Vårt mål är ett fritt Palestina inom 1967 års gränser, det vill säga Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem. Israel ska lämna ockuperade områden, enligt FN:s resolution 242. Rätten för flyktingar att återvända ska respekteras, enligt FN:s resolution 194. Mänskliga rättigheter och likhet inför lagen ska gälla alla i Palestina och Israel. Vi tar avstånd från antisemitism, islamofobi, rasism och terrorism, samt hat, hot och våld.

Länkar till tidigare artiklar finns här.

Sida 3

RSS

Nu måste FN ingripa!

18 jan 2022

Riven vårdentral ägd av palestinier i Jabal Al-Mukabber i Jerusalem. (Foto: Al-Qastal)

Häromdagen revs en palestinsk vårdcentral av den israeliska ockupationsmakten. På vilket sätt kan den ha varit ett säkerhetshot? Skälet som anges är att den var byggd utan tillstånd från ockupationsmakten – men några sådana tillstånd är i princip omöjliga att få. Däremot byggs det för fullt när det gäller att ge bostäder åt så kallade bosättare, något som bryter mot fjärde Genèvekonventionen, art. 49. Senaste exemplet är godkännandet av 3.700 nya bostäder för israeliska bosättare söder och sydväst om Jerusalem, mellan den ockuperade östra delen och den palestinska staden Betlehem som därigenom förlorar kontakten med varandra. I november godkände Israel 11.000 bosättningar för bosättare norr om Jerusalem, vilket innebär att Jerusalem blir helt avskuret från Palestinskt territorium på Västbanken.

Bosättarvåld

Försvarade av soldater tar bosättare från Susya på Västbanken över en palestinsk lekplats. (Foto: Omri Eran Vardi)

Bosättarna beter sig dessutom som forna tiders kolonisatörer. Ständigt kommer rapporter om hur de attackerar den palestinska befolkningen, ofta med stöd av israelisk militär. De hotar barn som leker på lekplatser och tar över dessa. De hugger ner olivträd och beslagtar skördar. De slår sönder gravar på ockuperad mark. Biträdande ekonomiminister Yair Golan från Meretz-partiet fick kritik efter att han kallade bosättare på Homesh-utposten "undermänskliga" som svar på vandalisering av gravstenar av judiska bosättare i en närliggande palestinsk by. Golan sa i en intervju med Knessets tv-station att "Vi, medlemmar av det judiska folket, som har drabbats av pogromer genom historien, kommer och begår en pogrom på andra. Det här är inte människor. De är lägre stående." 

I en artikel i Washington Post framhålls att de israeliska människorättsorganisationerna anser att bosättarvåldet accepteras av de israeliska myndigheterna. Detta anses ingå i en medveten strategi att utöka den israeliska närvaron i de palestinska områdena genom att göra livet svårt för dem som levt där i generationer. I strategin ingår också att anvisa stora landområden som övningsområden för militären, rutinmässigt avslå byggnadstillstånd och riva byggnader utan dessa tillstånd, och att förhindra palestiniers tillgång till vatten och elektricitet.

Attacker mot universitet och kristna

Senaste övergreppet var en attack mot det palestinska universitetet Birzeit, där israeler förklädda till araber tog sig in, sköt skarpt och förde bort ett antal studenter. 

Tvärtemot vad man kunde tro utifrån en artikel i DN är också kristna utsatta för övergrepp. "Den grekisk-ortodoxe patriarken i Jerusalem har anklagat radikala israeliska grupper för att hota kristnas närvaro i den heliga staden. I en kolumn i Times of London på lördagen sa Theophilos III att han trodde att syftet var att driva bort det kristna samfundet från Jerusalems gamla stad, som har platser som är heliga för judendomen, kristendomen och islam."

Gaza

Muren som delvis går på palestinsk mark har fördömts av EU och FN. Den enda effekten av det är att det 6 m höga stängslet längs hela gränsen mellan Israel och Gaza nu har kompletterats med en underjordisk barriär. Gaza har därigenom definitivt blivit ett gigantiskt utomhusfängelse. 

Fredsbevarande FN-styrka?

Fredsbevarande FN-soldater i Sydsudan 2014 (Foto: Isaac Billy/FN)

Fredsbevarande FN-soldater i Sydsudan 2014 (Foto: Isaac Billy/FN)

Hur ska dessa övergrepp få ett slut? Skulle det vara möjligt med en fredsbevarande FN-styrka som skyddar palestinierna mot bosättare och israelisk militär?

