Sida 2

KONTROLL AV DEN PALESTINSKA KROPPEN – EN DEL AV ISRAELS POLICY

28 feb 2020

Förra veckan var händelserik. Gaza sköt raketer mot Israel som hämnd för att de dödat en ung man. Israel svarade med beskjutning av strategiska mål. Bakom dessa attacker ligger Israels strategi av ”necro-violence” det vill säga att vanhelga palestinska kroppar.

Under söndagen sköts cirka 20 raketer från Gaza in i de södra delarna av Israel. De flesta missiler stoppades av Israels missilsystem innan de tog mark. 

Islamiska Jihad (IJ) är en av två militanta grupper i Gaza och de tog också ansvar för beskjutningen på sin officiella hemsida. Den israeliska militären svarade med att skjuta raketer mot IJs träningsläger och platser för framställning av vapen i närheten av Damaskus.

Under måndagen sköts cirka 14 raketer in i södra Israel som svarade med att beskjuta strategiska mål för IJ i Gaza. Fyra palestinier uppgavs ha skadats samt två israeliska kvinnor varav en drabbats av chock och den andra ramlat och slagit i huvudet när hon springande sökte skydd.

FNs koordinator för fredsprocessen i Mellanöstern, Nickolay Mladenov, uppmanade till eld upphör och menade att detta endast "riskerar att dra in Gaza i en ny runda av fientligheter utan lösning i sikte". IJ annonserade eld upphör då de nu hämnats Israels attacker.

Men vad utlöste då dessa beskjutningar?

Sociala mediers kraft
Under söndagens morgon ser Israel Defense Forces (IDF) två män placera något explosivt vid stängslet som separerar Gaza och Israel och öppnar eld mot dem. En av männen, den 27-åriga Mohammed Al-Naim, avled på platsen och identifierades senare som medlem av Islamiska Jihad. Den andra personen skottskadades. En grupp palestinier skyndar sig fram med en skottkärra för att hämta männen men tvingades tillbaka då IDF öppnade eld mot dem. Två män fick skottskador i benen, uppger Gazas hälsominister.

IDF skickade istället fram en bulldozer, vilken åtföljdes av en stridsvagn, för att hämta kroppen på det sätt som de bedömde var bäst för deras egen säkerhet. Hela händelsen filmades av en lokal journalist, Muthana al-Najjar, spreds snabbt på sociala medier och uppmärksammades internationellt.

“Den israeliska bulldozern körde över al-Naims kropp och försökte flera gånger få upp den innan de återvände till Israel med kroppen dinglande från kanten av skopan”, berättar Muthana al-Najjar.

“Necro-violence”
Ordet är svårt att översätta och betydelsen av det lika svår att förstå. Förnedring av döda kroppar på sätt som detta men också att inte lämna ut kroppen till den dödes familj. al-Naims mor ber nu om att få tillbaka kroppen av sin döda son. Enligt Budour Hassan, juridisk rådgivare på Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC), är Israels användning av ”necro-violence” på palestinska kroppar en förlängning av kontrollen över befolkningen i de ockuperade områdena.

”Att vanhelga den döda kroppen av en ung, obeväpnad, man framför kameror från hela världen är ett avskyvärt brott som adderar till listan över många brott mot det palestinska folket”, säger Fawzi Barhoum, talesman för Hamas. Det är en del av en Israels policy som syftar till att kontrollera palestiniernas kroppar. 

Tove Sohlberg

Läsa mer?

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51608786 

https://www.aljazeera.com/news/2020/02/israel-slammed-necroviolence-bodies-palestinians-200224115508023.html

 

Krigsbrott är ingen turistattraktion

31 jan 2020

– Vi är besvikna på företagen. Inte mycket har hänt sedan Amnesty för ett år sedan uppmanade de nätbaserade bokningsjättarna Airbnb, Booking.com, Expedia och TripAdvisor att upphöra med att förmedla boenden och turistaktiviteter i olagliga israeliska bosättningar på ockuperade palestinska områden. Det säger Ulrika Sandberg, sakkunnig för företagsansvar på Amnesty Sverige.

För ett år sedan rapporterade Amnesty hur de nätbaserade bokningsjättarna uppmuntrar turism i olagliga israeliska bosättningar och på så vis bidrar till deras existens, ekonomi och expansion. Trots detta fortsätter de fyra företagen att tjäna pengar på denna illegala situation.

– Det är vidrigt och det är dags för företagen att stå upp för mänskliga rättigheter. Amnesty uppmanar företagen att dra sig ur alla boenden och turistaktiviteter på ockuperade områden, eller sådana aktiviteter som gynnar israeliska bosättare. Palestinier utsätts för människorättskränkningar. Krigsbrott är inte en turistattraktion, sade Ulrika Sandberg, när rapporten "Destination: Occupation" offentliggjordes för ett år sedan.

Idag konstaterar hon att några av företagen kom med uttalanden, som Amnesty hoppades skulle innebära förändringar i deras verksamhet i Palestina.

I april meddelade Airbnb att de visserligen inte skulle sluta förmedla boenden på ockuperade palestinska områden, men att de skulle skänka vinsterna till ideella organisationer för humanitärt flyktingbistånd runt om i världen.

Amnesty kommenterade Airbnbs tillkännagivande:

– Airbnb:s beslut att fortsätta att verka i olagliga israeliska bosättningar på den ockuperade Västbanken är ett förkastligt och fegt drag, ett förödande slag mot palestiniernas mänskliga rättigheter.

Uttalandet fortsätter:

– Detta beslut är en skamlig abdikering av Airbnb från ansvaret att respektera humanitära och mänskliga rättigheter oavsett var de verkar i världen. Det avslöjar också hur ihåligt deras påståenden om att de är ett företag som värderar mänskliga rättigheter är.

På den internationella flyktingdagen den 20 juni 2019 uppmanade TripAdvisors vd andra företag att bidra till att lösa flyktingkrisen och donera pengar till humanitära organisationer för att stödja och hjälpa flyktingar att återuppbygga sina liv och återta sin framtid. Men i ockuperade palestinska områden bidrar företagets fortsatta verksamhet tvärtom till att förvärra situationen för de boende i ett av världens största flyktingområden.

Amnesty har krävt att FN öppnar den databas, som finns över vilka företag som är aktiva på ockuperade palestinska områden för insyn. Sverige har tryckt på i frågan, men ännu så länge utan resultat.

– Vår kampanj fortsätter, men vi har ännu inte fattat beslut om vilken strategi vi ska använda för att komma vidare, säger Ulrika Sandberg.

Text: Ingemar Björklund
Foto: Amnesty International

Gazas glömda barn

24 jan 2020

Över en miljon barn i Gaza har under sin korta livstid upplevt fyra krig och lever under ständigt hot om nya attacker. Många av barnen har på nära håll bevittnat krigets fasor av död och våld. Detta i kombination med Gazas isolering från omvärlden, fattigdomen och en extrem arbetslöshet har skapat djupa sår och trauman hos många barn och unga på den blockerade Gazaremsan. Psykologen Josefin Mannberg har arbetat med barn med autism i Gaza.

Josefin Mannberg är psykolog och KBT-psykoterapeut. Hon arbetar sedan drygt 20 år på Habiliteringen i Uppsala. Tillsammans med sina kollegor, barnöverläkarna David Henley och Henrik Pelling samt logopeden Lena Nilsson, alla med lång erfarenhet av att jobba med barn med autism, har hon samarbetat med Gaza Community Mental Health. De har genomfört ett treårigt projekt med utbildning av vårdpersonal i Gaza, som arbetar med familjer vars barn har autism.

