Sida 2

Heja på Palestina under Stockholm Marathon 1 juni

29 maj 2019

Mohammad AlQadi är palestinier, långdistanslöpare och grundare av Runners For Freedom. Han springer med den palestinska flaggan och deltar i maratontävlingar i hela världen. Syftet är att skapa uppmärksamhet kring situationen i Palestina.

Hans mål att genomföra 100 lopp. Lördag den 1:a juni deltar han i Stockholm Marathon. Det blir hans 18:e lopp.

I år springer han tillsammans med svensk-palestiniern Ahmed Hamid från Helsingborg.

Vi välkomnar Mohammad AlQadi till Sverige och önskar båda två stort lycka till på lördag i Stockholm Marathon!

Ju fler Palestinaflaggor som syns vid starten, längs med loppet och vid målgång - desto bättre.

"Vi hoppas att vi ser många Palestinavänner med tröjor, kepsar ch självklart flaggor längs med hela banan", skriver Runners for Freedom på Facebook.

Tips - kom till Stockholm Stadion runt 15-16-tiden och heja vid målgång.

Krav på Sveriges regering: Agera för att upphäva blockaden av Gaza

23 maj 2019

Situationen i Gaza är akut. Övergrepp och attacker från ockupationsmakten Israel måste upphöra. Sveriges och omvärldens tystnad gör det möjligt för förtrycket och övergreppen att fortsätta. 

Utrikesministern skriver i ett svar till Ship to Gaza (7/8 2018):

”Regeringen kommer att fortsätta verka för ett slut på konflikten mellan Israel och Palestina och för en rättvis och hållbar tvåstatslösning där två stater kan existera fredligt sida vid sida. Att häva isoleringen av Gaza och bistå med humanitärt stöd till Gazaborna är två brådskande och viktiga steg på vägen”.

Den israeliska blockaden har nu varat i 12 år och Gaza befinner sig idag i en humanitär katastrof. Vatten- och avloppssystemen fungerar inte, 95 procent av vattnet är odrickbart och elektricitet finns bara några få timmar per dag. Det är brist på allting från matvaror till hygienartiklar och byggmateriel. Människor bor fortfarande i ruiner av hem som bombats av den israeliska armén och barnen går i skift i delvis förstörda skolor. Arbetslösheten är omkring 55 procent, möjligen den högsta i världen, och 70 procent av familjerna är beroende av livsmedelsbistånd. 

2018 dödade den israeliska armén 290 palestinier, varav 55 barn. Enligt Palestinian Center for Human Rights (PCHR) uppgår antalet dödade av israeliska prickskyttar i Gaza nu till 203, varav 44 barn, medan 12 161 skadats av skarp eldgivning. Av de skadade är runt 540 allvarligt skadade, och 136 har fått armar eller ben amputerade. Totalt överstiger antalet skadade av alla typer av våld nu 25 000. Omkring 940 skadade barn behöver mer eller mindre avancerad vård för att kunna rehabiliteras.

FN har i sin rapport kommit fram till att 2020 riskerar Gaza att bli obeboeligt om ingen förbättring sker. Ship to Gaza kommer därför att återigen segla mot Gaza sommaren 2020 i ett nytt försök att bryta tystnaden om Gaza och häva blockaden.

Vi kräver att Sveriges regering – som har erkänt Palestina – försvarar palestiniernas rätt till liv och frihet genom att fördöma Israels omänskliga beteende och genom att agera för ett upphävande av blockaden!

Jeanette Escanilla
Ordförande, Ship to Gaza Sverige

Debattartikeln har tidigare publicerats i ETC.

Minnet av fördrivningen 1948

14 maj 2019

I november 1947 beslöt FN – på den tiden helt dominerat av olika västmakter – att dela det så kallade brittiska mandatet Palestina i en israelisk och en palestinskarabisk stat. Ingen frågade vad de som bodde där tyckte om saken. MER än hälften av territoriet tilldelades den nya israeliska staten.

Väl förberedda judiska terrorligor genomförde sedan en etnisk rensning av delar av det återstående området. Tusentals människor dödades, över 530 samhällen förstördes och omkring 750 000 människor drevs på flykt utan annat med sig än det de hade på kroppen. Till slut hade israelerna erövrat 78 procent av området – innan en motaktion från olika arabarméer satte stopp för fördrivningen. Det här är den palestinska katastrofen, al-Nakba, och det är den vi dessa dagar kring 15 maj minns och sörjer.

Fördrivningen av palestinier har aldrig upphört. Sedan ockupationen av hela det återstående Palestina inleddes i samband med Sexdagarskriget 1967 har olika israeliska regimer, från höger till vänster, hela tiden beslagtagit mer palestinsk mark, förstört hus och egendom, ödelagt vattenkällor, byggt murar, stängsel och militärposteringar, sågat ner olivträd och byggt nya så kallade bosättningar reserverade enbart för judar.

På de 22 procent av Palestina som återstår för den – av 135 länder, inklusive Sverige – erkända palestinska staten finns nu över 650 000 israeliska bosättare, som utgör ett avgörande hinder för en rättvis och fredlig lösning av konflikten.

Bild 3 visar den erkända palestinska staten.

Gaza - humanitär katastrof
Den israeliska blockaden av Gaza har nu varat i tolv år och resulterat i en humanitär katastrof. Vatten- och avloppssystemen fungerar inte, 95 procent av vattnet är odrickbart och elektricitet finns bara några få timmar per dag. Det är brist på allting från matvaror till hygienartiklar och byggmateriel. Människor bor fortfarande i ruiner av hem som bombats av den israeliska armén och barnen går i skift i delvis förstörda skolor. Arbetslösheten är omkring 55 procent – möjligen den högsta i världen – och 70 procent av familjerna är beroende av livsmedelsbistånd.

