Vårt mål är ett fritt Palestina inom 1967 års gränser, det vill säga Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem. Israel ska lämna ockuperade områden, enligt FN:s resolution 242. Rätten för flyktingar att återvända ska respekteras, enligt FN:s resolution 194. Mänskliga rättigheter och likhet inför lagen ska gälla alla i Palestina och Israel. Vi tar avstånd från antisemitism, islamofobi, rasism och terrorism, samt hat, hot och våld.

Länkar till tidigare artiklar finns här.

RSS

FN:s dag för solidaritet med det palestinska folket

29 Nov 2022

I dag, 29 november, är det FN:s dag för solidaritet med det palestinska folket. FN arbetar med det palestinska folkets rättigheter, både i de ockuperade områdena och i flyktinglägren.

FN:s fjärde kommitté har som uppgift att behandla frågor rörande avkolonisering, strålningseffekter, information, fredsbevarande operationer och internationellt samarbete för fredlig användning av yttre rymden. Dessutom ska den behandla frågor som specifikt rör det palestinska folket: UNRWA, israeliska förfaranden och bosättningar som påverkar rättigheterna för det palestinska folket och andra araber i de ockuperade områdena.

Kommittén har nyligen (2022-11-11) tagit fram ett förslag som ska tillställas Generalförsamlingen. Förslaget godkändes av kommittén där 98 var för, 17 mot och 52 avstod. Förslagets titel är ”Israeliska förfaranden som påverkar de mänskliga rättigheterna hos det palestinska folket i de ockuperade palestinska områdena, inklusive Östra Jerusalem.”

I enlighet med förslaget ska Generalförsamlingen kräva att Israel upphör att kränka det palestinska folkets mänskliga rättigheter, inkluderande att döda och skada civila, godtyckligt häkta och fängsla civila, flytta civila med våld och flytta in sin egen befolkning till de ockuperade palestinska områdena, inklusive Östra Jerusalem.

Generalförsamlingen uppmanas också att begära att den Internationella domstolen i Haag (ICJ) skyndsamt ska avge en rådgivande bedömning rörande de lagliga konsekvenserna av Israels pågående kränkning av det palestinska folkets rätt till självbestämmande genom den långa ockupationen, bosättningarna och annekteringen av de sedan 1967 ockuperade palestinska områdena.

Israels FN-ambassadör Gilad Erdan hävdade att ”det finns inget organ som kan bestämma att den judiska nationen är ockupant i sitt hemland”. USA hävdade genom sin representant Andrew J. Weinstein att fred ”måste förhandlas mellan parterna”. ”Biden-administrationen motsätter sig alla resolutioner som är ensidiga och ställer krav på Israel som inte ställs på andra länder”.

Men hur kan det bli förhandling med inställningen att allt land är ”det judiska folkets hemland”? Vilka andra nationer tillåts flytta in sin befolkning på ockuperat område och bygga murar och vägar på området? Både Israel och USA har stött en resolution som är ett svar på Rysslands ockupation av områden i östra Ukraina. Där framhålls att ”inga förvärv av territorier som åstadkommits genom hot eller våld ska anses vara lagliga”. När detta diskuterades framhöll representanter från Algeriet och Bangladesh att detta också gäller de palestinska och syriska områden som av Israel ockuperats och annekterats med våld.

En stor del av det palestinska folket lever fortfarande i flyktingläger. Dessa får ekonomiskt stöd av FN-organet UNRWA. I ett förslag till Generalförsamlingen, ”Hjälp till de palestinska flyktingarna” önskar kommittén att UNRWA får förlängt mandat till 2026-06-30. Bara Israel röstade emot. Ett annat förslag, ”UNRWA:s verksamhet i Mellanöstern” innebär en stegvis ökning av stödet, något som sex stater röstade emot. I ett annat förslag som också gick igenom, ”Palestinska flyktingars egendomar och tillgångar”, uppmanas Generalsekreteraren att se till att arabers egendomar och tillgångar försvaras i Israel.

Slutligen föreslår kommittén att Generalförsamlingen antar resolutionen ”Israeliska bosättningar i de ockuperade palestinska områdena, inklusive Östra Jerusalem”, och de ockuperade Golanhöjderna”. Där upprepas kravet på omedelbar och fullständigt upphörande av all israelisk bosättningsaktivitet i dessa områden. Likaså upprepas kravet på att förhindra allt våld, förstörelse, trakasserier och provokationer som utförs av israeliska bosättare och ansvarighet utkrävs för de olagliga handlingar som utförs av israeliska bosättare.

