Al Nakba – en påminnelse om att visa solidaritet

På onsdag den 15:e maj uppmärksammar vi 76-årsdagen av Al Nakba, "Katastrofen". Det är dagen som markerar fördrivningen av palestinier från sina hem efter etablerandet av staten Israel 1948. Al Nakba är såret som inte läker, en påminnelse om det långvariga och djupa lidande som den palestinska befolkningen uthärdar med splittrade familjer, söndertrasade samhällen och liv på flykt. 

I år är det ännu viktigare att uppmärksamma denna dag. Situationen i Gaza är outhärdlig med stigande dödstal samtidigt som ockupationen, våldet, den systematiska diskrimineringen och dödandet av palestinier på Västbanken fortsätter. Särskilt nu är det viktigt att stanna upp och se Gaza i ett historiskt perspektiv. De fruktansvärda handlingar som begicks av Hamas den 7 oktober ska fördömas men de ska också ses i ljuset av historien och här hjälper oss Al Nakba att se det större sammanhanget. Sedan Al Nakba har generationer av palestinier levt i exil, tvingats till upprepade förflyttningar och förnekats grundläggande mänskliga rättigheter.

Idag fördrivs flyktingar från område till område inne i Gaza. Ingen plats är säker. Tillförseln av mat och medicin stryps avsiktligt. I likhet med många andra historiska katastrofer får Al Nakba aldrig glömmas. Istället påminner den oss om att palestiniernas uthållighet och att fortsätta kämpa för omedelbart eldupphör, rättvisa och ett fritt Palestina.

Vad kan vi göra som enskilda personer? Hur kan vi visa solidaritet och stöd? Det kan kännas hopplöst och kanske förlamande. Men det finns sätt att visa stöd, till exempel genom att demonstrera, prata med vänner och kollegor om vad som händer och genom att skänka en slant till humanitär hjälp.

Ytterligare ett sätt att visa solidaritet är att avstå från produkter tillverkade i Israel, på ockuperad mark eller av företag som profiterar på ockupationen. Den globala rörelsen BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) verkar för frihet, rättvisa och likvärdighet för palestinier och ger oss alla ett verktyg, en röst. När våra regeringar inte ingriper kan vi själva säga ifrån och tillsammans och med uthållighet kan vi förändra.

Här är några förslag på vad du kan göra inom ramen för BDS:

  • Lär dig mer om BDS-rörelsen, dess mål och effekten av att bojkotta israeliska varor i kampen för rättvisa och palestinska rättigheter, se länk nedan.

  • Avstå från att köpa varor och tjänster som produceras av israeliska företag som drar nytta av ockupationen. Det inkluderar frukter, grönsaker, kosmetika och annat, se länk nedan.

  • Uppmana företag, universitet och andra institutioner att avstå från eller avsluta relationer med israeliska företag som är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter mot palestinier.

Om BDS: https://www.palestinagrupperna.se/bds-bojkott-desinvesteringar-och-sanktioner/

Produkter att avstå: https://www.palestinagrupperna.se/bds/


Markus Majdalani

 

Mer om Nakba:

Utställning på Medelhavsmuseet från 16 maj https://www.medelhavsmuseet.se/utstallningar/nakba/

Palestinapodden har ett avsnitt om boken som utställningen bygger på, se https://shows.acast.com/palestinapodden

Podden Kalam där avsnitt 1 och 2 ägnas åt Nakba, se https://poddtoppen.se/podcast/1737179389/kalam#:

 

SR P1: https://sverigesradio.se/avsnitt/nakba-palestinska-berattelser-fran-katastrofen

 

Om Al Nakba på Palestinagruppernas hemsida: https://www.palestinagrupperna.se/al-nakba/


Inlägg på Palestinagruppen Stockholms hemsida 2023: https://www.palestinagruppenstockholm.se/al-naqba-katastrof-som-pagar

Fakta i Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Nakba

13 May 2024