Enligt den israeliska människorättsgruppen B´Tselem dödade den israeliska armén förra året 290 palestinier, varav 55 barn, i olika konfrontationer. De flesta, 254 personer, sköts ihjäl under de återkommande demonstrationerna i Gaza mot blockaden och för ett återvändande från flyktingtillvaron. I en FN-rapport, omfattande bland annat intervjuer med 325 offer för våldet och genomgång av runt 8 000 dokument, konstateras att ingen av de dödade och skadade varit beväpnad med annat än stenar – i undantagsfall brinnande drakar – och inte utgjort något hot mot vare sig de israeliska soldaterna eller Israel som helhet.

Bland offren finns – förutom barn – även sjukvårdare, journalister och handikappade. Många hade skjutits på långt avstånd från den israeliska gränsen. Enligt rapporten kan dessa mord på obeväpnade civila utgöra krigsbrott.

Ingenting talar för att utvecklingen går åt annat än fel håll. Enligt det palestinska människorättscentret PCHR uppgår antalet dödade av israeliska prickskyttar i Gaza nu till 203, varav 44 barn, och 12 161 har skadats av skarp eldgivning. Av de skadade är runt 540 allvarligt skadade, och 136 har fått armar eller ben amputerade.

Totalt överstiger antalet skadade av alla typer av våld nu 25 000 palestinier. Omkring 940 skadade barn behöver mer eller mindre avancerad vård för att kunna rehabiliteras.

Sverige belönar ockupationsmakten
Den israeliska ockupationen, och våldet och övergreppen mot palestinier, utgör svåra brott mot Fjärde Genèvekonventionen, Konventionen mot Tortyr, Barnkonventionen och en rad andra konventioner och FN-resolutioner. Ändå händer ingenting.

Västvärlden, inklusive Sverige, fortsätter att belöna ockupationsregimen med förmånliga handelsavtal, och samarbete inom idrott, vetenskap och kultur. Det här måste få ett slut. Sveriges regering måste ta initiativ till sanktioner och avinvesteringar och avbryta samarbetet med Israel tills ockupationen och förtrycket av palestinierna upphör.

Befria Palestina från ockupationen!

Gunnar Olofsson, ledamot i Palestinagruppernas i Sveriges förbundsstyrelse

Foto: Saher A. Saad, Gaza

Avsluta ditt Airbnb-konto 15 maj

13 maj 2019

Airbnb har gjort en fullständig helomvändning. Först lovade de att ta bort alla annonser för bostäder i olagliga israeliska bosättningar på Västbanken. Nu lovar de bosättarna att de kan fortsätta att annonsera och tjäna pengar på att hyra ut bostäder byggda på stulen mark.

Airbnb medverkar till att skapa legitimitet för de olagliga bostäderna och bidrar ekonomiskt till fortsatt ockupation.

Den 15 maj är en sorgens dag, Al Nakba, som påminner om katastrofen när mer än 700 000 palestinier tvingades på flykt och över 400 byar jämnades med marken när staten Israel bildades för 71 år sedan. Men Al Nakba är inte en engångshändelse. Fördrivningen och förtrycket av palestinierna fortgår alltjämt.

Nu uppmanar Jewish Voice for Peace, i samarbete med den palestinska bojkottrörelsen, att vi konsumenter ska avaktivera våra Airbnb-konton den 15 maj och visa Airbnb att vi inte accepterar fördrivningen, markstölderna och de olagliga bosättningarna.

 1. Avsluta ditt Airbnb-konto den 15 maj. Klicka HÄR.
 2. Skriv under uppropet HÄR.

#deactivateAirbnb

 

Olle Katz om Eurovision: Sätter ljuset på den israeliska ockupationspolitiken

8 maj 2019

Årets europeiska schlagerfestival hålls i Tel Aviv, Israel. Israel är ett land som i allt snabbare takt koloniserar den ockuperade Västbanken och förnekar folket där och i Gaza grundläggande mänskliga rättigheter och ett värdigt liv. Ständiga trakasserier och våldshandlingar drabbar civilbefolkningen i dessa områden.

År 2018 antog Israel Nationalstatslagen som uttryckligen slår fast att Israel är ett hemland endast för det judiska folket (det vill säga judar oavsett hemvist). De övriga invånarna; muslimer, kristna och druser skall alltså inte räknas.

Även israeliska kulturarbetare och forskare som i något verk, i något sammanhang, uttalat kritik mot ockupationen, fråntas stöd och anslag och hindras från att medverka i kulturella och akademiska sammanhang utomlands. Hot om avsked från forskartjänster förekommer som extra påtryckning. Författare och filmare utsätts också för förtalskampanjer och hotelser från ministrar.

Judiska israeliska grupper som B’Tselem och Breaking the Silence, vilka verkar mot ockupationen och dess verkningar, trakasseras. De hindras därmed att föra fram sin dokumentation om övergrepp. Nationalstatslagen sätter demokratin ur spel. Palestiniernas möjligheter till ett drägligt liv, inom och utanför Israel, försämras för varje dag. ”Mellanösterns enda demokrati” får allt svårare att leva upp till detta epitet.

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, JIPF, välkomnar de initiativ som tas för att, i samband med Eurovision, sätta ljuset på den israeliska ockupationspolitiken och dess följder för såväl palestinier som israeler. Vi uttrycker också vårt stöd för de artister som, i solidaritet med palestiniernas kamp för mänskliga rättigheter, har valt att avstå från att åka till Tel Aviv.

