Palestinagruppen Stockholm är en del av Palestinagrupperna i Sverige.

Vårt mål är ett fritt Palestina inom 1967 års gränser, det vill säga Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem. Israel ska lämna ockuperade områden, enligt FN:s resolution 242. Rätten för flyktingar att återvända ska respekteras, enligt FN:s resolution 194. Mänskliga rättigheter och likhet inför lagen ska gälla alla i Palestina och Israel. Vi tar avstånd från antisemitism, islamofobi, rasism och terrorism, samt hat, hot och våld.

Länkar till tidigare artiklar finns här.

Sida 3

RSS

Palestinakonflikten - vad är möjligt?

22 Oct 2022

Välkommen till föredrag via Zoom!

Tid: 2022-12-14 onsdag kl 18.00-19.30 via Zoom (obs ändrad tid!)

Medverkande: Matts Mattsson, författare till boken Status Quo? En berättelse om ockupation, motstånd och solidaritet i Palestina och Israel. Daidalos 2017

Arrangör: Palestinagruppen Stockholm

Anmälan senast 2022-12-11 till: info@palestinagruppenstockholm.se

Zoomlänk skickas ut till anmälda.

FN om det tilltagande våldet på Västbanken

20 Oct 2022

Meddelande från FNs speciella organ för de ockuperade palestinska områdena, OCHA-oPt

Uttalande av Lucia Elmi, humanitär koordinator för de ockuperade palestinska områdena, rörande den oroväckande ökningen av våld och rörelsehinder på Västbanken inkluderande Östra Jerusalem.

Jerusalem, 18 Oktober 2022

Minst 105 palestinier, varav 26 barn, har dödats av israeliska styrkor hittills under 2022. Året är därmed det dödligaste sedan 2006 för palestinier som bor på den ockuperade Västbanken inkluderande Östra Jerusalem. Månadsgenomsnittet har ökat med 57 procent jämfört med förra året. Tio israeliska civila, tre utlänningar och fyra israeliska soldater har dödats av palestinier på Västbanken under 2022.

Bara sedan början av oktober har 15 palestinier, varav sex barn, dödats av israeliska styrkor som sökt upp och gripit, skjutit, eller konfronterat palestinier på Västbanken inkluderande Östra Jerusalem. Konfrontationerna har ofta uppkommit sedan bosättare attackerat eller tvingat sig in i palestinska byar. I några fall har de som dödats inte förefallit utgöra något konkret eller nära förestående hot som skulle försvara användandet av dödligt våld, vilket väcker frågan om överdrivet våld har använts.

Förutom över denna oroväckande situation oroas FN över ökande hinder mot förflyttningar. Efter att två israeliska soldater skjutits till döds vid kontrollstationer i Nablus och Östra Jerusalem införde israeliska styrkor tidigare denna månad omfattande hinder mot förflyttningar som försvårade tillgänglighet till sjukvård, utbildning och försörjning. I flyktinglägret Shu’fat har dessa begränsningar i huvudsak tagits bort men de kvarstår i Nablus. Huwwara, som ligger på vägen till staden Nablus, har också utsatts för bosättarvåld som ökat i antal och styrka.

“De israeliska myndigheterna har skyldighet enligt lag att se till att alla palestinier skyddas” sa Lucia Elmi. ”Detta inkluderar att garantera att åtgärder som vidtas inte påverkar folk oproportionerligt.”

Nedtrappning är nödvändig för att förhindra ytterligare förlust av liv, för att skydda civila och säkerställa tillgång till humanitära tjänster.

Översättning: Tomas Cronholm

Stöd Defence for Children International - Palestine

10 Oct 2022

I samband med kampanjen för att uppmärksamma palestinska barn i israeliska fängelser, samlar vi in pengar till Defence for Children International – Palestine (DCIP). DCIP erbjuder gratis rättshjälp till palestinska barn i israeliska fängelser, dokumenterar brott som begås mot barnen och sprider information.

Insamlingen sker via PGS 90-konto: pg 90 11 57 - 8 eller swish 1239011578. Märk betalningen DCIP.

Palestinagruppernas 90-konto granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Palestinska barn under ockupation

30 Sep 2022

Årligen grips och fängslas 500-700 palestinska barn på den ockuperade Västbanken. De anklagas mestadels för att ha kastat sten mot den israeliska armén, som har den militära kontrollen över merparten av Västbanken. Många gånger kan förhören ske under omänsklig eller förnedrande behandling och leda till framtvingade erkännanden. Barnen ställs inför israelisk militärdomstol och döms ofta till fängelsestraff. De avtjänar sina straff i israeliska fängelser, där deras föräldrar sällan får tillstånd att besöka dem. 

 

DEFENSE FOR CHILDREN INTERNATIONAL (DCI) är en gräsrotsrörelse som grundades 1979 med fokus på barns rättigheter. Deras uppdrag är att säkerställa ett effektivt genomförande av FN:s konvention om barnets rättigheter (UNCRC) på lokal, nationell och internationell nivå.  Under många år har DCIP (Defence for Children International – Palestine) arbetat med att försvara dessa barn och främja deras rättigheter på Västbanken, i Östra Jerusalem och i Gaza. De erbjuder gratis rättshjälp, dokumenterar brott mot barn och sprider information om kränkningar av barns rättigheter.

Khaled Quzmar, generaldirektör för Defence for Children International - Palestine (DCIP), besöker nu Sverige för att berätta om situationen i Palestina. Som advokat har han representerat många palestinska barn i israeliska militärdomstolar och har stor insikt i vad som händer med barnen när de arresteras, förhörs, under rättegångar, i fängelse och därefter.

Quzmar är palestinier från Västbanken, har en juristexamen och en masterexamen i mänskliga rättigheter från Galway på Irland. Han är specialiserad på frågor om ungdomsrätt och allvarliga kränkningar mot barn under väpnade konflikter.

 

Välkomna att anmäla er på info@palestinagruppenstockholm.se till en föreläsning med Khaled Quzmar på Mäster Olofsgården den 12 oktober kl 18-20! Anmäl dig senast 10 oktober.

 

Se också i Kalendariet: Inspärrad barndom – Samtal om palestinska barn i israeliska fängelser
Besök av Khaled Quzmar på Forum Civ torsdag 13 oktober 13:00.

← Äldre inlägg