BDS

BDS (bojkott, desinvestering, sanktioner)

BDS uppropet grundades av palestinier 2005 och har idag spridits över hela världen och samlar organisationer, fackförbund, kyrkor, studentföreningar och individer. BDS-rörelsen uppmanar till ickevåldsaktioner i form av bojkott, desinvestering och sanktioner tills Israel agerar i enlighet med internationell rätt. Uppropets kärna utgår ifrån att få ett slut på ockupationen, lika rättigheter för alla samt rätten att återvända som utgår från resolution 194 - om de palestinska flyktingars rätt att återvända och rätten till kompensation. 

Bojkott är konsumentens verktyg att avstå från varor eller tjänster. 

Desinvestering, som konsument kan du påverka banker, företag och pensionsfonder att avsluta sina investeringar i den israeliska marknaden.

Sanktioner är en åtgärd som statliga och internationella organ kan ta till. Sanktioner kan vara både ekonomiska eller andra restriktioner om att delta i olika sammanhang.

 

Aktuella kampanjer

Stop Arming Israel - militärt embargo

Att få stopp på internationell vapenhandel med Israel, militär forskning tillsammans med israeliska institutioner och att kräva ett fullständigt militärembargo mot Israel. Uppmaningarna riktas till stater, banker, bolag och finansinstitut att sluta investera i krigsmaterialtillverkare som via sina produkter och tjänster är medskyldiga till israeliska folkrättsbrott. Läs mer på PGS hemsida om vad du kan göra.

Konsumentbojkott

Det finns tusentals israeliska och internationella företag som på olika sätt och i olika grad är delaktiga i Israels brott mot internationell rätt och systematiska kränkningarna av palestiniernas rättigheter. För att visa solidaritet kan en början vara att bojkotta israeliska varor genom att kontrollera ursprungsland genom att vara uppmärksam på EAN-numret (streckkod) 729 som är Israels landsprefix, tyvärr kan israeliska produkter gömma sig bakom andra länders landsprefix då varor paketerats eller förädlats där. 

PUMA-kampanjen

Puma bidrar till finansieringen av flera lag i Israels olagliga bosättningar på ockuperad mark genom ett sponsoravtal med det israeliska fotbollsförbundet, IFA. Bosättningarna är ett brott mot internationell rätt. Sponsringen är dessutom ett brott mot Pumas egen uppförandekod, som förutsätter respekt för de mänskliga rättigheterna. Puma har sagt att de inte kommer förnya sponsoravtalet med IFA, som löper ut i december 2024. Puma behöver påminnas fram till dess att detta verkligen sker.Vi uppmanar till bojkott av Puma tills sponsringen av det israeliska fotbollsförbundet upphör. #BoycottPuma

 

 

För mer information om BDS:

PGS aktuella kampanjer

BDSmovement

Who Profits Research Center