Vårt mål är ett fritt Palestina inom 1967 års gränser, det vill säga Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem. Israel ska lämna ockuperade områden, enligt FN:s resolution 242. Rätten för flyktingar att återvända ska respekteras, enligt FN:s resolution 194. Mänskliga rättigheter och likhet inför lagen ska gälla alla i Palestina och Israel. Vi tar avstånd från antisemitism, islamofobi, rasism och terrorism, samt hat, hot och våld.

Länkar till tidigare artiklar finns här.

RSS

Palestinska barn under ockupation

30 Sep 2022

Årligen grips och fängslas 500-700 palestinska barn på den ockuperade Västbanken. De anklagas mestadels för att ha kastat sten mot den israeliska armén, som har den militära kontrollen över merparten av Västbanken. Många gånger kan förhören ske under omänsklig eller förnedrande behandling och leda till framtvingade erkännanden. Barnen ställs inför israelisk militärdomstol och döms ofta till fängelsestraff. De avtjänar sina straff i israeliska fängelser, där deras föräldrar sällan får tillstånd att besöka dem. 

 

DEFENSE FOR CHILDREN INTERNATIONAL (DCI) är en gräsrotsrörelse som grundades 1979 med fokus på barns rättigheter. Deras uppdrag är att säkerställa ett effektivt genomförande av FN:s konvention om barnets rättigheter (UNCRC) på lokal, nationell och internationell nivå.  Under många år har DCIP (Defence for Children International – Palestine) arbetat med att försvara dessa barn och främja deras rättigheter på Västbanken, i Östra Jerusalem och i Gaza. De erbjuder gratis rättshjälp, dokumenterar brott mot barn och sprider information om kränkningar av barns rättigheter.

Khaled Quzmar, generaldirektör för Defence for Children International - Palestine (DCIP), besöker nu Sverige för att berätta om situationen i Palestina. Som advokat har han representerat många palestinska barn i israeliska militärdomstolar och har stor insikt i vad som händer med barnen när de arresteras, förhörs, under rättegångar, i fängelse och därefter.

Quzmar är palestinier från Västbanken, har en juristexamen och en masterexamen i mänskliga rättigheter från Galway på Irland. Han är specialiserad på frågor om ungdomsrätt och allvarliga kränkningar mot barn under väpnade konflikter.

 

Välkomna att anmäla er på info@palestinagruppenstockholm.se till en föreläsning med Khaled Quzmar på Mäster Olofsgården den 12 oktober kl 18-20!

Kultur som motstånd

26 Sep 2022

Vi har tidigare skrivit om Frihetsteatern i Jenins flyktingläger

Resistance Through Art är teaterns devis som visar att man kan göra motstånd mot ockupationen på andra sätt än med vapen i hand. 


Flyktinglägret i Jenin med sina 16 000 invånare är ett område i Palestina som har drabbats hårt av den israeliska ockupationen. Barnen i lägret växer upp i en miljö av konstant kamp och våld. I slutet av 1980-talet startade Arna Mer Khamis, aktivist och socialterapeut av judisk börd tillsammans med andra flera barncentra och en barnteater i lägret. För sitt arbete belönades hon 1993 i Sverige med det alternativa Nobelpriset, Right Livelihood Award. Under den israeliska invasionen år 2002 demolerades teatern tillsammans med större delen av Jenins flyktingläger.

Några år senare föddes idén om en ny teater. I arbetsgruppen ingick bland andra Arnas son, filmaren och skådespelaren Juliano Mer Khamis, en svensk-judisk aktivist och en av ledarna för den palestinska motståndsrörelsen.

2006 öppnade The Freedom Theatre i Jenins flyktingläger. Juliano Mer Khamis var teaterns konstnärliga ledare tills han 2011 mördades utanför teatern, en djupt tragisk händelse och ett ännu ouppklarat brott som för en tid försatte teatern i chock. Men teatern är idag åter verksam, aktiv och närvarande i samhället, där den utgör ett viktigt kulturcentrum.

De kämpar på med intensivt teaterarbete trots den mycket oroliga situationen i området med ideliga israeliska attacker. 

Här kommer information om några aktuella aktiviteter:

Globala Torget på Bokmässan i Göteborg 
Vårt program på Globala torget äger rum söndag 25 september kl. 13.20-13.50.   
Under rubriken "Kultur under ockupation" kommer vi att på Stora scenen presentera musik på oud av Bo Stenholm samt dramatisk läsning av Frihetsteaterns text "Revolutionens löfte" med Karin Lycke, Lena Åkerstedt, Miran Kamala, Peter Jägbring och Stefan Engberg samt en presentation av teatern. Detta finns inspelat på youtube.

Fredsloppet
Frihetsteaterns vänner är medarrangörer till Fredsloppet som ägde rum på flera platser i landet, i Stockholm, Ursvik den 24 september. Årets tema är "Vi behöver inte mera Krig - vi behöver mer Fred”! Intäkterna från loppet går bland annat till den palestinska kvinnoorganisationen UPWC:s arbete för palestinska tjejer och kvinnor i Gaza och på Västbanken. 

"Min hotfulla dikt" gästspelar i Uppsala
Dareen Tatours pjäs "Min hotfulla dikt" kommer att spelas på Reginateatern i Uppsala den 28 september kl. 19.00 i samband med PENs kongress. Biljetter kommer att säljas via Regina.
Dareen från Västbanken är fristadskonstnär i Östersund och har medverkat på The Freedom Theatre, är med i The Revolution's Promise och har deltagit på flera av våra arrangemang. 
Pjäsen har producerats av Scenkonstföreningen Undantaget i Östersund och bygger på Dareens berättelse om hur hon skrev en dikt och för den blev dömd till fängelse i Israel.
 
Gästspel på Orionteatern
Riksteatern arrangerade ett intressant gästspel på Orionteatern den 23-26 september, ”En stund som dröjer”, om dagens flyktingar baserat på Odysseus resa för att komma hem till ön Ithaka. 
Regissören Christiane Jatahy berättar: ”I Jenin på Västbanken till exempel bodde vi i lägret och Ahmed Tobasi, konstnärlig ledare för The Freedom Theatre i Jenin, blev också vår kontakt med människor i det stora flyktinglägret”.