Sida 2

FN: Dödandet i Gaza kan vara krigsbrott

27 mar 2019

Den israeliska arméns mord på obeväpnade palestinska demonstranter utmed Gazas gräns mot Israel kan utgöra krigsbrott. Det konstaterar FN:s Råd för mänskliga mättigheter i en rapport, som tyvärr inte fått den uppmärksamhet i vår del av världen som den förtjänar. Rapporten bygger på 325 intervjuer och möten med offer, vittnen, regeringsföreträdare och medlemmar av civilsamhället på alla sidor i konflikten, samt genomgång av mer än 8.000 dokument.

I korthet har människor i Gaza sedan den 30 mars förra året varje vecka demonstrerat mot Israels avspärrning och utarmning av området, och för rätten att lämna sin flyktingtillvaro. Demonstrationerna har redan från första stund mötts med skarp eldgivning av den israeliska armén. Bara ett par dagar efter att den israeliska sångerskan Netta Barzilai vunnit Eurovisionsschlagern för Israels räkning mördade armén på detta sätt 62 obeväpnade demonstranter. Antalet dödade är vid det här laget uppe i runt 250, varav minst 50 barn, medan över 26.000 (!) människor skadats av våldet. Och våldet fortsätter.

FN-rapporten konstaterar att en påfallande stor del av de drabbade skjutits på långt avstånd, ofta flera hundra meter från gränsen mot Israel, då de inte utgjort något hot mot vare sig de israeliska soldaternas liv eller mot staten Israels säkerhet. I många fall har offren varit på väg bort från området eller sysselsatta med saker som att dela ut vatten eller hjälpa skadade. Såväl barn som medicinsk personal och journalister, som med tydlig klädsel visat sin roll på platsen, har skjutits av de israeliska prickskyttarna, liksom handikappade med kryckor och rullstolar.

Rapportens slutsats blir att dessa riktade mord utförts med mycket tydlig avsikt och helt emot internationell lag – och därför sannolikt utgör krigsbrott.

 • Mohammad Ayoub (14 år) från Jabaliya sköts i huvudet 200 meter från det israeliska stängslet. Han dog samma dag.
 • Wisal Sheikh-Khalil (14 år) från Maghazi sköts i huvudet 100 meter från stänslet efter att hon tidigare försökt hänga en palestinsk flagga på detta. Hon dog omedelbart.
 • Yasser Abu Naja (11 år) från Khan Younis sköts i huvudet när han gömde sig bakom en tunna 200 meter från gränsen, efter att ha skrikit slagord mot de israeliska soldaterna.
 • Muath Souri (15 år) från Nuseirat sköts i magen 160 meter från gränsen och dog nästa dag.
 • Bilal Khafaya (16 år) från Rafah sköts i bröstet 300 meter från stängslet och dog samma dag.
 • Mohammad Hoom (14 år) från Bureij sköts i bröstet när han sprang bort från gränsen och dog samma dag.
 • Nasser Mosabeh (11 år) från Khan Younis sköts i bakhuvudet 250 meter bort och dog samma dag.
 • Musa Abu Hassainen (35 år) sköts i bröstet 300 meter från gränsen när han som sjukvårdare med tydlig väst hjälpte skadade. Han dog på väg till sjukhus.
 • Razan Najar (20 år) med tydlig sjukvårdsväst sköts i bröstet 110 meter från gränsen. Hon dog på sjukhus.
 • Abed Abdullah Qotati (22 år) i vit sjukvårdsväst sköts i bröstet när han hjälpte en sårad demonstrant nära stängslet. Han dog samma dag.
 • Yasser Murtaja (30 år), journalist från Gaza City, sköts  i buken när han filmade demonstrationerna för en dokumentär. Han hade blå hjälm och en blå skyddsväst tydligt märkt med ”Press”. Han dog nästa dag.
 • Ahmed Abu Hussein (24 år), journalist från Jabaliya, sköts i buken när han fotograferade demonstrationerna 300 meter från gränsen. Han hade blå hjälm och blå väst märkt ”Press”. Han dog av sina skador 12 dagar senare.
 • Fadi Abu Salmi (29 år) från Khan Younis, dubbelamputerad efter ett israeliskt flyganfall 2008, sköts i bröstet av en prickskytt när han satt i sin rullstol 300 meter från gränsen. Han dog genast.
 • Ahmad Abu Aqel (24 år) från Jabaliya sköts i bakhuvudet när han gick med kryckor 150 meter från stängslet. Han dog samma dag.
 • Mohammad Abdulnaby (27 år) från Jabaliya sköts i huvudet och dog när han gick med kryckor 200 meter från stängslet.  

Internationell rätt medger bara skarp eldgivning för att skingra folkmassor om dessa utgör ett omedelbart och dödligt hot mot soldaterna. Rapporten påpekar förvisso att myndigheterna i Gaza misslyckats att hindra demonstranter från att kasta sten på soldater och skicka in brinnande drakar som satt eld på israelisk egendom – men inget av detta har utgjort något sådant hot. Totalt har fyra israeliska soldater skadats, men inga israeliska civila. Det israeliska våldet har varit omotiverat, oproportionerligt och riktat även mot skyddade civila objekt.