Göteborg 26 april 2019
Olle Katz, ordförande
Judar för Israelisk-Palestinsk Fred

Texten är tidigare publicerad i JIPF-bladet 2/2019

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred – Politiskt program

1. En självständig palestinsk stat bör upprättas vid sidan om staten Israel.
2. Israel måste dra sig tillbaka från alla områden ockuperade 1967.
3. Båda staterna har rätt att ha Jerusalem som huvudstad.
4. De israeliska bosättningarna på de ockuperade områdena ska avvecklas.
5. Den palestinska flyktingsfrågan måste lösas på grundval om principen om rätt till återvändandet eller ekonomisk kompensation.
6. Motsättningar och konflikter ska i största möjliga utsträckning lösas genom förhandlingar. JIPF fördömer dock inte alla former av fysiska motståndsaktiviteter eller försvarsåtgärder.
7. Alla former av terrorism måste fördömas och motarbetas.
8. Verka för att diskriminering av icke judiska medborgare i Israel upphör.

Fransk ambassadör kallar Israel apartheidstat. President Macron ställer krav på Israel.

1 maj 2019

Den franska ambassadören Gérard Araud i USA är känd för att säga vad han tycker. Hans uttalande om att Israel är en apartheidstat, som publicerades den 19 april i samband med att han gick i pension, uppskattades inte i Israel. En reprimand blev Israels svar.

Den franska presidenten Emmanuel Macron har skickat ett brev till Israel där han kritiserar att israeliska myndigheter fryser utbetalningar av skatteintäkter som tillhör Palestina. Premiärminister Benjamin Netanyahu kallade Macrons begäran "diplomatiskt och moraliskt felaktig."

Gérard Araud, den charmigt oförblommerade franska ambassadören i USA, är känd för två saker; överdådiga kalas och hans vilja att säga (och twittra) saker som andra ambassadörer kanske inte ens tänker, ännu mindre säger offentligt.

I samband med att han skulle gå i pension den 19 april gav han en intervju till den amerikanska tidningen The Atlantic och uttalande sig bland annat om Israel och Palestina:

”Problemet är maktfördelningen – den starkaste kan dra slutsatsen att de inte behöver göra några eftergifter”.

”Status quo är extremt bekvämt för Israel. De har kontroll över Västbanken och behöver inte ta det smärtsamma beslutet att göra palestinierna helt statslösa eller göra dem till medborgare i Israel. De kommer aldrig att göra dem till medborgare i Israel. Så de måste göra det officiellt att det är apartheid. Det är så vi uppfattar situationen, det kommer att finnas en apartheidstat. De är faktiskt redan det”.

Frankrikes ambassadör i Israel, Helene Le Gal, blev kallad till och fick en reprimand av det israeliska utrikesdepartementet för Gérard Arauds uttalanden. Tjänstemän på den franska ambassaden i Tel Aviv säger att det är "udda från Israels sida att klandra ett land för en diplomat som är pensionär."

Israeliska tjänstemän har därefter förbjudits att träffa den franska ex-ambassadören Gérard Araud, som har planerat att besöka Israel inom kort, enligt den israliska tidningen Haaretz.

Macron kritiserar frysta skatteöverföringar

Den 31 mars undertecknade Israels finansminister Moshe Kahlon ett beslut om att dra av 42 miljoner shekels (110 miljoner kronor) från skatter som Israel har tagit in å den Palestinska Myndighetens vägnar.

Avdraget ligger i linje med en israelisk lag som antogs i februari, som föreskriver avdrag för de ersättningar som palestinska myndigheten betalar till palestinska fångar och deras familjer samt familjerna till dem som har dödats av israeliska bosättare och israeliska militärer.

I mars 2019 satt 5 450 palestinska politiska fångar i israeliska fängelser, enligt Addameer, en organisation som arbetar med mänskliga rättigheter och stöd till palestinska fångar. I mars hölls 497 samvetsfångar i så kallat administrativt förvar i Israel utan åtal och rättegång. Det omprövas var sjätte månad, men kan fortgå i all oändlighet. Av dessa är tre medlemmar i det palestinska lagstiftningsrådet, PLC. Dessutom satt 205 palestinska barn mellan 12 och 17 år i palestinska fängelser i mars.

Under 2018 dödades 57 palestinska barn och hittills i år har 13 barn dödats av israeliska soldater, enligt Defence for Children International.

Det totala årliga skatteavdraget kommer att uppgå till 1,3 miljarder kronor. ”Det är ett viktigt beslut i vårt rättfärdiga krig mot palestinsk terror”, säger finansminister Moche Kahlon.

Den Palestinska Myndighetens svar på Israels agerande är att inte acceptera några pengar överhuvudtaget. Pengarna – från skatter som Israel samlar å den Palestinska Myndighetens vägnar – står för 63 procent av myndighetens budget.

Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas har inte avsikt att kompromissa med skatteöverföringsfrågan, trots att det ställer myndigheten inför risken att kollapsa. Det uppger palestinska tjänstemän till den israeliska tidningen Haaretz. Den Palestinska Myndighetens hävstång är rädslan i USA, Israel och de arabiska länderna för att en kollaps skulle leda till kaos på Västbanken, enligt tjänstemännen.

Den franska presidenten Emmanuel Macron har skickat ett brev till Israel och uppmanat Israel att ”ändra beslutet att frysa överföringen av skattemedel till den palestinska myndigheten”. Frankrike kräver att Israel överför alla insamlade skatteintäkter till Palestinska Myndigheten i Ramallah.