Ett sådant förslag har nyligen publicerats av Daoud Kuttab på The Media Line och i Jerusalem Post.  I huvudsak är resonemanget följande: 

Den nuvarande premiärministern i Israel har uppenbarligen inte för avsikt att förhandla fram en fred med Palestina. Detta tillsammans med att den internationellt accepterade tvåstatslösningen förkastas gör att man kan förvänta en kaotisk tid. Israeliska judiska bosättare som bor illegalt i de ockuperade palestinska områdena är beväpnade till tänderna och stöds av den israeliska armén.

Det är nu helt uppenbart det som palestinierna hela tiden hävdat: Bosättningar och bosättare är en del av Israels ockupationsstrategi. I avsaknad av något allvarligt försök att hindra de illegala bosättarnas våld och genom den israeliska premiärministern Naftali Bennets veto bestående av de tre nejen, inga diskussioner med palestinier, inga möten med PAs president Mahmoud Abbas och nej till tvåstatslösning – är den enda möjligheten en beväpnad fredsbevarande styrka. Förutom att förhindra våldet från de illegala bosättarna och det palestinska motståndet skulle en neutral styrka kunna förhindra förändringar på marken till dess att Israel får en regering som förstår att det måste bli ett förhandlat slut på ockupationen.

En FN-styrka kan bestå av någon neutral part inklusive NATO eller en multinationell styrka som den som finns i Sinai sedan länge.

Israels nuvarande högerregering kan tänkas motsätta sig en sådan lösning genom att hävda att hela det historiska Palestina har givits dem av Gud, något som knappast har trovärdighet utanför de mest radikala judiska kretsarna. Hur som helst kvarstår faktum: Palestinierna försvinner inte och ju förr de skyddas av en beväpnad neutral styrka desto bättre för alla och desto snabbare kan konflikten lösas på ett rättvist sätt.

Slutsats

Det är alltså absolut rimligt och fullt möjligt att en fredsbevarande styrka från FN stationeras i Palestina för att förhindra övergrepp och terrorism från båda sidor. Eftersom den israeliska militära närvaron har motiverats med att man vill förhindra terrorattacker från palestinskt håll kan det inte finnas skäl från deras sida att motsätta sig en sådan FN-insats.

/ Tomas Cronholm

 

Ärkebiskop Desmond Tutus syn på Israel-Palestina

27 dec 2021

Ärkebiskop Tutu var en uttalad kritiker av den israeliska ockupationen av Palestina och belägringen av Gaza. 

"Jag önskar att jag kunde hålla tyst om palestiniernas svåra situation. Jag kan inte!”, sa han till Washington Post 2013. 

Han drog paralleller mellan den israeliska ockupationen och apartheiden i Sydafrika.

"Vad som görs mot palestinierna vid checkpoints, det är sånt vi upplevt i Sydafrika."

Tutu ledde i november 2006 ett FN-uppdrag tillsammans med professor Christine Chinkin för att undersöka en israelisk attack mot Gaza som lett till döden för 19 palestinier, inklusive sju barn.

Israel vägrade initialt att ge ärkebiskop Tutu och professor Chinkin tillstånd att komma in i Gaza som då reste till det belägrade territoriet via Egypten. De träffade överlevande och ögonvittnen och tog fram en rapport till rådet för mänskliga rättigheter.

Tutu fördömde den israeliska belägringen av Gaza och såg det som en grov kränkning av mänskliga rättigheter.

 

Bilden visar Tutu i samspråk med ett barn i Gaza 

 

"Vi tror att vanliga israeliska medborgare inte skulle stödja denna blockad, denna belägring, om de visste vad det betydde för vanliga människor”. 

I augusti 2009 besökte Desmond Tutu, med en delegation från den internationella NGO "The Elders", Israel och ockuperade palestinska områden för att förespråka fred.

I en artikel som publicerades i den israeliska tidningen Haaretz 2014, förklarade Tutu sitt stöd för den internationella rörelsen för bojkott, desinvestering och sanktioner (BDS) som ett fredligt sätt motsätter sig israelisk ockupation.

"De som fortsätter att göra affärer med Israel, som bidrar till en känsla av "normalitet" i det israeliska samhället, gör Israels och Palestinas folk en otjänst. De bidrar till att upprätthålla ett djupt orättvist status quo", skrev han. 

Ärkebiskopen uttryckte sitt motstånd mot våldshandlingar från båda sidor av konflikten, även om han beskrev Israels svar på palestinska missiler som oproportionerligt brutalt.

"Missiler och bomber är inte en del av lösningen. Det finns ingen militär lösning”.

 

Om du vill läsa originalartikeln finns den här: https://www.middleeasteye.net/news/south-africa-desmond-tutu-dies-what-he-said-israel-palestine