Även blockaden av Gaza som helhet utgör, enligt FN-rapporten, ett brott mot internationell rätt. Blockaden underminerar människors hälsa och hindrar den palestinska sjukvården att få de resurser man behöver för att kunna hantera, inte bara alla de skadade av eldgivningen – till exempel behöver många av de runt 940 skjutna barnen avancerad vård! – utan också operationer, cancerbehandling och den civila vården som helhet. Vårdbehövande hindras aktivt av de israeliska myndigheterna att söka hjälp utanför Gaza, viktiga cellgiftbehandlingar får ske med nedkortade kurer eller inte alls, och många nödvändiga mediciner för allehanda tillstånd håller på att ta, eller har redan tagit, slut. Slutligen har de drabbade i Gaza små eller inga möjligheter att söka juridisk upprättelse och kompensation i israeliska domstolar – bland annat genom att de helt enkelt hindras från att komma dit.

FN-rapporten ger några tydliga rekommendationer:

 • Israels armé måste omedelbart sluta skjuta demonstranter om dessa inte utgör något omedelbart eller dödligt hot – vilket hittills inte varit fallet. Dödandet av demonstranter måste underställas en opartisk och oberoende granskning av myndigheterna i Israel.
 • Gaza måste få importera de mediciner och den sjukvårdsmateriel som är nödvändig för att hantera den alarmerande situationen på sjukhusen.
 • FN och dess medlemsländer måste aktivt stödja sjukvården i Gaza.
 • FN:s Kommissionär för mänskliga rättigheter måste sammanställa information om misstänkt ansvariga personer för våldet och tillställa den Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) i Haag underlag för eventuellt inledande av en rättsprocess.
 • Personer som identifierats som ansvariga för brott bör åläggas sanktioner, som inreseförbud i FN:s medlemsländer, som bör använda sin juridiska auktoritet för att få dem lagförda.

Kommer den svenska regeringen att lyssna på och följa dessa rekommendationer? Eller kommer man att bara blunda och låta allt fortsätta? Den kompakta tystnaden från såväl regeringen, som opposition och medierna, är tyvärr mycket oroande.

Anna Wester
Ordförande i Palestinagrupperna i Sverige

Gunnar Olofsson
Ordförande i Borås Palestinagrupp och medlem av Palestinagruppernas förbundsstyrelse

FN:s databas över företag i olagliga bosättningar försenas - igen

14 mar 2019

FN:s råd för mänskliga rättigheter beslutade år 2016 att upprätta en databas över företag som är verksamma i de olagliga israeliska bosättningarna i Palestina.

Databasen ska bidra till att öka kännedomen om företagens affärsetik hos beslutsfattare, affärspartners och allmänhet. Syftet är att säkerställa att företag inte medverkar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna och grova brott mot internationell humanitär rätt.

Tre år har gått och FN har ännu inte publicerat resultatet av sitt arbete. Det beror på det politiska trycket från Israel, USA och vissa europeiska länder.

Den 4 mars 2019 utfärdade chefen för FN:s råd för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, ett dokument som säger att "ytterligare överväganden är nödvändiga" och att de kommer att ”slutföra uppdraget under de kommande månaderna".

Dessa förseningar gör det möjligt för företag att fortsätta tjäna pengar på Israels koloniala bosättningspolitik, kränkningar av de mänskliga rättigheterna och exploatering av de palestinska naturresurserna.

Nu måste vi skapa opinion och ställa krav på FN att publicera rapporten med namn på företagen.

#UNGiveUsTheNamesAlready

Gazas kvinnor mellan hammaren och städet

8 mar 2019

Lagom till den Internationella kvinnodagen 8 mars släpper den israeliska människorättsorganisationen Läkare för Mänskliga Rättigheter en rapport – Mellan hammaren och städet – om situationen för de palestinska kvinnorna i det avspärrade och utarmade Gaza. I korthet är situationen mer än usel och kvinnorna lever – med västvärldens tysta gillande – under ett svårt förtryck med flera olika bottnar.

FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) satte fingret på kvinnors särskilda utsatthet i krig och konflikter – och samtidigt vikten av kvinnlig närvaro i och påverkan på fredliga lösningar av samma konflikter. Sedan dess har ytterligare sex FN-resolutioner fokuserat på detta tema. För de palestinska kvinnorna har dock denna internationella välvilja inte resulterat i någonting annat än tomma ord.

I fallet Gaza finns tre olika nivåer av kvinnoförtryck: kvinnornas ekonomiska beroende av männen, fattigdomen där kvinnor tenderar att vara fattigare än männen och det sexuella och fysiska våldet som eskalerat under den nuvarande situationen.

Kvinnornas speciella roll i omhändertagande av barn och familj gör dem också särskilt utsatta för påtryckningar utifrån i syfte att uppnå olika politiska mål – en taktik använd av olika aktörer från Sovjettidens imperialism, via USA-stödda diktaturer till Trump-administrationen och den nationalreligiösa israeliska regimens hantering av palestinier idag.

Således är den israeliska blockaden av Gaza en militärt i stort sett meningslös aktivitet med det huvudsakliga syftet att beröva palestinska kvinnor och barn deras möjlighet till ett anständigt liv – för att den vägen tvinga palestinierna till underkastelse och få dem att ge upp drömmen om en framtid i en egen erkänd stat.