I ett officiellt uttalande avvisade premiärminister Benjamin Netanyahu den franska presidentens begäran och kallade den "diplomatiskt och moraliskt felaktig."

Artiklar om diplomaten Gerard Araud
The Atlantic
Haaretz

Artiklar om president Macron och skatteöverföringar
MiddleEastMonitor
MiddleEastMonitor

Statistik om palestinska fångar och barn:
Addaameer
Defence for Children International Palestine

 

 

EU-val 26 maj - vad säger kandidaterna om Palestina och Israel?

30 apr 2019

Valet av kandidater till EU-parlamentet är viktigt för utvecklingen i Palestina och Israel. Palestinagruppen Stockholm har ställt frågor till fem toppkandidater i nio partier – politiker som vill representera Sverige i EU-parlamentet.

Vi har tagit reda på:

 • vilka som stödjer ett förbud mot import och försäljning av varor, tjänster och naturresurser från olagliga israeliska bosättningar i Palestina.
 • vilka som kommer att arbeta för att skydda EU-medborgarnas rätt till yttrandefrihet, inklusive rätten att delta i ickevåldskampanjer som uppmanar till bojkott, desinvesteringar och sanktioner mot Israel. Det är en fråga som är högaktuell i flera europeiska länder, där personer som kritiserar staten Israels ockupationspolitik kallas antisemiter och hotas av fängelsestraff.
 • vilka som stödjer en uteslutning av israeliska vapentillverkare och andra militära företag från EU:s forskningsprogram och EU-avtal.
 • vilka som kommer att kräva att associeringsavtalet, som bland annat reglerar handel och tullar, mellan EU och Israel suspenderas tills Israel respekterar FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna.

Läs politikernas svar i vår rapport genom att ladda ner PDF-filen. Här ser du också vilka som inte ens brydde sig om att svara på våra frågor.

eu-valet-26-maj-2019-vad-sager-toppkandidaterna-om-palestina-och-israel.pdf

Vill du hellre ha rapporten via e-post? Hör av dig till: [javascript protected email address]

Söndag den 26 maj är det val. Vem vill du ska representera dig i EU-parlamentet?

Sydafrika tar hem ambassadör från Israel. Spanien utfärdar arresteringsorder

28 apr 2019

Sydafrika har tagit hem sin ambassadör och nedgraderar sina förbindelser med Israel. Spanien har utfärdat arresteringsorder på Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och sju andra beslutsfattare med anledning av attacken mot båtarna i Freedom Flotilla 2010 då tio människorättsaktivister dödades utanför Gaza.

”Den sydafrikanska regeringen har påbörjat nedgradering av våra förbindelser med Israel genom att ta bort vår ambassadör från Tel Aviv”, sa Lindiwe Sisulu, minister för internationella relationer, på ett möte i Sydafrika den 3 april.

"Vår ambassadör är tillbaka i Sydafrika och vi kommer inte att ersätta honom. Vårt kontor i Tel Aviv har inte längre något politiskt mandat, inget handelsmandat och inget mandat för utvecklingssamarbete. De fokuserar enbart på konsulära frågor”.

ANC har inga förbindelser med Israel och vill att regeringen ska ha anta samma förhållningssätt så snart som möjligt.

"Vi sätter ihop ett program för att nedgradera våra förbindelser med Israel. Vi kommer också att titta på de rättsliga konsekvenserna av de avtal, som vi för närvarande har med Israel, om det finns några”.

Lindiwe Sisulu antydde också att Israel så småningom inte kommer att ha en ambassadör i Sydafrika.

Arresteringsorder i Spanien

En spansk domare har utfärdat en arresteringsorder för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och sju andra beslutsfattare för attacken mot båtarna i Freedom Flotilla utanför Gaza 2010. De riskerar att gripas om de kommer till Spanien. Det skrev Washington Daily den 21 april.

Målet gäller Mavi Marmara-fartyget, ett fartyg i en flotta på sex båtar, som försökte bryta den israelska blockaden av Gaza 2010. Den israeliska försvarsmakten stormade skeppet och lämnade nio människorättsaktivister döda. En tionde aktivist dog senare på grund av skador som uppstod vid razzian.

De andra männen som omfattas av arresteringsordern är tidigare försvarsminister Ehud Barak, tidigare utrikesminister Avigdor Leiberman, tidigare minister för strategiska frågor Moshe Yaalon, tidigare inrikesminister Eli Yishai, minister utan portfölj Benny Begin och viceamiral Maron Eliezer, som var ansvarig för operationen.

Den internationella brottmålsdomstolen, ICC , ska hålla en utfrågning den 1 maj avseende Israels dödliga våld ombord på Mavi Marvara 2010.

Artikel om Sydafrikas beslut
https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-04-05-pretoria-permanently-withdraws-its-ambassador-from-israel/

Artiklar om Spaniens beslut och Ship to Gaza
http://washingtondailyreport.com/spain-issues-arrest-warrant-israeli/

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/icc-to-hold-trial-on-deadly-gaza-boat-raid/1463352?fbclid=IwAR1gP_a9qzqOCtVXPUvfT0BcK9ZtN0Nl9efE9lb9ixvNV7HyvtC7GOFj0_Q

Läraren Fatima Suleiman dödad och 15-årige Osama Hajajeh skjuten

24 apr 2019

Fatima Suleiman dödades av en israelisk bosättare den 18 april nära sitt hem i Tuqu, sydost om Betlehem på den ockuperade Västbanken. Hon arbetade som lärare. Fatima Suleiman blev endast 42 år.