Gaza Community Mental Health är en icke statlig organisation och har sedan decennier framgångsrikt arbetat med barn som lever under traumatiserade förhållanden genom att använda sig av så kallade ”training trainers”, som hjälper både familjer och skolpersonal att stötta barnen så att de kan hantera sin situation. Att arbeta med ”training trainers ” är effektivt.  Det innebär i korthet att träna en person som sin tur tränar en annan person, exempelvis föräldrar.

År 2015 startade Josefin Mannberg och hennes kollegor ett projekt med specifik inriktning att utbilda personal som jobbar med små barn med autism, som är en högriskgrupp i konfliktområden. Här är gapet mellan behov och resurser extra stort. Det finns inte mycket forskning inom området, men de studier som finns menar att barn med särskilda behov löper 3–5 gånger så stor risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp i krigssituationer.

Hjälp till självhjälp
Projektet pågick mellan 2015 och 2017. Personal från sex autismcentra i Gaza deltog. Enligt Josefin Mannberg var syftet att utbilda personalen så att de i sin tur kan ge föräldrar redskap för hjälp till självhjälp för att kunna utöva ett föräldraskap även under de svåraste förhållandena. Det handlar om föräldrar som ofta själva är traumatiserade, vilket ger dem sämre möjligheter att ge extra stöd åt sina barn med särskilda behov. Samtidigt saknar såväl sjukvård och skola såväl kunskap som resurser för att kunna hantera problematiken. Många gånger förlitar sig vården helt på medicinering med psykofarmaka. 

Det finns också en kulturell stigmatisering kring barn med funktionshinder. Ett barn med autism bryter ofta mot det omgivande samhällets normer, vilket kan innebära en skam för familjen.  

Lägre läkemedelsanvändning
Trots alla svårigheter med att arbeta i Gaza menar Josefin Mannberg att projektet har varit framgångsrikt. Under de tre år som projekt har pågått har de mött engagerade medarbetare inom vården i Gaza – specialpedagoger, psykologer, socialarbetare och barnpsykiatriker – och ett flertal familjer med autistiska barn.

De har arbetat fram metoder för kognitivt stöd och olika kommunikationshjälpmedel som har gett barnen möjlighet att komma till tals. Metoderna har anpassats till kulturen. Samtidigt berättar Josefin Mannberg att hon ofta möts av samma frågor från oroliga föräldrar i Sverige som i Gaza. Likheterna var större än hon hade väntat sig.

– Föräldrarnas oro kring sitt barn är samma här, som där.

Behovet av att ens ska barn passa in i ett individbaserat samhälle som Sverige påminner om samma behov som finns i ett mer kollektivt samhälle som Gaza, fast i en helt annan kontext under extremt svåra förhållanden. 

Alla centra, som har deltagit i autismprojektet har utvecklat kulturellt anpassade föräldrautbildningar. Minskning av användandet av psykofarmaka har minskat. Och erfarenheterna har spridits till andra via föreläsningar, radio, tv och andra medier. 

– Jag känner en stor ödmjukhet och blir också inspirerad av föräldrarnas och personalens stora engagemang. Det går, mot alla odds, att förbättra livskvalitén för barn med autism även under de svåraste av omständigheter, säger Josefin Mannberg.

Text: Caroline Campbell

Projektet har finansierats av Palestinainsamlingen med generösa bidrag från Brödet & Fiskarna i Västerås. Palestinagrupperna i Sverige har samarbetat med Gaza Community Mental Health Programme i mer än 25 år.

Dina skattepengar går till israeliska militärföretag

21 jan 2020

EU:s forskningsfonder är en viktig finansieringskälla för israeliska företag och statliga institutioner, bland dem ett antal militära företag och företag som är involverade i olagliga israeliska bosättningar. Även om Israel inte är ett EU-land har israeliska sökande sedan 1995 kunnat få tillgång till EU:s forskningsfonder på samma sätt som EU:s medlemsländer genom associeringsavtalet mellan EU och Israel.

Under många år har det europeiska och palestinska civilsamhället och organisationer för mänskliga rättigheter varit bekymrade över att de europeiska skattebetalarnas pengar kanaliseras till israeliska företag och institutioner som anklagas för krigsförbrytelser och är inblandade i brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Europeiska unionen har i flera år uttryckt djup oro och fördömt både Israels dödande av civila och Israels olagliga bosättningar. Ändå finansierar EU just de företag som upprätthåller denna olagliga verksamhet. Under den senaste finansieringscykeln Horizon 2020, fick de två största israeliska militära företagen, Elbit Systems och Israel Aerospace Industry, nästan 10 miljoner euro av de europeiska skattebetalarnas pengar.

Nu har European Coordination of Committees and Associations for Palestine, ECCP, skrivit en rapport som analyserar och beskriver hur EU kanaliserar europeiska skattebetalares pengar till israeliska enheter som anklagas för krigsförbrytelser och brott mot internationell rätt.

Medan Israel, som ockupationsmakt, bär huvudansvaret för att säkerställa respekt för internationell rätt och mänskliga rättigheter för den ockuperade palestinska befolkningen, har även länder som inte är part i konflikten, såsom EU och dess medlemsländer, också en skyldighet att inte hjälpa, assistera eller samarbeta med företag eller organisationer som bryter mot internationell rätt.

EU fortsätter att bryta mot sina egna direktiv och åtaganden till internationell rätt genom att finansiera israeliska enheter på palestiniernas bekostnad.

Läs hela rapporten EU and Israel - The Case of Complicity.

AP-fondernas etikråd avråder från Elbit Systems
De svenska AP-fondernas etikråd rekommenderar pensionsfonderna att inte ha innehav i Elbit Systems. Rekommendationen följts av samtliga fonder. Etikrådet skrev redan 2010 "Kan kopplas till kränkning av internationell humanitär rätt i strid med fjärde Genèvekonventionen. Både den Europeiska Unionen och den svenska regeringen är tydliga i att både de delar av separationsbarriären och de bosättningar som är uppförda av Israel på ockuperat område strider mot folkrätten och då mer specifikt artikel 49 i fjärde Genèvekonventionenen. Konventionen säger att den ockuperande makten inte får deportera eller transferera delar av sin civila befolkning in i territoriet den ockuperar". Läs deras rapport (sidan 19).

Clowner utan Gränser i Mellanöstern

16 jan 2020

Flickor och kvinnor i krig och på flykt utsätts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Därför driver Clowner utan Gränser projekt i Mellanöstern för att skapa trygga rum för barn och kvinnor där de genom lek, kreativitet och skratt kan bli stärkta, och bli medvetna om sina mänskliga rättigheter. Nu arbetar de även i Gaza.

“The situation in Syria is very sad. We face new tragedies every day. It’s not even about a country anymore, it’s about us trying to survive. Here Kurds, Assyrians, Armenians, Arabs, Chaldeans, Turks, you name it, all lived in harmony together. But this great human wealth has now turned into a curse. Fear and hate are dominating people”.

Så inleder Ghinwa Al Otaibi brevet, som hon skickar till Clowner utan Gränser när det står klart att hon inte kan komma till Sverige. Vi hade bjudit in fyra av deltagarna i vårt projekt Creative Arts for Peace and Equality till Stockholm för att dela med sig av sitt arbete och erfarenheter. De har gått Clowner utan Gränsers utbildning tidigare under året. De har fått djupdyka i kreativa metoder – det är allt ifrån clown, konst, cirkus, drama och lek – med syftet att sedan arbeta med att ge psykosocialt stöd till flickor och kvinnor på flykt och i utsatthet i respektive land.

Ranin från Palestina, Rand från Jordanien och Helena från Libanon kommer. Men Ghinwa från Syrien får inget visum.

Sidas nätmagasin Omvärlden har gjorde en intervju med Ranine när hon var i Stockholm, som du kan läsa genom att klicka på länken.