Djävulsk metod - avslag för cancervård

I en miljö med en arbetslöshet på 55 procent – en av världens högsta – och där 70 procent av familjerna är beroende av matbistånd, utsätts kvinnorna, utöver våld från frustrerade män som fråntagits sin roll som familjeförsörjare, även för djävulskt uttänkta metoder att beröva dem det mest elementära – rätten till liv. Inte minst gäller det cancersjuka kvinnor i behov av avancerad vård för att överleva sin sjukdom.

Sedan Israel stängde Gazas gränser för införsel av apparatur för diagnostik och behandling av cancertumörer, och begränsade tillgången till viktiga cellgifter och andra preparat, har Gazas cancersjuka kvinnor och barn, och andra svårt sjuka, hänvisats till vård utanför den avspärrade enklaven. Men medan den israeliska ockupationsregimen 2012 beviljade 92,5 procent av ansökningarna för sådan vård avslås i nuläget runt hälften – ofta utan någon egentlig motivering.

Under 2018 har Läkare för Mänskliga Rättigheter fått se hur ett ökande antal vårdbehövande palestinier sökt sig till organisationen för att få hjälp med att få sina utreseförbud upphävda.  Av 1.875 granskade avslagna ansökningar om utresetillstånd, varav 608 gällande vårdbehövande kvinnor, gjordes avslaget med motiveringen att någon av den sökandes anhöriga  haft kontakter med Hamas – en form av kollektiv bestraffning oförenlig med internationell lag. 

Efter ihärdig kamp med myndigheter, militär och domstolar har Läkare för Mänskliga Rättigheter till sist lyckats ogiltigförklara en stor del dessa avslag – vilket visar att de inte varit annat än politiskt motiverade.

En annan, försåtlig, grund för avslag gäller personer som efter en resa från Gaza till Västbanken - alltså mellan två palestinska områden - inte återvänt i tid för villkoren i det israeliska tillståndet (!) för resan.  Detta ”olovliga uppehållande” har, enligt Läkare för Mänskliga Rättigheter, lett till att, 464 anhöriga som straff berövats sin rätt att resa ut ur Gaza under januari till oktober 2018.

Ointresse bland svenska feminister

Israels behandling av palestinska kvinnor och barn under ockupation, att utan annan orsak än ren ondska och barbari beröva människor deras möjlighet till liv och hälsa, utgör ett svårt brott mot internationell och humanitär rätt. Ändå kommer situationen knappast  att under överskådlig tid uppmärksammas i vårt land vare sig i medier eller av politiker. Inga krav kommer att ställas på Israel, inga sanktioner att införas, ingen ställas till svars.

Bland svenska feministiska politiker från höger till vänster är intresset för utsatta systrars situation i Gaza nämligen, med få undantag – obefintligt.

Gunnar Olofsson, ledamot i förbundsstyrelsen, Palestinagrupperna i Sverige

Foto: Saher A. Saad, Gaza

Manifestation 9 mars - NEJ till Eurovision-final i Israel

2 mar 2019

Det israeliska tv-bolaget, som producerar Eurovison-finalen, kommer att reservera minst 500 biljetter för israeliska soldater trots att tävlingen ska vara "en icke-politisk musikhändelse", enligt European Broadcasting Union och Sveriges Television.

Det innebär att artisterna kommer att uppträda inför delar av den militära ockupationsmakten, som rutinmässigt dödar palestinier, inklusive barn.

FN presenterade förra veckan en ny rapport om händelserna i Gaza förra året: ”Israeliska soldater kränkte internationella mänskliga rättigheter och humanitära rättigheter. En del av de här brotten kan utgöra krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten”. Israels utrikesminister avvisar rapporten som lögnaktig och kallar FN-kommissionen för en ”absurd teater”.

Eurovision-finalen i Israel är definitivt politisk och används av den israeliska regeringen för att visa upp en vacker fasad och dölja sina brott mot de mänskliga rättigheterna. SVT ska inte medverka till Israels gigantiska PR-jippo, som flyttar fokus från den olagliga ockupationen av Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem till en musikfest med glitter och glamour.

Delta i vår tysta manifestation på Sergels Torg, lördag 9 mars klockan 13.00-14.00, där vi visar solidaritet med det palestinska folket. Ta med dig palestinska flaggor!

Vi delar ut vykort, som du kan sprida vidare och skicka till SVT för att visa att vi förväntar oss att SVT ska ställa in Sveriges medverkan i Eurovision-finalen.

Sverige har bojkottat Eurovision tidigare. I år är det viktigare än någonsin.

JA till mänskliga rättigheter. NEJ till ett svenskt deltagande i Eurovision-finalen i Israel.

OBS! Endast palestinska flaggor på manifestationen.

#Melodifestivalen #Eurovision #BoycottEurovision2019 #FlyttaEurovisonfinalenFrånIsrael

Cancersjuka barn nekas vård av Israel

28 feb 2019

Ungefär 8 500 patienter i Gaza, varav 640 barn, får inte den vård de skulle behöva för sina cancersjukdomar. Det konstateras i en studie utförd av det palestinska människorättscentret (PCHR) i Gaza. Orsaken är brist på elektricitet, mediciner och utrustning och svårigheter att lämna området för vård.

De vanligaste cancersjukdomarna hos barnen är leukemi, lymfom och hjärntumörer – sjukdomar som kräver flera olika mediciner som ges tillsammans - samt utrustning för diagnostik och strålbehandling. I nuläget är det brist på 42 viktiga cancermediciner, eller 65 procent av det som behövs, vilket gör att barnen inte kan få de doser av rätt medicin under rätt tid som de behöver för att bli botade.