Enligt ögonvittnen körde angriparen – en israelisk bosättare – en stor lastbil in i kvinnans bil bakifrån. När hon klev ur bilen körde han över henne och flydde därefter från platsen. Den israeliska polisen kom till platsen, men bara för att ta bort alla säkerhetskameror från ett hus med utsikt över det område där händelsen ägde rum.

Den israeliska journalisten Amira Hass, som lever i Västbanken, skriver ”Att lyssna på palestinska nyheter varje morgon är tortyr. Fatima Suleimans död aldrig kommer att utredas”.

Fatima Suleimans död ledde till protester. Dussintals invånare, främst ungdomar, protesterade ute på gatorna i Tuqu strax efter begravningen. Några kastade stenar. Israeliska soldater attackerade dem med skarp ammunition och tårgas.

Soldaterna tillfångatog en 15-årig pojke, Osama Hajajra. De satte handbojor och ögonbindel på honom. Han försökte fly, men hann bara ta några steg innan han blev skjuten i ljumsken på mycket nära håll. Han fick ytterligare ett skott i det andra benet.

De israeliska soldaterna försökte hindra flera vuxna palestinier från att hjälpa pojken, men efter mycket tumult fick de bära honom till en ambulans.

”Israeliska soldater kan bara tala ett språk. Språket är skottlossning”, skriver den israeliska journalisten Gideon Levy, när han rapporterar om skotten mot Osama Hajara.

Artiklar om Fatima Suleiman

https://imemc.org/article/israeli-settler-kills-palestinian-woman-after-ramming-her-with-car-soldiers-shoot-and-seriously-injures-teen/

https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-to-listen-to-palestinian-news-every-morning-is-torture-1.7152135

Artiklar om Osama Hajajra

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-soldiers-shoot-bound-blindfolded-palestinian-teen-trying-to-flee-1.7151104

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-soldiers-speak-just-one-language-live-fire-1.7152274

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-bound-and-blindfolded-palestinian-teen-recounts-shooting-by-israeli-soldiers-1.7160677

Videoklipp

https://www.middleeasteye.net/video/handcuffed-and-blindfolded-palestinian-teenager-shot-israeli-soldiers

https://www.haaretz.com/opinion/editorial/look-at-the-photos-netanyahu-1.7158604

Världsbokdagen - donera en bok till ett palestinskt bibliotek, eller vinn en bok till dig själv

23 apr 2019

Bildning och utbildning är så viktigt. Hedra Världsbokdagen idag med att köpa en bok till ett bibliotek i Palestina! 

På webbplatsen Matloub hittar du böcker som biblioteken efterfrågar. Det finns massor av böcker att välja mellan. Matloub fungerar som en webbokhandel, där du i stället för att beställa en bok hem till dig, beställer den till ett palestinskt bibliotek.

Donera en bok via: https://matloub.librarianswithpalestine.org/

Vinn en bok av palestinska Adania Shibli

Det är inte ofta vi får möjlighet att läsa palestinska författare i svensk översättning, men förra året har en av dagens generations mest omtalade palestinska författare översatts till svenska. Det handlar om Adania Shibli, född 1974, vars korta romaner “Beröring” och “Vi är alla lika fjärran från kärleken” har kommit ut på svenska.

Palestinagruppen Stockholm hedrar Världsbokdagen med ge fem personer möjlighet att vinna boken med Adania Shiblis två korta romaner “Beröring” och “Vi är alla lika fjärran från kärleken” 

"Adania Shibli är en mycket skicklig författare som kanske kan ses som en arvtagerska till den algeriska författaren Assia Djebaro: kvinnliga karaktörer står i fokus och marken är blodig av krig. Döden och livet, vardagen och extrema känslor såsom våld gestaltas med märkligt lätt hand. Översättarna har arbetat med stämningarna i de två romanerna på ett mästerligt vis", skrev Lina Hagelbäck i Karavan den 1 oktober 2018.

Palestinagruppen Stockholm tävlar ut 5 böcker av Adania Shibli. MOTIVERA med max 3 rader om varför du vill vinna boken.

Skicka din motivering till oss senast den 30 april till: [javascript protected email address]. Vi meddelar vilka som vinner inom en vecka.

Vinn boken ”Ahed Tamimi – flickan som slog tillbaka”

Palestinagruppen Stockholm vill hedra Världsbokdagen med ge fem personer mellan 15 och 25 år möjlighet att vinna en bok om den palestinska tonårstjejen Ahed Tamimi.

Nyheten om Ahed Tamimi, en 16-årig palestinsk tonåring som fängslades strax innan jul för två år sedan, blev förstasidesstoff världen över. Israelerna hämtade henne på natten. Hon fördes till en israelisk militärdomstol och fick åtta månaders fängelsestraff för att hon hade slagit till en tungt beväpnad israelisk soldat inne på familjens gård i byn Nabi Saleh på Västbanken.

”Tack för era tårar, men vi har så mycket tårar på grund av tårgasen och jag vill inte att ni ska vara nedstämda över mig /…/ eller att ni ska tycka synd om mig. Jag vill att ni ser mig som en frihetskämpe, inte ett offer”, sa Ahed Tamimi på ett möte i Sydafrika förra året.

Ahed Tamimi har blivit en symbol för palestiniernas motstånd om ockupationsmakten. Men kampen handlar inte enbart om henne. Det sitter runt 200 palestinska barn i israeliska fängelser just nu.