Se gärna Clowner utan Gränsers videointervju med Ranine.

Fokus på hälsa och välmående
Vi vet att patriarkala strukturer växer sig starkare i krissituationer och att flickor och kvinnor i krig och på flykt utsätts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. De har heller inte tillgång till samhället och det offentliga rummet på samma villkor som pojkar och män och lever på många sätt i stor utsatthet. Därför driver Clowner utan Gränser projekt som detta, för att skapa trygga rum för barn och kvinnor där de genom lek, kreativitet och skratt kan bli stärkta inifrån och ut, bli medvetna om sina mänskliga rättigheter och stärkta i tron både på sig själva och framtiden. I det långa loppet bidrar det till fred och jämställdhet.

Sedan utbildningen i Libanon under sommaren 2019 har kvinnorna fortsatt arbetet utifrån Clowner utan Gränsers metoder runt om i Mellanöstern. De har träffat grupper av tonårstjejer till 75-åriga kvinnor, som samlas med behovet av en trygg plats med fokus på hälsa och välmående. Här har nya vänskapsband knutits, hierarkier och fördomar rasat, trygghetszoner lämnats och hopp skapats. Allt genom skratt, lek och kreativitet.

Tilltro – förändring är möjlig
Vi har redan nått flera hundra personer, flickor och kvinnor som lever på flykt, i utanförskap och utsatthet. Grupperna har kommit en lång bit på vägen. Mitt i allt kaos, krig, fattigdom och våld, ser framtiden ändå ljus ut. Vi måste ha hopp för att orka fortsätta kämpa och för varje möte vi har får vi mer tilltro på att förändring är möjlig.

Ghinwa avslutar sitt brev:

“It hurts to see a whole civilization, nation and humanity totally destroyed. Today my home lacks love, confidence and trust. All Syrian’s live in a constantly crisis on all levels. But despite all this sadness, I still have hope. Hope of a better world. The luggage I carry, keeps being filled with new laughter, positive energy and humanity, for every new woman I meet. It’s what makes me survive”.

Nu även i Gaza
Efter många års försök kom Clowner utan Gränser in i Gaza i december 2019. Vi arbetar med den lokala kvinnoorganisationen Aisha Association och har nu utbildat femton unga, kvinnliga artister från Gaza som kommer att bli förändringsaktörer i samhället. De kommer i sin tur arbeta för att stärka andra kvinnor och flickor, förbättra deras psykiska hälsa och ge dem en röst genom kreativa metoder. Nu har vi ansökt om finansiering för ett tvåårigt projekt i Gaza.

Text: Karin Tennemar, Clowner utan Gränser
Foto: Clowner utan Gränser

 

Fakta – palestinier i Palestina, Jordanien, Libanon och Syrien

Clowner utan Gränser arbetar med kvinnor i Mellanöstern, somliga har palestinsk bakgrund, andra inte.

I Palestina, alltså Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem bor 4,8 miljoner personer. Ungefär hälften är kvinnor. Många bor fortfarande i flyktingläger, särskilt i Gaza där ungefär 70 procent av befolkning är flyktingar.

År 1948, då staten Israel bildades, tvingades över 750 000 palestinier på flykt och över 400 palestinska byar och städer jämnades med marken. Många flydde till grannländerna Jordanien, Libanon och Syrien. Där lever de och deras ättlingar fortfarande i flyktingläger. Det förekommer omfattande diskriminerande lagstiftning och praxis mot palestinska flyktingar i de flesta grannländer.

I samband med kriget i Syrien har många av de palestinska flyktingarna tvingats fly igen.

Team Sweden for Palestine – beställ tröja senast 22/1

12 jan 2020

Planerar du att delta i Palestine Marathon den 27 mars? Eller vill du visa solidaritet med Palestina i olika idrottssammanhang på hemmaplan? Beställ vår snygga tröja – nu!

Nyhet, nu trycker vi även barntröjor.

Vi har inget lager av tröjan, utan trycker exakt det antal tröjor som ni beställer.
Om vi får in beställningar på 10 tröjor blir kostnaden 210 kronor/tröja.
Om vi får in beställningar på 15 tröjor blir kostnaden 175 kronor/tröja.
Får vi ännu fler tröjbeställningar, då blir det ännu billigare.
Porto tillkommer med 36 kronor.

Beställ senast 22 januari
Skicka din beställning till: [javascript protected email address]

Skriv om du vill ha:
Barn- dam eller herrmodell
Storlek
Ditt namn
Din postadress.

Vi meddelar dig kostnaden, när vi vet hur många tröjor som beställs. Du betalar därefter via swish 123 412 78 eller bankgiro 302-7687. Märk betalningen med TRÖJA.

Bli en del av Team Sweden for Palestine för att:
- manifestera rätten att förflytta sig.
- visa solidaritet.
- öka kunskapen om situationen i Palestina.
- inspirera andra att göra detsamma.

Storlekar

DAM: figursydd
  Längd Bredd
XS 610 420
S 620 450
M 630 480
L 640 500
XL 650 520
XXL 670 560
XXXL 690 580
     
HERR: rak   
  Längd Bredd
S 720 500
M 740 530
L 760 560
XL 780 590
XXL 800 620
XXXL 820 650
     
BARN  Längd Bredd
M 520 370
L 570 400
XL 620 430
XXL 670 460

 

Fakta om tröjan
Funktionsplagg, material: 100% mikropolyester, enkeljersey
Tygkvalitet: 150 g/m²
Fuktreglerande
Andningsaktiv och snabbtorkande

 

Mellanöstern – allianser, ärkefiender och syndabockar

6 jan 2020

Människor med inflytande hanterar världen som ett schackbräde. Politiska och religiösa ideologier är underordnade i strävan efter makt, kontroll och ekonomiska fördelar. Kaos skapar strategiska fördelar. För att inte tala om att det gynnar vapenindustrin.

Grovt förenklat består Mellanöstern av två läger, nämligen Iran och Saudiarabien. Och de har olika allierade. Det skriver Fredrik Wadman, initiativtagare till Facebookgruppen Israel-Palestina-konflikten.

Vännerna USA och Israel har ett slags samförstånd med Saudiarabien — även att de är ideologiska ärkefiender. Saudiarabien har viss enad front med andra oljeländer.

Att USA allierar sig med Saudiarabien och andra gulfstater handlar givetvis om oljeberoendet. Ett splittrat Mellanöstern och en allians med oljestaterna innebär att USA slipper ett oljeembargo likt det de utsattes för i början av 1970-talet.

Iran har finansierat och stöttat den libanesiska milisen Hizbollah* (vars politiska gren ingår som en komponent i Libanons mycket ostadiga parlament) och de palestinska organisationerna Hamas och Islamiska Jihad.

I Syrien-kriget har Iran och framför allt Hizbollah hjälpt al-Assad och den syriska regimen att bekämpa ISIS och mindre al-Qaida-anslutna grupper. Hamas var där endast en kortare period.

Iran och Israel är ärkefiender. Likaså Hizbollah och Israel.

Oman har länge varit neutralt när det gäller global diplomati. Men under 2013 var landet värd för hemliga samtal mellan Iran och USA, vilket ledde till det historiska kärnvapenavtalet som undertecknades två år senare.

USA menar att Irans toppman, generalen Qassem Soleimani, har spridit oro samt planerade flera attacker mot amerikanska medborgare/institutioner i länder i Mellanöstern — varpå de mördade honom i en drönarattack häromdagen.

Israels prioritet i Syrien-kriget, när de har utfört attacker där, har varit att bekämpa Iran och Hizbollah — och att försvara sin ockupation och annektering av syriska Golanhöjderna. Annekteringen är olaglig, enligt internationell rätt och fördöms av både FN och EU. Israeliska produkter från Golanhöjderna måste numera märkas, enligt EU-domstolen, så att konsumenter kan göra medvetna val.