Samtidigt som de israeliska myndigheterna stoppar import till Gaza av livsviktiga mediciner nekar man också sjuka utresetillstånd till det palestinska Västbanken eller något annat land för att få vård där. Ungefär hälften av alla ansökningar avslås – ofta utan särskild anledning – eller förhalas tills det blivit för sent att resa. Under 2018 hindrades på detta sätt 10 057 patienter från att få nödvändig vård.

Förra året demonstrerade cancersjuka kvinnor i Gaza mot att berövas livsviktig behandling.

Under den internationella Barncancerdagen nyligen (15 februari) uppmärksammades åter situationen för Gazas cancersjuka. Men inte i Sverige. Medan cancersjuka barn dör i Gaza ser många i vårt land istället fram mot en fin Eurovisions-fest i Israel tillsammans med de som bär ansvaret.

Gunnar Olofsson, styrelseledamot i Palestinagrupperna i Sverige

Foto: Saher A. Saad (Gaza)

Ambassadflytt hot mot tvåstatslösningen

14 feb 2019

I tisdags meddelade en riksdagsgrupp inom Liberalerna att man vill se att Sveriges ambassad i Israel flyttas från Tel Aviv till Jerusalem. Sverigedemokrater och en kristdemokrat har tidigare lämnat in motioner om detta, vilket utrikesutskottet ska yttra sig om på torsdag 14/2.

Palestinagrupperna i Sverige är djupt oroade och upprörda över denna folkrättsvidriga linje vilken går stick i stäv med världssamfundets uppfattning i frågan.

Efter att Donald Trump i december 2017 beslutat om att låta flytta den amerikanska ambassaden till Jerusalem så uttryckte EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik stor oro inför detta. Både FN och EU driver linjen om en tvåstatslösning där inget annat än parternas förhandlingar ska ligga till grund för territoriella beslut. Alltsedan sexdagarskriget 1967 och Israels olagliga annektering av det som idag benämns Östra Jerusalem så har denna fråga varit en het politisk potatis.

Efter att Israel 1980 förklarade Jerusalem som sin egen odelade huvudstad uppmanade FN:s säkerhetsråd medlemsländerna att flytta sina ambassader därifrån; detta eftersom FN sedan länge och än idag betraktar Jerusalem som ett ”corpus separatum” där ingen av konfliktparterna anses ha rätt till suveräna territorieanspråk förrän en lösning på frågan uppnåtts via partsförhandlingar. Samma förhandlingslinje går igen i Osloavtalets principdeklaration från 1993, vilken Israel och PLO signerat. På det allmänna planet gäller dessutom den folkrättsliga regeln att territorieförändringar via militärt våld inte är lagliga, vilket bland annat fastslås i FN-stadgan.

Det är mot bakgrund av detta som liberalernas ställningstagande är så allvarligt. Frågan om Jerusalem är svårlöst – och just därför är det extra viktigt att den närmas från ett hundraprocentigt folkrättsperspektiv; inte via politiska uppfattningar och beslut som favoriserar den ena partens intressen framför den andres och således hotar utsikterna till en rättvis och hållbar fred. Det är folkets vilja och inget annat som ska vara utgångspunkt för territorieförändringar.

Palestinagrupperna hoppas att riksdagen röstar ned de motioner som uppmanar utrikesdepartementet att flytta den svenska ambassaden till Jerusalem.

Palestinagrupperna i Sverige, 2019-02-13

Resa i Palestina - inspirationsmöte

12 feb 2019

Är du nyfiken på Palestina och vill veta mer om olika ställen att besöka – då är du hjärtligt välkommen! Ska du till den palestinska folkfesten Freedom of Movement i mars 2019 – då bör du verkligen komma på vårt möte på torsdag 14 februari.
 
Turismen ökar och har stor betydelse för ekonomin i Palestina. Varje övernattning, restaurangbesök och transport har betydelse.
 
Maria och Camilla berättar om sin planering i samband med Palestine Marathon (i samarbete med arrangören To Be There):
21/3 A day in Nablus
22/3 Folkfesten Palestine Marathon i Betlehem + svenskbrunch
23/3 Visit village Al Walaya & Battir, hike to Beit Jala
24/3 Political Tour in Betlehem Area
25/3 Political Tour in Hebron
 
Kerstin tipsar om besöksmål som Jerusalem, Ramallah, Taybeh och Jeriko, religiösa platser som Mount of Temptation, St George Monastery och Mar Saba samt vandringar i Wadi Qelt och Judean Desert.
 
Vi berättar om allt från tvålfabriker till flyktingläger. Dessutom råd om transporter, guider och klädkod, både för kvinnor och män.
Tid: Torsdag 14 februari, klockan 18.00-20.00
Plats: ETC Café, Sankt Paulsgatan 14 (t-bana Slussen)
Frivillig entréavgift: 0-100 kronor (för att täcka lokalhyran)

Medlemsmöte: Gaza och Hebron 10/2

24 jan 2019

 

Medlems- och årsmöte:

Kom och lyssna till Allesandro Pieri, läkare och epidemiolog, som nyligen har arbetat i Gaza på uppdrag av Läkare utan gränser (engelska).

Hör på Hans Jonsson som berättar om aktuella erfarenheter som EAPPI-följeslagare i South Hebron Hills.