Palestinagruppen Stockholm tävlar ut 5 böcker om Ahed Tamimi. MOTIVERA med max 3 rader om varför du vill vinna boken, eller varför du vill ge boken till en person mellan 15 och 25 år.

Skicka din motivering till oss senast den 30 april till: [javascript protected email address]. Vi meddelar vilka som vinner inom en vecka.

#WorldBookDay

Världsbokdagen - vinn bok av palestinska Adania Shibli

22 apr 2019

/varldsbokdagen-shibli.jpg

Det är inte ofta vi får möjlighet att läsa palestinska författare i svensk översättning, men förra året har en av dagens generations mest omtalade palestinska författare översatts till svenska. Det handlar om Adania Shibli, född 1974, vars korta romaner “Beröring” och “Vi är alla lika fjärran från kärleken” har kommit ut på svenska.

Palestinagruppen Stockholm vill hedra Världsbokdagen tisdag den 23 april med ge fem personer möjlighet att vinna boken med Adania Shiblis två korta romaner.

“Beröring” är en berättelse om en liten flickas intryck och livserfarenhet. Hon lever i sin egen värld, utforskar sin omgivning med samma betraktande blick vare sig händelserna i våra ögon är stora eller små; ett hål i en klänning, massakern i Sabra och Shatila, hur gräset växer, färgerna omkring henne, eller en brors död.

“Vi är alla lika fjärran från kärleken” börjar med att en kvinna blir ombedd av sin chef att skriva till en äldre man, något som leder till en kärlekshistoria, endast klädd i ord. Brevväxlingen ger hennes liv en mening så stark att när hans svar plötsligt upphör så kan hon ändå inte låta bli att fortsätta skriva.

Palestinagruppen Stockholm tävlar ut 5 böcker av Adania Shiblis. MOTIVERA med max 3 rader om varför du vill vinna boken.

Skicka din motivering till oss senast den 30 april till: [javascript protected email address]. Vi meddelar vilka som vinner inom en vecka.

Världsboksdagen – vinn boken "Ahed Tamimi – flickan som slog tillbaka"

21 apr 2019

Palestinagruppen Stockholm vill hedra Världsbokdagen tisdag den 23 april med ge fem personer mellan 15 och 25 år möjlighet att vinna en bok om den palestinska tonårstjejen Ahed Tamimi – omtalad i hela världen som ”flickan som slog tillbaka”.

Nyheten om Ahed Tamimi, en 16-årig palestinsk tonåring som fängslades strax innan jul för två år sedan, blev förstasidesstoff världen över. Israelerna hämtade henne på natten. Hon fördes till en israelisk militärdomstol och fick åtta månaders fängelsestraff för att hon hade slagit till en tungt beväpnad israelisk soldat inne på familjens gård i byn Nabi Saleh på Västbanken.

”Tack för era tårar, men vi har så mycket tårar på grund av tårgasen och jag vill inte att ni ska vara nedstämda över mig /…/ eller att ni ska tycka synd om mig. Jag vill att ni ser mig som en frihetskämpe, inte ett offer”, sa Ahed Tamimi på ett möte i Sydafrika förra året.

/varldsbokdagen-ahed.jpg

Ahed Tamimi har blivit en symbol för palestiniernas motstånd om ockupationsmakten. Men kampen handlar inte enbart om henne. Det sitter runt 200 palestinska barn i israeliska fängelser just nu.

Palestinagruppen Stockholm tävlar ut 5 böcker om Ahed Tamimi. MOTIVERA med max 3 rader om varför du vill vinna boken, eller varför du vill ge boken till en person mellan 15 och 25 år.

Skicka din motivering senast den 30 april till: [javascript protected email address]. Vi meddelar vilka som vinner inom en vecka.

Palestinska liv har blivit så billiga

8 apr 2019

På årsdagen, 30 mars, av demonstrationerna i Gaza mot avspärrningen och för rätten att lämna flyktingtillvaron, dödar israelisk militär tre obeväpnade demonstranter, varav ett barn. 364 andra skadas, varav 74 barn, 12 kvinnor, 7 journalister och 6 sjukvårdare. Händelsen tas knappt emot med ens en gäspning av politiker och media i vår del av världen. Palestinska liv har blivit så billiga.

Enligt statistik från det palestinska människorättscentret, Palestinian Center for Human Rights, 200 palestinier, varav 42 barn, två journalister, tre sjukvårdare och åtta handikappade, dödats av militären har sedan demonstrationerna började förra året. Ingen civil israel har under denna tid dödats eller skadats av våldet kring Gaza. Statistiken gäller endast offer för skarp eldgivning av israelerna, eller direkta träffar av tårgasgranater.

Det totala antalet dödade är över 250 och antalet skadade uppgår till över 26 000 palestinier (!). 540 palestinier är allvarligt skadade och 136 har fått armar eller ben amputerade. 

Enligt en rapport nyligen från FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter kan det israeliska dödandet av demonstranter utgöra krigsbrott. Ändå händer ingenting. Israels handelsavtal med EU – som kräver just respekt för mänskliga rättigheter (artikel 2) – rullar på som vanligt. Inga tongivande politiker och medier kräver några sanktioner, bojkott eller någonting alls. Och nu ser många fram mot en trevlig Eurovisionsfest tillsammans med mördarna.

Hur billiga kan palestinska liv bli?

Hur har det blivit så att skjutna palestinska småungar ses som mindre värda att stå upp för än nästan någonting annat här i världen?