Medan Ryssland helhjärtat har gått in för att stötta al-Assad-regimen har USA bistått kurdernas kamp mot ISIS i Syrien, samtidigt som de har grunnat över hur de ska få bort diktatorn Bashar al-Assad från makten. Under hösten 2019 övergav USA kurderna och gav fritt fram för Turkiet att ”hantera” kurderna.

I Irak står flera milisgrupper till regimens förfogande och är en koalition mellan irakiska styrkor, iranska styrkor och Hizbollah — med amerikanska NATO-styrkor som en slags ”demokratiserande” övervakare.

I augusti 2019 misstänktes Israel (även av USA i ett fall) ha utfört attacker i det instabila uppbyggandet av Irak. Sedan dess har vreden mot både Israel och USA ökat i Irak.

I oktober utbröt protester i Irak mot regimen, som ansågs vara korrupt, i och med usel levnadsstandard trots omfattande oljetillgångar, samt mot Irans växande inflytande i Irak. Sammandrabbningarna med regimstyrkor resulterade i det största blodbadet sedan USA störtade Saddam Hussein.

Jordanien och Israel har visserligen ett fredsavtal sedan 1994, men relationerna är stundtals frostiga. I november 2019 meddelade kung Abdullah att landet inte kommer att förlänga markavtalet, som har gett Israel tillgång till två jordanska markområden vid gränsen. Den 1 januari började ett Texasägt företag leverera israelisk gas till Jordanien under en tremånaders testperiod. Det har lett till omfattande protester i Jordanien för att landet använder ”stulen gas från det ockuperade Palestina”.

Israel har tillkännagett planer på en järnvägsförbindelse mellan Saudiarabien, via Jordanien, till Israels kust vid Medelhavet. Järnvägen ska, enligt planerna, gå genom Västbanken.

Under förra året meddelade Oman att de ska öppna en ambassad på Västbanken. Det ligger i linje med Omans ”broderliga stöd för palestinierna”, enligt utrikesministern i Oman.

Qatar har sedan 2012 varit en stor bidragsgivare till hälso- och sjukvården i Gaza. Förra året gav de, för första gången, även stöd till den Palestinska Myndigheten på Västbanken.

Syndabockar
Orsakerna till splittringen mellan länderna i Mellanöstern har varierat, likaså vilka länder som har utsetts till syndabockar. Men det borde åtminstone stå alla klart att inget land agerar med trupper i andra länder utan att själva se en vinst av det. Ingen bryr sig om de vanliga människorna, som tvingas leva i kaos, krig, ockupation och belägring.

Fredrik Wadman

*Hizbollahs militära gren betraktas som en terrororganisation i Sverige, däremot inte deras politiska och sociala gren.

Bojkottrörelsens framgångar under 2019

3 jan 2020

Den internationella bojkottrörelsen har skördat flera framgångar under det gångna året. Det skriver BDS Movement när de summerar året. 

BDS är en internationell kampanj grundad på ett palestinskt upprop 2005 då över 170 palestinska organisationer samlades i en ickevåldskampanj med kravet på bojkott, desinvesteringar och sanktioner mot Israel, så länge ockupationen av Palestina och folkrättsbrotten mot palestinier pågår. Det är en etablerad ickevåldsmetod. BDS-rörelsen bekämpas av den israeliska regimen och vissa organisationer och politiska partier runt om i världen.

Här är några exempel på 2019 års framgångar.

Sydafrika har kallat hem sin ambassadör och nedgraderat relationerna med Israel.

Ledande europeiska fackföreningar – European Federation of Public Services Unions, som representerar åtta miljoner personer, och Storbritanniens Trades Union Congress, som representerar sex miljoner personer – har begärt att frihandelsavtalet mellan EU och Israel ska avslutas eller att vapenförsäljningen till Israel ska upphöra.

Stora internationella företag – Macquarie i Australien, Bombardier i Kanada, Alstom i Frankrike och Siemens i Tyskland – avstod från att lägga bud på att bygga Israels olagliga bosättarjärnväg på stulen palestinsk mark i Östra Jerusalem.

Flera kulturarbetare – författare, skådespelare, musiker och bildkonstnärer – ställde in uppträdanden och/eller uttryckte sitt stöd för den kulturella bojkotten av apartheidstaten Israel. Mer än 150.000 människor, hundratals kulturarbetare och mer än 100 HBTQ-organisationer anslöt sig till en bojkott av Eurovision-finalen i Tel Aviv. Endast 10 procent av de förväntade turisterna kom till evenemanget.

/melodifestivalen-manifestation-9-mars-sergels-torg-bild3.jpg

Kampanjer för ett militärt embargo mot Israel tilltog och vann segrar. Det franska försäkringsbolaget AXA avstod delvis från investeringar i det israeliska vapenföretaget Elbit Systems. 200 organisationer och personer som representerade södra halvklotet förenades i en uppmaning till militärt embargo mot Israel.

Den årliga Israeli Apartheid Week den 18 mars till 8 april omfattade mer än 200 evenemang i 30 länder på fem kontinenter. Syftet är att väcka uppmärksamhet kring Israels apartheidpolitik och lagar mot det palestinska folket och att öka stödet för bojkott, desinvesteringar och sanktioner mot Israel.

I Europa gjordes framsteg när det gäller att förbjuda varor och tjänster som produceras i Israels olagliga bosättningar. EU-domstolen har beslutat att varor från bosättningar måste märkas. Det irländska parlamentet granskar en proposition om att förbjuda varor från bosättningar. Oslos kommunfullmäktige har förbjudit upphandlingar av varor och tjänster från bosättningarna.

/bojkottrorelsen-4.jpg

Stödet har tilltagit för akademisk bojkott av Israel och för att förhindra investeringar på israeliska universitet. En institution vid New York University och styrelsen för det amerikanska Pitzer College, Jamia Millia Islamia University i New Delhi och det brittiska sällskapet för mellanösternkunskap har vidtagit bojkottåtgärder. En rådgivande ansvarskommitté vid det amerikanska Brown University har rekommenderat att universitetet ska avstå från investeringar i företag som medverkar till Israels förtryck

Den amerikanska episkopalkyrkan, med sina 1,7 miljoner medlemmar, har röstat för att avstå från investeringar i företagen Caterpillar, Motorola Solutions och Israel Discount Bank med anledning av deras delaktighet i Israels brott mot de mänskliga rättigheterna.

/bojkottrorelsen-2.jpg

Fackföreningar har verkat för en utvidgning av kampanjen för bojkott av Hewlett Packard, inkluderande Nederländernas centralförbund FNV med dess 1,2 miljoner medlemmar, den brittiska motsvarigheten Unite med dess 1,1 miljoner medlemmar och Sydneyavdelningen av Maritime Union of Australia.

/bojkottrorelsen-1.jpg

Bojkottanhängare har vunnit fyra väsentliga domstolssegrar i USA och Tyskland, länder där parlament och regeringar starkast har försökt undertrycka medborgarnas rätt till bojkott av Israel.

Källa: BDS Movement

Hallå där, Maria Jonsson!

21 dec 2019

Du är initiativtagare till Facebookgruppen "Från Sverige till Palestina Marathon". Vad gör ni?
Vi vill inspirera fler svenskar att följa med oss till Betlehem och delta i folkfesten Palestine Marathon. I gruppen peppade vi varandra inför årets resa. Vi gav resetips och berättade om aktiviteter som vi planerade att genomföra. Nu berättar vi om den kommande resan till Palestina i mars 2020.