Bli inspirerad av Anna Wester, ordförande för Palestinagrupperna i Sverige, som talar om motstånd och aktivism.

Dessutom årsmöte där Palestinagruppen Stockholm redovisar verksamheten 2018 och presenterar förslag till verksamhetsplan 2019.

Tid: Söndag 10 februari, klockan 13.00 - 16.00
Plats: Södermalm, lokal meddelas till medlemmar via e-post
Anmälan senast 6 februari via e-post: [javascript protected email address]

Är du inte medlem än, men vill bli?

Betala medlemsavgift, så är du välkommen till mötet.
Under 20 år = 50 kronor, vuxna = 300 kronor,
student/pensionär = 150 kronor

Swish 123 346 78 00 eller postgiro 55 57 17-8.
Skriv MEDLEM + namn + adress + e-postadress

Kort eller internetbanken: http://www.palestinagrupperna.se/palestinagrupperna-i-sverige-pgs/bli-medlem-med-kort-eller-internetbank

 

 

Gärna Eurovisionsfest – men inte i Israel

18 jan 2019

/saher-a-saad-picture.jpg

Snart drar Melodifestivalen igång och det kommer att laddas med chips och läsk vid TV-sofforna i många svenska hem. Sångtävlingen är en populär folkfest som engagerar och berör. Att stå som segrare efter att ha blivit framröstad av publiken genom deltävlingar, andra chansen och slutligen i finalen i Stockholm är en stor ära.

Vi vill gärna se en internationell final, men inte i Israel som det är planerat. Vi hoppas att segraren av Melodifestivalen firas på hemmaplan och att Sverige och andra länder väljer att inte skicka något bidrag till tävlingen i Tel Aviv. Det är en viktig markering mot Israels förtryck av det palestinska folket.

Benjamin Netanyahu och hans högerextrema regering i Israel kommer att utnyttja Eurovision för att rentvätta landets varumärke från ockupation och apartheid. Förra årets segrare Netta Barzilai har rest runt i världen som kulturambassadör för staten Israel. Den bästa tänkbara, enligt Netanyahu.

Det är oacceptabelt att världen ska rikta strålkastarna mot en musikfest i Tel Aviv när människor bara några kilometer därifrån lever under militärockupation, blockad och förtryck. Den i år antagna Nationalstatslagen förvandlar Israel till en officiell apartheidstat. Palestinierna på Västbanken och i Gaza är inte välkomna till festen och ockupationen berövar dem möjligheten att själva ha ett levande och fritt kulturliv.

Israels ockupation av Palestina skulle inte kunna fortgå utan omvärldens stöd i form av förmånliga samarbeten och en omfattande handel med Israel. Trots att Israel ständigt bryter mot internationell rätt och villkoren i dessa avtal blir det inga kännbara konsekvenser. Den kommande Eurovision-finalen är ett utmärkt tillfälle att markera vad det internationella samfundet tycker om Israels politik.

/eurovision-logo-med-text-till-profilbild-.jpg

Det borde vara lika otänkbart att delta i Eurovision i Israel som det hade varit att delta i en motsvarande festival i Sydafrika under apartheidtiden.

Initiativet att bojkotta Eurovision i Israel togs av en rad palestinska organisationer och hundratals artister från hela världen har ställt sig bakom uppmaningen. Tusentals aktivister har undertecknat uppropet om en bojkott och den internationella kampanjen växer för varje dag. Alla som värnar demokrati och mänskliga rättigheter bör stödja palestinierna i detta. Genom press på ockupationsmakten och solidaritet med det palestinska folket kan vi bidra till en rättvis fred.

Om finalen flyttas från Israel, så ser vi fram emot att se Sverige i startlistan. Men inget svenskt deltagande så länge Israel är värd!

Vi säger JA till Melodifestivalen i Sverige, men NEJ till Eurovision-finalen i Israel.

Anna Wester, ordförande Palestinagrupperna i Sverige

 

Folkfest i Betlehem – flera lopp som passar alla

26 dec 2018

I år deltog 19 svenskar, 25 norrmän och 70 danskar i den palestinska folkfesten Palestine Marathon - Freedom of Movement. Namnet antyder att man ska springa ett marathonlopp, men så är det verkligen inte. Det är en familjefest för alla som vill promenera ett par kilometer, lunka en mil, springa en halvmara eller faktiskt göra ett riktigt marathonlopp. Barnvagnsförare och elitlöpare är lika välkomna. Nu vill Maria Jonsson och Camilla Larsson uppmuntra fler svenskar att delta 2019. Vi borde väl inte vara sämre än våra grannländer…

Det första loppet hölls i Betlehem för fem år sedan. Arrangörerna ville belysa artikel 13 i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, nämligen ”att var och en har rätt att förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser” och ”att var och en har rätt att lämna sitt land och återvända”.

Loppet är ett sätt att visa omvärlden hur palestiniernas vardag ser ut med Israels olagliga mur på palestinskt territorium, olagliga bosättningar, vägspärrar och id-kontroller. Men också ett sätt att visa en annan sida av Palestina – naturen, arkitekturen, historien och kulturen med mat, musik, dikter och poesi. För vem blir inte betagen av att se dabke (palestinsk dans) eller att lyssna på oud (ett traditionellt stränginstrument) som används av flera palestinska musiker?