Gunnar Olofsson, ledamot i förbundsstyrelsen, Palestinagrupperna i Sverige
Foto: Saher A. Saad, Gaza

Skriv under vårt upprop till svenska politiker! 
Vi ställer krav på regeringen att:
- Sverige ska avsluta allt militärt samarbete med Israel - deras kränkningar av palestinska barns mänskliga rättigheter måste få konsvenvenser,
- Sverige ska driva frågan inom EU att införa ekonomiska sanktioner mot Israel så länge landet bryter mot barnkonventionen.
Skriv under här: www.skrivunder.com/foraldraupprop

Israel stjäl palestinsk kultur

4 apr 2019

Mat, träd och orm kidnappade av ockupationen

När mat-sajten ”BuzzFeed” för några år sedan listade ”17 otroliga desserter från hela världen” kom den palestinska Knafeh med på listan – men som israelisk! Det är ingen tillfällighet. Eftersom Israel inte har någon egen kulturhistoria i området har man frikostigt lagt sig till med urbefolkningens kläder, mat och traditioner, och kallar dem sina egna. Den sirapsdrypande sötsaken Knafeh, med ursprung kring Nablus i den ockuperade Västbanken, är kanske den mest symboliska matstölden – även om falafel, hummus och maftoul (palestinsk couscous) också i olika grad ”införlivats” i det israeliska kulturarvet.

Samma sak med olivträdet. Utanför byn al-Walaja, väster om palestinska Betlehem, finns ett olivträd som enligt bedömare är mellan 4.000 och 5.000 år gammalt. Trädet fanns alltså på plats en oändlighet innan någon israelisk stat var påtänkt i området. Trädet, i folkmun kallat ”modern till alla olivträd” är 12 meter högt, har en stam med 25 meters diameter och ger vissa år upp till 600 kilo olivolja. 

När olivträdet 2007 utropades till Israels nationalträd var det ett slag i ansiktet på den palestinska ursprungskulturen – inte minst då Israels armé och illegala bosättare genom åren sågat ner miljontals olivträd för palestinierna!

Ett annat exempel på den kulturella kidnappningen är den palestinska huggormen. Ormen, en ovanligt giftig släkting till vår egen huggorm, identifierades som egen art 1938 under den brittiska mandattiden i Palestina – och även här alltså tydligt före tillblivelsen av staten Israel. När Israel nu utropat ormen till ”nationalorm”, och döpt om den till ”Land of Israel Viper”, är det ett klart brott mot FN:s Konvention om biologisk mångfald (1992), som Israel undertecknat och som fastställer att en stat har suverän rätt till sina egna biologiska resurser. Den palestinska myndigheten har inlett en process för att komma till rätta med denna kulturstöld.

En inte betydelselös händelse är den som den holländsk-israeliske filmaren Benny Brunner beskrivit i sin dokumentär ”Det stora bokrånet”, som handlar om stölden av en stor del av det palestinska skriftliga kulturarvet. Minst 70.000 böcker, manuskript och tidningar, som under den etniska rensningen 1948, stals ur de hem vars invånare just fördrivits.

Brunner ser inget omedelbart ont uppsåt i stölderna, som i många fall kan ha skett för att rädda kulturvärden. Men följden för det palestinska samhället blev dock dramatisk: inga böcker, inga tidningar, ingen teater, ingen bio – en kulturell öken. Många år senare är böckerna fortfarande beslagtagna och undanstoppade under rubriker som ”Frånvarandes egendom”. Det mesta går antagligen att återföra till den erkända palestinska staten för att utgöra traditionell grund för ett framtida kulturbygge.

Gunnar Olofsson, styrelseledamot i Palestinagrupperna i Sverige

FN: Dödandet i Gaza kan vara krigsbrott

27 mar 2019

Den israeliska arméns mord på obeväpnade palestinska demonstranter utmed Gazas gräns mot Israel kan utgöra krigsbrott. Det konstaterar FN:s Råd för mänskliga mättigheter i en rapport, som tyvärr inte fått den uppmärksamhet i vår del av världen som den förtjänar. Rapporten bygger på 325 intervjuer och möten med offer, vittnen, regeringsföreträdare och medlemmar av civilsamhället på alla sidor i konflikten, samt genomgång av mer än 8.000 dokument.

I korthet har människor i Gaza sedan den 30 mars förra året varje vecka demonstrerat mot Israels avspärrning och utarmning av området, och för rätten att lämna sin flyktingtillvaro. Demonstrationerna har redan från första stund mötts med skarp eldgivning av den israeliska armén. Bara ett par dagar efter att den israeliska sångerskan Netta Barzilai vunnit Eurovisionsschlagern för Israels räkning mördade armén på detta sätt 62 obeväpnade demonstranter. Antalet dödade är vid det här laget uppe i runt 250, varav minst 50 barn, medan över 26.000 (!) människor skadats av våldet. Och våldet fortsätter.

FN-rapporten konstaterar att en påfallande stor del av de drabbade skjutits på långt avstånd, ofta flera hundra meter från gränsen mot Israel, då de inte utgjort något hot mot vare sig de israeliska soldaternas liv eller mot staten Israels säkerhet. I många fall har offren varit på väg bort från området eller sysselsatta med saker som att dela ut vatten eller hjälpa skadade. Såväl barn som medicinsk personal och journalister, som med tydlig klädsel visat sin roll på platsen, har skjutits av de israeliska prickskyttarna, liksom handikappade med kryckor och rullstolar.

Rapportens slutsats blir att dessa riktade mord utförts med mycket tydlig avsikt och helt emot internationell lag – och därför sannolikt utgör krigsbrott.