Hur gick det för de svenska deltagarna i år?
Mycket bra. Vi var 37 svenskar på plats och fanns representerade i alla distanser; 5 km, 10 km, 21 km och 42 km. I helmaran sprang en svensk kvinna in på 6:e plats och i halvmaran kom en svenska på 13:e plats. Men de allra flesta är inte där för att slå rekord. Vi är där för att visa solidaritet, manifestera rätten att förflytta sig och njuta av det underbara landet.

Vad gjorde ni mer i Palestina?
Vi gjorde en del dagsutflykter. Vi besökte ett flyktingläger i Nablus, Askar Camp som Palestinagrupperna i Sverige samarbetar med, och passade på att få en rundtur i gamla stan och smaka deras berömda dessert knafeh direkt från bageriet.

Vi besökte världsarvet Battir, den omringade staden Al Walaja och hajkade i el-Makrour Valley, ett grönt avbrott efter all löpning längs muren. Så fin natur!

Nu har ni bildat Team Sweden for Palestine. Vad är det? 
Team Sweden står för rätten att förflytta sig, alltså artikel 13 i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Det visar vi genom att delta i olika idrottssammanhang här hemma. I höstas deltog några ur teamet i Fredsloppet i Göteborg och Lidingöloppet på ön. Tanken är vi så småningom utökar vår solidaritetslöpning genom att delta i olika lopp här hemma.

Dessutom hoppas vi att så många som möjligt deltar i Palestine Marathon, som en del av Team Sweden for Palestine. Då kommer vi synas fantastiskt bra i Betlehem med våra nya knallröda tröjor.

På bilden: Ove Jansson från Palestinagruppen Stockholm, efter målgång i Lidingöloppet.

Några goda råd till den som vill bli en del av Team Sweden?
Läs mer om teamet på www.palestinagruppenstockholm.se/teamsweden. Gå med i vår Facebookgrupp ”Från Sverige till Palestina Marathon”. Använd vår hashtag #TeamSwedenForPalestine. Köp vår snygga tröja!

Vad har du för förväntningar på resan 2020?

Jag förväntar mig en härlig folkfest så klart och massor av spännande möten och upplevelser. Jag hoppas att vi går om Norge i antal deltagare (de hade 39 löpare, vi 37 och Danmark 33). Och jag förväntar mig att vi blir ännu fler svenskar på plats, kan en hoppas på 50?

Palestine Marathon går den 27 mars i Betlehem.

Artikeln har publicerats i Palestina Nu, Palestinagrupperna i Sveriges medlemstidning.

Reseberättelse från Shatila, ett palestinskt flyktingläger

17 dec 2019

Läkaren Lars Englund besökte nyligen flera palestinska flyktingläger i Libanon. Han har tidigare arbetat på en klinik i flyktinglägret Rashidie i södra Libanon. Nu är han fadder till ett barn- och ungdomscenter i flyktinglägret Shatila. Här skriver han om resan i Libanon.

I oktober 2019 besökte jag Libanon tillsammans med läkare och sjuksköterskor, som har jobbat inom sjukvården i olika palestinska flyktingläger på 70- och 80-talet. Personer som arbetar med stöd till Barn- och Ungdomscentret i Shatila och andra aktiva inom solidaritetsarbete för Palestina, deltog också på resan. Vi besökte sammanlagt nio palestinska flyktingläger. För en del av oss var det härliga återseenden av människor vi jobbat med eller träffat förut.

Folkliga demonstrationer
Att det samtidigt var folkliga demonstrationer med vägspärrar gjorde resandet lite krångligare, men stämningen var ändå god och bland alla protesterande människor på gatorna var familjer och unga kvinnor ett dominerande inslag. Alla de libanesiska flaggorna i rött och vitt, mat att köpa, musik och dans samt en mänsklig kedja som var 17 mil lång gav ytterligare ett mänskligt ansikte åt upproret.

Jag har i slutet av 1970-talet jobbat som läkare på en klinik i lägret Rashidie i södra Libanon, strax utanför staden Sour (Tyr). Jag har tidigare besökt några av lägren, men aldrig varit i Shatila i södra Beirut. Jag minns däremot hemska fotografier på döda människor liggande i gränderna efter de massakrer som kristen högermilis med Israels stöd genomförde 1982.

Trångbott, fattigt och smutsigt
Att komma in i Shatila nu var omtumlande. Även om det var fina grönsaksstånd och leende försäljare som vi mötte först slogs vi snart av trångboddheten, fattigdomen, sysslolösheten lukten och smutsen. De bostäder som byggdes i 1-2 våningar när lägret grundades var nu påbyggda med ytterligare 5-6 våningar av skrangliga och tätt belägna konstruktioner i betongblock av det slag som i Sverige kallas ”gråsuggor”. Dagsljuset nådde inte ner till marken längre och så gott som varje öppen yta var bebyggd. Mellan husen hängde nystan av provisoriskt anlagda elledningar blandade med vattenrör i plast, avloppsrör och ledningar för datatrafik.

Människor som rörde sig på gatorna i lägret var vänligt nyfikna, men det var nedslående att se de många sysslolösa männen sitta utanför serveringar och affärer och alla barn som inte verkade ha någonstans att gå. Palestinierna i lägret får inte annat än undantagsvis arbeta i Libanon. Familjerna får ett visst stöd från UNRWA, en särskild FN-organisation för de fördrivna palestinierna. I de flesta familjer finns det någon som jobbar i ett rikt land och kan skicka hem pengar. De många palestinier och syrier, som har flytt undan kriget i Syrien, har bidragit till fattigdomen och nöden.

The paradise of Shatila
Efter en vindlande promenad på smala gränder kom gruppen fram till ett litet torg, en öppen plats där solljuset faktiskt nådde ner. Vi fick gå upp en trappa i det hus som för den som är fadder säkert är välbekant – Shatila Children and Youth Center (CYC). Vi möttes av grundaren och eldsjälen Abu Moujahed som sa ”Welcome to the paradise of Shatila”. Och det var det verkligen. Vilken kontrast! Här var det rena, ljusa och färgglada rum och i en byggnad intill fick vi möta alla glada barn och deras lärare.

Vi mötte de åldersindelade småbarnsgrupperna som hette Rabbit och Butterfly. I den första var barnen blyga inför den stora gruppen, men de satt fint ordnade kring de små borden på sina egna färgglada stolar och i sina små ”uniformer”. De kunde hälsa oss på engelska. På Butterfly sjöng de den sång om en fjäril de lärt sig. De jobbade väldigt konkret med oliver. De fick pressa sönder dem med en mortelstöt, lukta på det som kom ut och se på ett papper att det var fett och oljigt.

I nästa grupp med lite större barn var det engelskaundervisning utifrån teckningar och orden Apple, Arm och Ant. Stolta barn fick gå fram och demonstrera sina kunskaper. Det blev inte alltid rätt, men vi besökande fick å andra sidan lära oss vad äpple heter på arabiska (och det har jag redan glömt igen). På väggen stod det ”Friends are flowers in the garden of life”.

Vandrarhem och fotbollsträning
Efter den fortsatta rundvisningen, där också vandrarhemmet med sina fina rum och trevliga internationella gäster ingick, fick vi smaka på god arabisk mat som de lite större barnen hade lagat. Efteråt blev det härlig underhållning med ungdomar och lite större barn som dansade med egenhändigt koreograferade rytmiska steg.

Sedan tog idrottstränaren Muhammed med oss till fotbollsträning på den för några timmar hyrda konstgräsplanen precis utanför lägret. Både pojkar och flickor tränade och spelade av hjärtans lust.

Jag har i många år varit stolt månatlig givare till Shatila Children and Youth Center, men att få se detta ljus i mörkret på plats var en härlig och omtumlande upplevelse. Jag ska höja mitt bidrag med en hundralapp för nu vet jag att det går till en verkligt fin sak, som ger palestinska barn en tryggare start i livet än de skulle fått annars.