Intresset för evenemanget har ökat rekordartat. År 2013 deltog 700 personer från 29 länder, varav 35 procent kvinnor. Fem år senare var det 7 000 deltagare från 72 länder och hela 49,5 procent kvinnor. Initiativet – ja, det kom från två danska kvinnor. Det finns en dokumentärfilm på Youtube om hur det hela startade, “Palestine Marathon” (2014). Idag arrangeras loppen av Palestine Olympic Committee.

Maria Jonsson och Camilla Larsson har deltagit tidigare och planerar att åka till 2019 års maraton den 22 mars 2019. De ger gärna praktiska råd om resa och boende till alla intresserade. Men själva träningen får du lägga upp själv.

– Vi har fått frågor från kvinnor om klädkod, vad ska man ha på sig? Majoriteten av befolkningen är ju muslimer. Vi har sett kvinnor i shorts och linne, men också kvinnor med mer heltäckande kläder. Själv springer jag i långa tights och t-shirt, säger Maria.

– I år var det 33 grader när Palestine Marathon gick av stapeln. Men något år var det 15 grader och regn, så du måste vara beredd på att det kan vara ganska svalt, men också väldigt varmt, säger Camilla.

Sista anmälningsdag är 8 mars 2019. Då måste du ha bestämt om du vill delta i familjeloppet på fem kilometer, som är en härlig tillställning med barnvagnar och kaffepauser på otaliga kaféer, eller om du vill springa en 10, 21 eller 42 kilometer.

Du kan förstås också bara vara på plats och heja på! Då behöver du inte anmäla dig, utan bara infinna dig i Betlehem den 22 mars 2019, njuta av atmosfären och heja på alla deltagare. Loppet har start och målgång på Manger Square, torget utanför Födelsekyrkan.

Inresa och transporter
Eftersom Palestina inte har några egna flygplatser eller kontroll över sina landgränser får du flyga till Tel Aviv i Israel eller Amman i Jordanien (kräver visum). Enklast är att flyga till Tel Aviv och sedan ta buss till Jerusalem och därefter byta till buss eller taxi till Betlehem. Bussen går när den är full och släpper av alla passagerare där de vill, så det blir oftast en liten rundtur bland hotell och bostäder i Jerusalem.

För att resa mellan olika städer är det vanligaste transportmedlet små gula bussar, som kallas serveece. Bussen går när den är full. Somliga väljer att åka de stora bussarna som går enligt tidtabell, men det tar oftast längre tid. Taxi finns förstås, om man känner att man har råd med det eller har särskilt bråttom. Avstånden mellan palestinska städer och byar är inte långa, men det kan ta tid på grund av israeliska vägspärrar och id-kontroller.

– Alla i Palestina är så hjälpsamma, även de som knappt kan engelska. De guidar dig rätt, ser till att du hamnar på rätt buss och att du kommer av på rätt ställe, säger Maria.

En sak som kan vara förvirrande är att Israel och Palestina inte byter mellan vintertid och sommartid samma dag. Det hände under Palestine Marathon 2018. På Marias klocka stod det tre olika tider – svensk tid, israelisk tid och palestinsk tid. Men när skulle loppet egentligen börja?

– Vi blev jättestressade och rusade ut på gatan i Beit Sahour där vi bodde. Skulle vi hinna till starten? Vi frågade en kvinna hur vi kunde ta oss till torget på snabbaste sätt. I min bil, svarade hon och körde oss in till torget.

Äta gott och bo bra
Det finns hur många ställen som helst att välja mellan för boende i Betlehem. Du kan bo på lilla boutiquehotellet Dar Sitti Aziza strax intill Födelsekyrkan, eller lyxiga The Walled Of Hotel, som ligger precis intill muren och har som devis ”The worst view in the world”. Hotellet ägs av Banksy, en pseudonym för en anonym engelsk graffiti-konstnär och politisk aktivist.

Men du kan också bo på helt vanliga hotell, enkla hostels, härbärgen som drivs av olika kyrkor eller ”homestay” där du bor hemma hos palestinska värdpar. Välj boende i Betlehem eller grannstäderna Beit Sahour och Beit Jala, som har vuxit ihop med Betlehem.

Den palestinska maten är fantastisk. Du kan äta street food på enkla ställen, eller pröva de klassiska palestinska rätterna som maqlubeh (gryta lamm eller kyckling, ris och aubergine) och musakhan (kyckling på ett stort bröd med massor av lök, pinjenötter, kryddad med sumac) på restaurang. Är du vegetarian? Absolut inga problem. I det palestinska köket ingår massor av vegetariska rätter.

– Jag blev förvånad över hur bra det fungerade för mig med maten, säger Camilla, som har flera matallergier. Jag hade planerat att ta med mig en lapp på arabiska med allt som jag inte tål, men jag glömde den hemma. Det fungerade hur bra som helst ändå.

Bosättningar, flyktingläger, kloster och ölbryggeri
När du ändå är i Palestina så finns det så oändligt mycket att se - om du har tid. Varje dag och natt som du spenderar i Västbanken eller Östra Jerusalem har betydelse för palestiniernas ekonomi.

– Vi rekommenderar att du följer med oss på en geopolitisk tur runt Betlehem med organisationen ”To be there”, säger Maria. Muren slingrar sig genom landskapet och skär av byar från åkermarker och olivlundar. Vi såg prunkande gröna israeliska bosättningar och ett mer ökenliknande landskap där palestinierna bor.