 • Mohammad Ayoub (14 år) från Jabaliya sköts i huvudet 200 meter från det israeliska stängslet. Han dog samma dag.
 • Wisal Sheikh-Khalil (14 år) från Maghazi sköts i huvudet 100 meter från stänslet efter att hon tidigare försökt hänga en palestinsk flagga på detta. Hon dog omedelbart.
 • Yasser Abu Naja (11 år) från Khan Younis sköts i huvudet när han gömde sig bakom en tunna 200 meter från gränsen, efter att ha skrikit slagord mot de israeliska soldaterna.
 • Muath Souri (15 år) från Nuseirat sköts i magen 160 meter från gränsen och dog nästa dag.
 • Bilal Khafaya (16 år) från Rafah sköts i bröstet 300 meter från stängslet och dog samma dag.
 • Mohammad Hoom (14 år) från Bureij sköts i bröstet när han sprang bort från gränsen och dog samma dag.
 • Nasser Mosabeh (11 år) från Khan Younis sköts i bakhuvudet 250 meter bort och dog samma dag.
 • Musa Abu Hassainen (35 år) sköts i bröstet 300 meter från gränsen när han som sjukvårdare med tydlig väst hjälpte skadade. Han dog på väg till sjukhus.
 • Razan Najar (20 år) med tydlig sjukvårdsväst sköts i bröstet 110 meter från gränsen. Hon dog på sjukhus.
 • Abed Abdullah Qotati (22 år) i vit sjukvårdsväst sköts i bröstet när han hjälpte en sårad demonstrant nära stängslet. Han dog samma dag.
 • Yasser Murtaja (30 år), journalist från Gaza City, sköts  i buken när han filmade demonstrationerna för en dokumentär. Han hade blå hjälm och en blå skyddsväst tydligt märkt med ”Press”. Han dog nästa dag.
 • Ahmed Abu Hussein (24 år), journalist från Jabaliya, sköts i buken när han fotograferade demonstrationerna 300 meter från gränsen. Han hade blå hjälm och blå väst märkt ”Press”. Han dog av sina skador 12 dagar senare.
 • Fadi Abu Salmi (29 år) från Khan Younis, dubbelamputerad efter ett israeliskt flyganfall 2008, sköts i bröstet av en prickskytt när han satt i sin rullstol 300 meter från gränsen. Han dog genast.
 • Ahmad Abu Aqel (24 år) från Jabaliya sköts i bakhuvudet när han gick med kryckor 150 meter från stängslet. Han dog samma dag.
 • Mohammad Abdulnaby (27 år) från Jabaliya sköts i huvudet och dog när han gick med kryckor 200 meter från stängslet.  

Internationell rätt medger bara skarp eldgivning för att skingra folkmassor om dessa utgör ett omedelbart och dödligt hot mot soldaterna. Rapporten påpekar förvisso att myndigheterna i Gaza misslyckats att hindra demonstranter från att kasta sten på soldater och skicka in brinnande drakar som satt eld på israelisk egendom – men inget av detta har utgjort något sådant hot. Totalt har fyra israeliska soldater skadats, men inga israeliska civila. Det israeliska våldet har varit omotiverat, oproportionerligt och riktat även mot skyddade civila objekt.

Även blockaden av Gaza som helhet utgör, enligt FN-rapporten, ett brott mot internationell rätt. Blockaden underminerar människors hälsa och hindrar den palestinska sjukvården att få de resurser man behöver för att kunna hantera, inte bara alla de skadade av eldgivningen – till exempel behöver många av de runt 940 skjutna barnen avancerad vård! – utan också operationer, cancerbehandling och den civila vården som helhet. Vårdbehövande hindras aktivt av de israeliska myndigheterna att söka hjälp utanför Gaza, viktiga cellgiftbehandlingar får ske med nedkortade kurer eller inte alls, och många nödvändiga mediciner för allehanda tillstånd håller på att ta, eller har redan tagit, slut. Slutligen har de drabbade i Gaza små eller inga möjligheter att söka juridisk upprättelse och kompensation i israeliska domstolar – bland annat genom att de helt enkelt hindras från att komma dit.

FN-rapporten ger några tydliga rekommendationer:

 • Israels armé måste omedelbart sluta skjuta demonstranter om dessa inte utgör något omedelbart eller dödligt hot – vilket hittills inte varit fallet. Dödandet av demonstranter måste underställas en opartisk och oberoende granskning av myndigheterna i Israel.
 • Gaza måste få importera de mediciner och den sjukvårdsmateriel som är nödvändig för att hantera den alarmerande situationen på sjukhusen.
 • FN och dess medlemsländer måste aktivt stödja sjukvården i Gaza.
 • FN:s Kommissionär för mänskliga rättigheter måste sammanställa information om misstänkt ansvariga personer för våldet och tillställa den Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) i Haag underlag för eventuellt inledande av en rättsprocess.
 • Personer som identifierats som ansvariga för brott bör åläggas sanktioner, som inreseförbud i FN:s medlemsländer, som bör använda sin juridiska auktoritet för att få dem lagförda.

Kommer den svenska regeringen att lyssna på och följa dessa rekommendationer? Eller kommer man att bara blunda och låta allt fortsätta? Den kompakta tystnaden från såväl regeringen, som opposition och medierna, är tyvärr mycket oroande.

Anna Wester
Ordförande i Palestinagrupperna i Sverige

Gunnar Olofsson
Ordförande i Borås Palestinagrupp och medlem av Palestinagruppernas förbundsstyrelse

← Äldre inlägg