Tyvärr är det svårt att hysa något större hopp om att FN ska kunna förbättra situationen för palestinierna. Det är ändå märkligt att invasionen av Ukraina har kunnat leda till kraftiga protester och vapenhjälp till det anfallna landet. Tänk om omvärlden kunde skicka luftvärn till Gaza, och med kraft kräva att den smygande annekteringen upphörde.

Läs också:

En haltande 75-åring

75 år av misslyckande sedan Palestina delades

Övergreppen mot palestinierna måste få ett slut

Att skydda är inte att döda - Israel har missförstått folkrätten

 

/ Tomas Cronholm

Palestinakonflikten - vad är möjligt?

22 Oct 2022

Välkommen till föredrag via Zoom!

Tid: 2022-12-14 onsdag kl 18.00-19.30 via Zoom (obs ändrad tid!)

Medverkande: Matts Mattsson, författare till boken Status Quo? En berättelse om ockupation, motstånd och solidaritet i Palestina och Israel. Daidalos 2017

Arrangör: Palestinagruppen Stockholm

Anmälan senast 2022-12-11 till: info@palestinagruppenstockholm.se

Zoomlänk skickas ut till anmälda.

FN om det tilltagande våldet på Västbanken

20 Oct 2022

Meddelande från FNs speciella organ för de ockuperade palestinska områdena, OCHA-oPt

Uttalande av Lucia Elmi, humanitär koordinator för de ockuperade palestinska områdena, rörande den oroväckande ökningen av våld och rörelsehinder på Västbanken inkluderande Östra Jerusalem.

Jerusalem, 18 Oktober 2022

Minst 105 palestinier, varav 26 barn, har dödats av israeliska styrkor hittills under 2022. Året är därmed det dödligaste sedan 2006 för palestinier som bor på den ockuperade Västbanken inkluderande Östra Jerusalem. Månadsgenomsnittet har ökat med 57 procent jämfört med förra året. Tio israeliska civila, tre utlänningar och fyra israeliska soldater har dödats av palestinier på Västbanken under 2022.

Bara sedan början av oktober har 15 palestinier, varav sex barn, dödats av israeliska styrkor som sökt upp och gripit, skjutit, eller konfronterat palestinier på Västbanken inkluderande Östra Jerusalem. Konfrontationerna har ofta uppkommit sedan bosättare attackerat eller tvingat sig in i palestinska byar. I några fall har de som dödats inte förefallit utgöra något konkret eller nära förestående hot som skulle försvara användandet av dödligt våld, vilket väcker frågan om överdrivet våld har använts.

Israeliska soldater i en konfrontation med palestinier vid flyktinglägret Shuafat i Jerusalem (Middle East Online)

Förutom över denna oroväckande situation oroas FN över ökande hinder mot förflyttningar. Efter att två israeliska soldater skjutits till döds vid kontrollstationer i Nablus och Östra Jerusalem införde israeliska styrkor tidigare denna månad omfattande hinder mot förflyttningar som försvårade tillgänglighet till sjukvård, utbildning och försörjning. I flyktinglägret Shu’fat har dessa begränsningar i huvudsak tagits bort men de kvarstår i Nablus. Huwwara, som ligger på vägen till staden Nablus, har också utsatts för bosättarvåld som ökat i antal och styrka.

“De israeliska myndigheterna har skyldighet enligt lag att se till att alla palestinier skyddas” sa Lucia Elmi. ”Detta inkluderar att garantera att åtgärder som vidtas inte påverkar folk oproportionerligt.”

Nedtrappning är nödvändig för att förhindra ytterligare förlust av liv, för att skydda civila och säkerställa tillgång till humanitära tjänster.

Översättning: Tomas Cronholm

Stöd Defence for Children International - Palestine

10 Oct 2022

I samband med kampanjen för att uppmärksamma palestinska barn i israeliska fängelser, samlar vi in pengar till Defence for Children International – Palestine (DCIP). DCIP erbjuder gratis rättshjälp till palestinska barn i israeliska fängelser, dokumenterar brott som begås mot barnen och sprider information.

Insamlingen sker via PGS 90-konto: pg 90 11 57 - 8 eller swish 1239011578. Märk betalningen DCIP.

Palestinagruppernas 90-konto granskas av Svensk Insamlingskontroll.

← Äldre inlägg