Lars Englund, allmänläkare i Falun-Borlänge

De bortglömda flyktingarna i Libanon

26 nov 2019

Novembermörkret sänker sig över det palestinska flyktinglägret Shatila i södra Beirut, Libanon. Lägret, ursprungligen inrättat för flyktingar fördrivna under Israels etniska rensning av palestinier 1948, hade från början runt 10.000 invånare. Efter Sexdagarskriget 1967, naturligt tillväxt och dagens krig i Syrien har invånarantalet ökat och uppgår nu till över 20.000 personer på en yta stor som Liseberg. 

De bor alltså trångt och infrastrukturen är därefter. Vatten- och avloppssystemen, i den mån de existerar, är undermåliga, vattnet i stort sett odrickbart, lösa elledningar hänger ned överallt i de trånga gränderna och varje år dör människor i meningslösa elolyckor.

I kvällsmörkret rör sig invånarna huller om buller med fordon av olika slag på den trånga huvudgatan genom lägret för att uträtta olika ärenden, som att handla i de små butikerna. En del palestinier som har arbete utanför lägret kommer hem efter arbetsdagens slut och enkla serveringar fylls med människor som äter något, dricker te eller kaffe och umgås. Det är, mitt i kaoset och eländet, mycket ombonat, varmt och välkomnande och man tar sig friheten att både skoja och skratta och bara umgås.

Då lägret ligger på en begränsad yta, omgiven av reguljär stadsbebyggelse, kan det inte utvidgas utan tvingas växa på höjden för att kunna härbärgera alla boende. Många hus har nu 4-5 eller fler våningar, de översta våningarna ser provisoriska och ostadiga ut och tycks nästan luta sig mot varandra - och det är antagligen bara en tidsfråga innan något större ras inträffar.

Hälsovård och skolor finns, och drivs av FN:s särskilda organ för palestinska flyktingar (UNRWA), som nu dock brottas med allvarliga ekonomiska problem sedan USA och andra sponsorer dragit in sina bidrag. Om inte övriga bidragsgivare, som Sverige och andra medlemmar i FN, träder in och ökar sina bidrag riskerar flyktingarna på ganska kort sikt kraftig försämring vad gäller både utbildning och hälsa.

Oas för barn i Shatila
Som en oas mitt i lägret ligger Shatilas Barn- och Ungdomscenter, som leds av grundaren och eldsjälen Abu Mujahed. Centret riktar sig till unga i åldern 6-18 år och vill med kurser och och olika aktiviteter stimulera fantasi och kreativitet och erbjuda ett alternativ till ett liv på gatan med risk att hamna i våldsamma eller kriminella kretsar. En stor mängd barn och ungdomar deltar varje dag i aktiviteter som också inkluderar förskola och idrott av olika slag.

En filial till Barn- och Ungdomscentret finns i lägret Nahr el-Bared i norra Libanon – ett läger med 30.000 invånare, som börjat återhämta sig efter att ha raserats i strider mellan libanesisk militär och Saudistödda islamister - där en väldig massa glada barn deltar i olika verksamheter.

Men Shatilas Barn- och Ungdomscentrer brottas med ekonomiska problem sedan en del sponsorer (möjligen efter utländska påtryckningar) ganska plötsligt dragit in bidrag. I Sverige finns en vänförening som nu satsar på att dubbla antalet faddrar som vardera betalar 100-200 kronor i månaden till centret. Ett stort antal faddrar, som regelbundet bidrar, ger förstås viss ekonomisk stabilitet i ett projekt väl värt att stödja.

Inga demokratiska rättigheter
Enligt UNRWA finns idag tolv officiella palestinska flyktingläger, och 475.000 registrerade palestinska flyktingar, i Libanon. Den libanesiska regeringen erkänner knappt hälften av dem. UNWRA administrerar 65 skolor med omkring 37.000 elever och 27 sjukvårdskliniker med drygt en miljon patientbesök varje år. 

Det finns ett någorlunda välfungerande sjukhus inom räckhåll för varje läger, och de samarbetar med den privata sjukvården om speciella fall. Det är denna ordning som under trycket av ekonomiska problem nu riskerar att upplösas.

Socialt är situationen i lägren bedrövlig. Arbetslösheten i lägren skyhög och det finns flera yrken som palestinier inte får arbeta inom. Palestinier har inga som helst demokratiska eller medborgerliga rättigheter, och får inget stöd av den libanesiska staten – till skillnad från palestinska flyktingar i Syrien fram till kriget.

Lägren i Beirut är öppna för in- och utpassering. Men i norr, och framför allt söder, är de hårt bevakade av libanesisk militär som kräver speciella tillstånd av de som vill passera på den enda vägen in. Det praktiska i lägren tas om hand av den lokala folkkommittén, med representanter för de olika palestinska partierna och grupperna, men vägar, el, vatten och avlopp är svårt att ordna utan stöd från det omgivande samhället.

En gissning – flyktingar väljer Västbanken
De palestinska flyktingarna har varit bortglömda under hela den så kallade ”fredsprocessen” mellan Israel och Palestina – en process som för övrigt sedan lång tid avstannat.

Enligt FN:s resolution 194 (1948) skulle de ”flyktingar som önskar återvända till sina hem och leva i fred med sina grannar” tillåtas göra detta vid ”första genomförbara tidpunkt” eller, om man valde att avstå, erbjudas ”kompensation för förlust av eller skada på egendom” i samband med fördrivningen. Så har alltså inte skett, och de flyktingar vi nu möter i Libanon utgör tredje, eller till och med fjärde, generationen av de först anlända.

Givetvis går frågan att lösa. Ett naturligt steg är förstås att Israel utrymmer sina olagliga bosättningar på Västbanken, tar hem sina medborgare och låter de palestinska flyktingar som så önskar flytta in. En god gissning är nog att många palestinier, vars familjer ursprungligen kommit från det som nu är Israel, hellre skulle flytta in i den palestinska staten (Västbanken och Gaza) än tillbaka till Israel, och att många flyktingar i Libanon och andra länder – mot kompensation och fulla medborgerliga rättigheter – hellre skulle stanna kvar där de vuxit upp än flytta till ett land de aldrig sett.  

Frågan om Palestinaflyktingarna är en av vår tids mest försummade och världssamfundet bär ett tungt ansvar för att gång på gång – på grund av stormaktsspel, feghet och undfallenhet – ha visat sig oförmöget att ingripa.

FN:s Barnkonvention, som i år fyller 30 år – som har undertecknats av Israel och nästan alla andra länder, och som snart blir svensk lag – föreskriver bland annat att varje barn har rätt till liv, hälsa, utbildning, identitet och medborgarskap. Konventionen måste gälla också palestinska barn och politikerna måste ta sitt ansvar för de regelsystem de undertecknar.

När höstmörkret faller över Shatila och lägret går till vila, är det förstås utan illusion om en snabb förbättring av situationen, men ändå med någon slags hopp om att man en gång ändå kan få en lösning till stånd så att flyktingarna kan återvända och leva som fria medborgare i Palestina. Och, ja, hoppet är ju det sista som överger människan...

Gunnar Olofsson
Ordförande i Borås Palestinagrupp och medlem av Palestinagruppernas förbundsstyrelse

Vinnare får presentkort på Bitza

24 nov 2019

På Socialistiskt Forum i ABF-huset den 23 november fick besökarna möjlighet att delta i en frågesport om Palestina. Nu har vi dragit en vinnare bland de som svarade rätt på alla frågor. Vinnare blev Åke Gylfe från Stockholm. Han har vunnit ett presentkort till den palestinska restaurangen Bitza på Hornstulls strand 13.