– Vi besökte det 70 år gamla flyktinglägret Aida Camp i Betlehem, som sägs vara det mest tårgasattackerade området i hela världen. Om man har varit där så kan man inte, inte bry sig, säger Camilla.

Palestinagrupperna i Sverige samarbetar med Abu Dis ungdomsklubb utanför Jerusalem och ett aktivitetscenter för barn och ungdomar i flyktinglägret Askar Camp i Nablus. Om det finns intresse för att besöka dessa, kan vi försöka organisera det.

Andra intressanta städer är förstås Hebron med 500 militanta bosättare mitt inne i staden och landets enda fabrik som tillverkar palestinasjalar, Jeriko med linbana upp till Mount of Temptation och vandringsmöjligheter i Wadi Qelt, och den kristna staden Taybeh, som har landets första ölbryggeri och en kvinnlig bryggmästare.

Strax utanför Ramallah ligger den lilla byn Bil’in, som är känd från dokumentärfilmen ”Five Broken Cameras” om bybornas kamp mot det israeliska murbygget. Hostel in Ramallah ordnar politiska turer till Bil’in på fredagar.

I år deltog 19 svenskar i Palestine Marathon, men våra grannländer Danmark och Norge lyckades få ihop ännu fler deltagare.

– Vi hoppas att fler svenskar blir inspirerade och vill följa med. Vi delar med oss av tips i vår Facebookgrupp ”Från Sverige till Palestina Marathon 2019”. Har du deltagit i tidigare lopp, gå med i gruppen och dela dina erfarenheter med andra, säger Camilla.

– Vi kommer också, tillsammans med Palestinagruppen Stockholm, att ha ett möte före avresan där vi träffas och ger varandra tips och råd. Du som inte bor i Stockholm, får ta del av information via vår Facebookgrupp ”Från Sverige till Palestina Marathon 2019”, säger Maria.

Sista anmälningsdag till de fyra loppen är 8 mars 2019: www.palestinemarathon.org

Informationsmöte
Palestinagruppen Stockholm är ingen researrangör, men vi kommer att hålla ett möte den 14 februari tillsammans med Maria Jonsson och Camilla Larsson för de som har bestämt sig, eller funderar på att delta i Palestine Marathon 2019. Då presenterar vi olika besöksmål, som Jerusalem, Hebron, Ramallah och Nablus, men också religiösa platser, som St George Monastery, Mount of Temptation och Nabi Musa och hur du bör vara klädd när du besöker dessa. Vi berättar om aktiviteter, som vandringar i Wadi Qelt eller Judean Desert, studiebesök hos Palestinagrupperna i Stockholms samarbetspartners som arbetar med ungdomar, möjligheten att upptäcka Palestina med cykel och mycket mer.

Kontakta: [javascript protected email address]

Länkar och tips
Youtube – se filmen ”Palestine Marathon”: https://www.youtube.com/watch?v=omx9EI2Rnzs
Reseguide – Palestine, utgiven av förlaget Bradt
Visit Palestine – www.visitpalestine.ps
Alternative Tourism Group – www.atg.ps
To be there – www.tobe-there.com

Israel bryter mot Barnkonventionen – dödar ett barn i veckan

29 nov 2018

Just nu – på FN:s internationella solidaritetsdag med palestinska folket den 29 november – sitter mer än 300 palestinska barn i israeliska fängelser. 53 palestinska barn har dödats hittills i år, oftast skjutna av israeliska krypskyttar. Det är mer än ett barn i veckan, enligt uppgifter från Defence for Children i Palestina.

/barnrapporten-framsida.jpg

Varje år arresteras mellan 500 och 700 palestinska barn inom det israeliska militära rättssystemet. Under första halvåret 2018 satt i genomsnitt 315 palestinska barn mellan 12 och 17 år i israeliska fängelser i slutet av varje månad.

UNICEF presenterade en rapport förra året som visade att 93 procent av barn blev handfängslade, 75 procent fick ögonbindel och 44 procent blev hämtade från sina hem mitt i natten. 91 procent av barnen hade varken en förälder eller advokat närvarande vid förhör, 32 procent blev hotade att erkänna och 64 procent skrev under dokument på hebreiska, ett språk som de oftast inte förstår.

Aggressionen ökar. Under 2018 har ett barn i veckan dödats av israelisk polis och militär, eller israeler från bosättningar byggda på palestinsk mark. Hela 53 barn har dödats hittills i år, många skjutna av krypskyttar.

Nu kräver Palestinagrupperna i Sverige att den svenska regeringen sätter press på Israel.

– Att Israel år efter år kan fortsätta att fängsla och döda palestinska barn är en skam för det internationella samfundet, säger Anna Wester, förbundsordförande för Palestinagrupperna i Sverige.

Palestinagruppen Stockholm startar ett FÖRÄLDRAUPPROP i samband med FN:s internationella solidaritetsdag med Palestina, där föreningen ställer krav på den svenska regeringen med hänvisning till FN:s Barnkonvention.

Föräldrauppropet kräver att den svenska regeringen avslutar allt militärt samarbete med Israel. Deras kränkningar av palestinska barns mänskliga rättigheter måste få konsekvenser. Föräldrauppropet kräver även att Sverige måste driva frågan inom EU om ekonomiska sanktioner mot Israel så länge landet bryter mot FN:s Barnkonvention, som Israel har undertecknat.

