  • Aktionsgrupp Idrott arbetar med allt från att försöka påverka Puma att upphöra med stödet till fotbollslag i de olagliga israeliska bosättningarna på Västbanken, till att uppmuntra svenskar att delta i folkfesten Palestine Marathon - Freedom of Movement. 
  • Aktionsgrupp Kultur arbetar för kulturbojkott av Israel, men också för att sprida kunskap om palestinsk kultur i Sverige och att erbjuda bildningstillfällen, såsom författarmöten.
  • Aktionsgrupp Opinion. Just nu ligger fokus på reseach och planering av en kampanj för att Sverige ska avsluta sitt militära samarbete med Israel och kalla hem sin försvarsattaché från Tel Aviv.

Vi behöver fler som engagerar sig i våra aktionsgrupper. Hör av dig: [email protected]