Den svenska regeringen erkände Palestina år 2014. Hur många länder har erkänt Palestina?
Rätt svar: Ungefär 70 procent världens länder

Vilket land är den palestinska bojkottrörelsens huvudsakliga inspirationskälla?
Rätt svar: Sydafrika – Nelson Mandela och kampen mot apartheid

Varför uppmanar vi att konsumenter ska bojkotta Puma?
Rätt svar: Puma sponsrar det israeliska fotbollsförbundet, som har lag i olagliga bosättningar

Vem kan delta i Team Sweden for Palestine?
Rätt Svar: Alla som vill visa solidaritet med Palestina i olika idrottssammanhang

Volontär i Beit Sahour: En oförglömlig upplevelse

19 nov 2019

I januari 2019 besökte jag Palestina för första gången. Mitt syfte var att åka på en inre spirituell resa, men jag blev minst sagt chockad när jag kom dit. Jag hade inte förväntat mig att soldater skulle stå utplacerade i vartenda hörn och att jag skulle behöva att passera ett flertal ”check points” för att komma fram. Jag blev uppskärrad, ledsen och arg.

Resan till Västbanken har förändrat mig. Jag har börjat ifrågasätta Israels ockupation, men också hur medierna fungerar som nyhetsförmedlare. Jag har fått träffa palestinier och höra deras syn på konflikten mellan Palestina och Israel och hur det är att leva som palestinier idag i ett ockuperat område.

När jag fick möjlighet att åka på ett volontäruppdrag på Västbanken var mitt svar ett solklart ja. Jag kände ett starkt behov av att åka tillbaka. Det som lockade mig var tron, kulturen, människorna och nyfikenheten av att lära mig mer om Palestina och Israel.

Center för unga med funktionshinder
I september åkte jag till Palestina för att hjälpa till med marknadsföringen av Al Basma, ett dagcenter för unga med funktionshinder. Centret startade 1987 och tar emot 36 personer med fysiska eller mentala funktionshinder varje dag.

På centret får de använda sin kreativitet, skaffa ny kunskap och utvecklas som människor. De tillverkar vackra julkort från återvunnet papper som blandas med blommor från trädgården. De tillverkar små, vackra olivtvålar utan kemikalier. Några väver trasmattor. Materialet som används kommer från gamla lakan och kläder som har donerats. Det är också ett sätt att värna över miljön och tänka hållbart.

Al Basma ligger i Beit Sahour, strax öster om Betlehem, i ett område som är känt för sin produkter av olivträd. På centret använder de småbitar av olivträd och producerar vackra juldekorationer. Produkterna säljs sedan till besökare och turister för ett billigt pris.

Jag har arbetat hårt för att sprida kunskap om Al Basma, både på plats i Palestina (till exempel genom föredrag på studieförbundet Bilda i Jerusalem) och här hemma i Sverige. Nyligen besökte grundaren av centret, Basma Giacaman, och hennes assistent Jamla Hasassneh, Sverige. Vi träffade Svenska Kyrkan i Vadstena och Linköping. Det resulterade bland annat i en stor artikel i Motala-Vadstena Tidning. Att sprida information är viktigt för att få donationer för att finansiera verksamheten.

Det är lätt att ha förutfattade meningar. Mitt råd är att skaffa dig kunskap och bilda dig en egen uppfattning. Jag rekommenderar alla att besöka Palestina och visa sitt stöd. Palestina är i behov av att människor själva åker dit för att uppleva situationen. 

Namnet Al Basma betyder leende och det är det som centret speglar. Ett leende kan göra en annan människas dag, positiv energi smittar av sig. Avslutningsvis vill jag dela med mig av ett klassiskt citat som står på muren mellan Israel och Palestina; ”Make hummus not walls”. En mur kommer aldrig att leda till fred mellan människor, utan kommer att skapa fler konflikter i framtiden.

Sofie Bäck, volontär
Kontakta mig gärna om du har frågor om Al Basma Center.
Telefon: 070–0577288. E-post: Sofie_back91@hotmail.com

TIPS! Lördag 23 november kan du köpa de fina juldekorationerna på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Då har Palestinagruppen Stockholm bokbord mellan klockan 10.00 och 16.00.

 

Barnen i Gaza och södra Israel behöver vårt stöd

5 nov 2019

Ett elvaårigt barn i Gaza har under sin livstid hittills upplevt tre fullskaliga krig och fått se syskon, föräldrar eller vänner dödas och lemlästas av bomber. Resultatet har blivit ett djupt och utbrett stresstillstånd som allvarligt hotar barnens hälsa. Även barn på den israeliska sidan av gränsen lever i skräck för våld.

I rapporten ”A decade of distress” konstaterar Rädda Barnen att många familjer i Gaza lever på gränsen till sammanbrott och att runt 25 procent av barnen, 290 000 barn, är i behov  av kontinuerligt psykosocialt stöd. I södra Israel är läget generellt bättre tack vare högre standard, tillräckliga resurser och i stort sett opåverkad infrastruktur. Men även här lever barn under stress.

Under den senaste militära konflikten i Gaza (2014) dödades över 2 200 civila, varav 551 barn, av den israeliska armén. Över 11 200 personer, varav 3 436 barn, skadades, i 10 procent av fallen med permanent handikapp som följd. Närmare 18 000 hem, 82 sjukhus och kliniker och 259 skolor förstördes helt eller delvis. Omkring 500 000 personer (28 procent av befolkningen) blev internflyktingar, och 17 700 är fortfarande utan fast bostad. På den israeliska sidan dödades 6 personer medan närmare 1 600 personer, varav 270 barn, skadades.

Närmare 36 000 skadade

Levnadsförhållandena i Gaza är, till följd av 11 års blockad och avspärrning och återkommande militära konfrontationer, urusla. Drygt hälften av familjerna lever under fattigdomsgränsen. Arbetslösheten är 53,7 procent – bland unga 70 procent – och majoriteten är beroende av bistånd för säker matförsörjning.

Vattnet är i stort sett odrickbart, elektricitet  finns bara några timmar om dagen och förstörda avlopp läcker varje dag ut miljontals liter orenat avloppsvatten direkt i Medelhavet.

Sjukvården går på knäna av alla omgivningsberoende sjukdomar, diarréer, blodbrist, förgiftningar och undernäring. De saknar viktiga mediciner och utrustning, och cancersjuka nekas av Israel att lämna Gaza för vård.

Till detta kommer alla skadade från de återkommande protesterna mot avspärrningen vid gränsen till Israel – där israelisk militär enligt FN hittills dödat 324 obeväpnade demonstranter, inklusive handikappade, sjukvårdare, barn och journalister. Närmare 36 000 (!) har skadats. Minskat internationellt bistånd, framför allt på initiativ från USA, har ytterligare förvärrat situationen.

Mardrömmar och sängvätning

I sin sammanfattning  av intervjuer med 413 barn och 352 vårdnadshavare i Gaza konstaterar Rädda Barnen att de allra flesta av barnen (78 procent) är mest rädda för bomb- och flygplansljud. 70 procent av barnen känner sig oftast trygga hemma, i sin familj, medan 63 procent känner sig otrygga om de inte är tillsammans med sina föräldrar. Omkring 30 procent är rädda att gå ensamma, likaså när elektriciteten försvinner. 

I skolan känner sig en knapp majoritet (57 procent) ofta säkra, men betydligt färre (26 procent) hela eller större delen av tiden. Omkring 10 procent av barnen är också rädda för övergrepp, inte minst sexuella – något  som ökat under den rådande situationen.

