Oacceptabel säkerhet vid evakuering av sjukhus i Gaza

FN-organet OCHA-oPt, som samordnar humanitära frågor i de ockuperade palestinska områdena, har gjort följande uttalande 27 februari 2024:

Den 25 februari evakuerade Röda kors-motsvarigheten Röda Halvmånen och Förenta Nationerna 24 patienter från Al Amal-sjukhuset i Khan Younis, inklusive en gravid kvinna och en mor med ett nyfött barn. Al Amal-sjukhuset har varit utsatt för militära operationer i över en månad. Fyrtio attacker mot sjukhuset från den 22 januari till den 22 februari, där minst 25 personer har dödats, har gjort det odugligt.

Trots att utrymningen av all personal och alla fordon samordnades med den israeliska sidan blockerade de israeliska styrkorna konvojen som leddes av WHO i många timmar så fort den lämnade sjukhuset. Den israeliska militären tvingade ut patienter och personal ur ambulanserna och tog ifrån alla paramedicinare deras kläder. Tre paramedicinare ur Röda Halvmånen greps därefter, trots att deras personuppgifter hade lämnats till de israeliska styrkorna i förväg, medan resten av konvojen stannade kvar på platsen i över sju timmar. En paramedicinare har släppts, och vi vädjar om omedelbar frigivning av de andra två och alla annan hälsopersonal som har frihetsberövats.

Detta är inte en isolerad händelse. Hjälpkonvojer har beskjutits och nekas systematiskt tillträde till människor i nöd. Humanitära arbetare har trakasserats, hotats eller frihetsberövats av israeliska styrkor, och humanitär infrastruktur har träffats. Strax före söndagens incident dödades två familjemedlemmar till personal i Läkare Utan Gränser i ett oprovocerat angrepp av israeliska styrkor mot en desarmerad anläggning där deras personal och familjemedlemmar sov.

Leveransen av hjälpmedel över hela Gaza har inte underlättats tillräckligt. Det har lett till att humanitära arbetare utsätts för oacceptabel risk att frihetsberövas, skadas eller dödas trots att detta skulle kunna förhindras. Det gör det omöjligt för dem att säkert nå norra Gaza och i allt större utsträckning också delar av södra Gaza.

FN och samarbetande organisationer har konsekvent informerat de israeliska myndigheterna om vad som krävs för att hjälpinsatser ska nå hela Gaza. Det absoluta minimumet är att de bekräftar att de fått förhandsmeddelandet om en humanitär insats vilket innebär att de ansvarar för att möjliggöra en säker, smidig och snabb passage på marken. Vi kommer att fortsätta diskutera med de israeliska styrkorna för att dessa krav ska uppfyllas, så att det blir möjligt att genomföra de absolut nödvändiga humanitära insatserna.

FN och Röda Halvmånen tvingades lämna kvar ytterligare trettioen icke-kritiska patienter på Al Amal-sjukhuset.

 

Översättning: Tomas Cronholm med hjälp av https://chat.openai.com/.

 

Detta är ett exempel på meddelanden från https://www.ochaopt.org/. Det går där att prenumerera gratis på deras elektroniska nyhetsbrev som ger en objektiv bild av situationen. 

28 Feb 2024