För att dokumentera de israeliska övergreppen mot de palestinska barnen publicerar Palestinagruppen Stockholm samtidigt en RAPPORT om barnens situation under ockupationen.

– Barnkonventionen måste respekteras. Därför vädjar vi nu till alla föräldrar, farmödrar, morfäder, mostrar, farbröder, lärare och läkare och vänner - ja, alla att skriva under föräldrauppropet, säger Kerstin Andersson, ordförande för Palestinagruppen Stockholm.

/foraldraupprop-bild.jpg

Skriv under här: www.skrivunder.com/foraldraupprop

 

 

Solidaritetsdag och filmvisning

27 nov 2018

Passa på att se den animerade filmen Tornet på biografen Zita på torsdag i samband med FN:s internationella solidaritetsdag med det palestinska folket.

Filmen bygger på en sann familjehistoria. Den handlar om elvaåriga Wardi, som är född och uppvuxen i flyktinglägret Bourj el Barajne i Libanon, där palestinska flyktingar levt i 70 år. Det är en historia om fördrivning och flykt, uppgivenhet och hoppfullhet och om hur livet ändå alltid fortsätter. Några av Wardis släktingar bor i Sverige.

Palestinagruppen Stockholm, som lanserar en barnrapport samma dag, deltar i ett kort samtal innan filmvisningen.

Biljetterna kostar 120 kronor. Pensionärer, arbetslösa, studenter och ungdomar betalar 95 kronor. Hälften av intäkterna går till en musikskola i Rashidieh, ett palestinskt flyktingläger i Libanon. 

Tid: 29 november, mingel från klockan 19.30. Filmvisning 20.00. 
Plats: Zita, Birger Jarlsgatan 37
Boka biljetter: www.zita.se/bokning

Solidaritet och bojkott 24 november

15 nov 2018

Palestinagruppen Stockholm deltar med ett bokbord på Socialistiskt forum på ABF den 24 november. Varje år besöker mer än tusen politiskt intresserade personer forumet.

Vi är på plats för att skapa opinion för ett fritt Palestina vid sidan av Israel, att ockupationen ska upphöra och mänskliga rättigheter ska gälla för alla i Israel och Palestina.

Vi informerar om bojkott av israeliska produkter och företag. Vi delar ut informationsmaterial och säljer böcker, palestinasjalar och alldeles nytryckta tygväskor med budskapet; NO ISRAELI GOODS IN THIS BAG. Och så startar vi jakten på frukt och grönsaker från Israel i våra matbutiker.

Tid: Lördag 24 november, klockan 10.00 – 18.00. 
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41

 

 

#Socforum

Palestine Marathon 2019 - häng med!

15 okt 2018

 

Maria Jonsson och Camilla Larsson har deltagit i Palestine Marathon - Freedom of Movement tidigare. De planerar att delta även den 22 mars 2019. Kom och lyssna på dem. Låt dig inspireras! Ställ frågor - om förberedelser, resa, boende, intryck och erfarenheter. De visar bilder och berättar om sin vistelse i Palestina.

Du behöver inte springa ett helt marathonlopp om du inte vill. Det finns fyra olika distanser; 5, 10, 21 och 42 kilometer. Det viktiga är själva upplevelsen, att besöka Palestina, att se hur muren och militära vägspärrar påverkar rörelsefriheten för palestinierna, att visa solidaritet och möta människor.

Tid: Måndag 12 november, klockan 18.30-20.00.

Plats: Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148 (Fältöverstens hörn vid korsningen Valhallavägen/Värtavägen) OBS! Ingen ingång från köpcentret

Entré: Frivillig donation, 30 - 100 kronor.

Livet under ockupationen – palestinska ungdomsledare berättar

26 sep 2018

/20180925_202825.jpg

Palestinagrupperna i Sverige samarbetar med två barn- och ungdomsorganisationer i Palestina. Nu besöker två palestinska ungdomsledare Hallunda.

De berättar om livet för barn och ungdomar under ockupation där de ständigt riskerar att utsättas för de israeliska soldaternas våld, där barn fängslas och nattliga räder och tårgasattacker är vardag. De delar också med sig hoppfulla berättelser om sitt arbete och hur de unga i Palestina kämpar för en bättre framtid och varför kultur och idrott är så viktigt i det arbetet.

Amjad Rfaie kommer från flyktinglägret Askar Camp på Västbanken. Han är ordförande för ett aktivitetscenter för barn och ungdomar. Nidal Mohsen är projektansvarig för Abu Dis ungdomsklubb utanför Jerusalem.

Aktivitetscentret och ungdomsklubben erbjuder en trygg miljö där barn och unga kan ägna sig åt kultur och sport. Målet är en bättre framtid utan hat och hot och våld. Kom och lyssna på deras berättelser. Ställ frågor.

Mötet hålls på engelska.

Tid:
Lördag 13 oktober, klockan 10.00-12.00

Plats:
Klubbhuset på Sätra bollplan, Björksätravägen 73
T-bana: Röd linje 13 till Sätra. Promenad 950 meter till idrottsplatsen

Arrangörer:
Svensk-Palestinska Fotbollsföreningen
Palestinagrupperna i Sverige
Palestinagruppen Stockholm

← Äldre inlägg