Många vårdnadshavare rapporterar att deras största bekymmer är att inte kunna ge sina barn det beskydd och den omsorg de behöver. 30 procdent anger att deras ekonomiska situation har direkt inverkan på barnens trygghet, och i familjer med en månadsinkomst på 300 US dollar, eller mindre ses en kraftigt ökad frekvens av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En del barn lämnar skolan i förtid och barnarbete, liksom barnäktenskap har ökat.

En stor del av barnen anger känslor av nedstämdhet (62 procent) och sorg (55 procent). Enligt vårdnadshavarna är 93 procent av barnen nervösa och besväras av sömnsvårigheter (68 procent), mardrömmar (63 procent) och sängvätning (53%).

Droger och självmord ökar

Omkring hälften av barnen känner sig sjuka en stor delen av tiden och 42 procent har enligt vårdnadshavarna olika grader av språkstörning. En del av barnen har utvecklat aggressivt och utagerande beteende. Droganvändning och självmord har ökat. Den viktigaste källan till ångest, sorg och ilska är rädslan för att förlora anhöriga och vänner i en eventuell ny väpnad konflikt.

Mitt i alltihop klarar dock ändå många familjer att trots allt ge barnen en trygg miljö, och 91 procent av barnen beskriver starkt stöd av sina anhöriga och känner sig till och med lyckliga (71 procent), tillitsfulla (72 procent) och energirika (68 procent) en stor del av tiden.

Situationen för Gazas barn är ytterst skör och det behövs i nuläget inte mycket för att tippa allt över ända.

Blockaden måste upphävas

Rädda barnen menar att det är ytterst angeläget att det internationella samfundet nu tar läget på allvar. Åtgärder måste vidtas för att skydda barnen och deras familjer  i Gaza och södra Israel från ytterligare våld.

Förhandlingar måste genast inledas för att finna en hållbar och rättvis lösning av krisen. Blockaden av Gaza måste upphävas, och de olika palestinska fraktionerna sluta upp med att bekämpa varandra. FN: s olika organ måste samla sig till ökat stöd till humanitära organisationer, lokala organisationer och civilsamhället som helhet.

Framför allt måste världens ledare, inklusive den svenska regeringen, sluta upp med att blunda för och negligera konflikten och äntligen ta sitt ansvar i enlighet med alla de FN-resolutioner man gång på gång undertecknat. Barnen i Gaza och Israel är oskyldiga offer i en konflikt som de aldrig bett om. Vi får inte svika vårt ansvar för deras framtid!

Gunnar Olofsson
Ordförande i Borås Palestinagrupp och medlem av Palestinagruppernas förbundsstyrelse

Volontärarbete i Stockholm

29 okt 2019

 

Skribent
Palestinagruppen Stockholm söker skribenter, som kan göra research, göra intervjuer och skriva artiklar till vårt e-nyhetsbrev och vår blogg. Vi söker även skribenter som vill skriva opinionsartiklar och insändare. Vi har massor av idéer kring frågor som vi vill belysa, men du väljer själv omfattning av ditt ideella arbete.

Vill du bidra till att sprida information om Palestina? Hör av dig till vår ordförande: kerstin@palestinagruppenstockholm.se 

Projektledare
Palestinagruppen Stockholm söker efter personer som är vana att driva projekt – planera, sätta upp mål och tidsplaner, genomföra och följa upp. Vi har organiserat vårt arbete i olika aktionsgrupper för att våra medlemmar ska kunna fokusera på det som de känner mest engagemang för – barn, bojkott, hälsa, idrott, kultur och opinionsbildning.

Vi har även diskuterat att stötta den palestinska hbtq-rörelsen, och att skapa opinion mot Sveriges militära samarbete med Israel. Ja, det finns många olika frågor som behöver entusiastiska projektledare. Vi har liten budget, så det krävs stor kreativitet för att driva projekt och skapa kampanjer.

Palestinagruppen Stockholm söker också en kreativ person som vill hjälpa oss att samla in pengar på ideell basis. Vi får några tusen kronor om året i verksamhetsbidrag, men behöver förstås mer pengar för att kunna bedriva verksamhet, sprida information och skapa opinion för ett fritt Palestina och en rättvis fred i Stockholms län.

Låter det intressant? Hör av dig till vår ordförande: kerstin@palestinagruppenstockholm.se 

← Äldre inlägg

Förra veckan var händelserik. Gaza sköt raketer mot Israel som hämnd för att de dödat en ung man. Israel svarade med beskjutning av strategiska mål. Bakom dessa attacker ligger Israels strategi av ”necro-violence” det vill säga att vanhelga Palestinska kroppar.

 

Under söndagen sköts cirka 20 raketer från Gaza in i de södra delarna av Israel. De flesta missiler stoppades av Israels missilsystem innan de tog mark. 

Islamiska Jihad (IJ) är en av två militanta grupper i Gaza och de tog också ansvar för beskjutningen på sin officiella hemsida. Den israeliska militären svarade med att skjuta raketer mot IJs träningsläger och platser för framställning av vapen i närheten av Damaskus.           

 

Under måndagen sköts cirka 14 raketer in i södra Israel som svarade med att beskjuta strategiska mål för IJ i Gaza. Fyra Palestinier uppgavs ha skadats samt två Israeliska kvinnor varav en drabbats av chock och den andra ramlat och slagit i huvudet när hon springande sökte skydd. 

 

FNs koordinator för fredsprocessen i Mellanöstern, Nickolay Mladenov, uppmanade till eld upphör och menade att detta endast “riskerar att dra in Gaza i en ny runda av fientligheter utan lösning i sikte”. IJ annonserade eld upphör då de nu hämnats Israels attacker. 

 

Men vad utlöste då dessa beskjutningar? 

 

SOCIALA MEDIERS KRAFT

Under söndagens morgon ser Israel Defense Forces (IDF) två män placera något explosivt vid stängslet som separerar Gaza och Israel och öppnar eld mot dem. En av männen, den 27-åriga Mohammed Al-Naim, avled på platsen och identifierades senare som medlem av Islamiska Jihad. Den andra personen skottskadades. En grupp Palestinier skyndar sig fram med en skottkärra  för att hämta männen men tvingades tillbaka då IDF öppnade eld mot dem. Två män fick skottskador i benen, uppger Gazas hälsominister.  

 

IDF skickade istället fram en bulldozer, vilken åtföljdes av en stridsvagn, för att hämta kroppen på det sätt som de bedömde var bäst för deras egen säkerhet. Hela händelsen filmades av en lokal journalist, Muthana al-Najjar, spreds snabbt på sociala medier och uppmärksammades internationellt.

 

“Den israeliska bulldozern körde över al-Naims kropp och försökte flera gånger få upp den innan de återvände till Israel med kroppen dinglande från kanten av skopan”, berättar Muthana al-Najjar. 

 

“NECRO-VIOLENCE”

Ordet är svårt att översätta och betydelsen av det lika svår att förstå. Förnedring av döda kroppar på sätt som detta men också att inte lämna ut kroppen till den dödes familj. al-Naims mor ber nu om att få tillbaka kroppen av sin döda son. Enligt Budour Hassan, juridisk rådgivare på Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC), är Israels användning av ”necro-violence” på Palestinska kroppar en förlängning av kontrollen över befolkningen i de ockuperade områdena.

 

”Att vanhelga den döda kroppen av en ung, obeväpnad, man framför kameror från hela världen är ett avskyvärt brott som adderar till listan över många brott mot det Palestinska folket”, säger Fawzi Barhoum, talesman för Hamas. Det är en del av en Israels policy som syftar till att kontrollera Palestiniernas kroppar. 

 

Tove Sohlberg

 

Läsa mer?

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51608786 

 

https://www.aljazeera.com/news/2020/02/israel-slammed-necroviolence-bodies-palestinians-200224115508023.html