Kalendarium

Här tipsar vi om egna och andras Palestinaaktiviteter i Stockholms län, inklusive viktiga dagar som anknyter till Palestina. 

14 januari: Sveriges militära samarbete med Israel

Redan 2010 avrådde AP-fondernas etiska råd från investeringar i det israeliskaföretaget Elbit Systems med följande motivering; ”Kan kopplas till kränkning av internationell humanitär rätt i strid med fjärde Genèvekonventionen. Både den Europeiska Unionen och den svenska regeringen är tydliga i att både de delar av separationsbarriären och de bosättningar som är uppförda av Israel på ockuperat område strider mot folkrätten och då mer specifikt artikel 49 i fjärde Genèvekonventionenen”. Samtliga AP-fonder har uteslutit Elbit Systems. Samtidigt kan vi konstatera att Försvarets Materielverk tecknade avtal för marinens räkning med Elbit Systems 2018. Sverige har också en försvarsattaché placerad på ambassaden i Tel Aviv.

Palestinagruppen Stockholm bjuder in till ett idémöte för att diskutera - hur ska vi nå ut med information till boende i Stockholms län om Sveriges militära samarbete med Israel, hur ska vi skapa opinion för att Sverige ska avbryta samarbetet och ta hem försvarsattachén?

Tid: Tisdag 14 januari, klockan 18.00-20.00
Plats: ETC Café, Sankt Paulsgatan 14 (t-bana Slussen)

21 januari: Palestinska barn under ockupation - mänskliga rättigheter

Varje år arresteras och åtalas mellan 500 och 700 palestinska barn, mellan 12 och 17 års ålder, inom det israeliska militära rättssystemet. Under perioden januari-oktober 2019 satt i genomsnitt 201 barn mellan 12 och 17 år i israeliska fängelser den sista varje månad. Barnen hämtas ofta mitt i natten, 93 procent får handfängsel och 75 procent ögonbindel. Israel tillämpar olika rättssystem för israeliska och palestinska barn, vilket är en överträdelse av principen om jämlikhet och icke-diskriminering. 

Palestinagruppen Stockholm bjuder in till ett idémöte för att diskutera - hur ska vi nå ut med information till boende i Stockholms län om Israels brott mot de palestinska barnens mänskliga rättigheter och skapa opinion för bojkott och sanktioner mot Israel?

Tid: Tisdag 21 januari, klockan 18.00-20.00
Plats: ETC Café, Sankt Paulsgatan 14 (t-bana Slussen)

5 februari: Möt aktivisten Benjamin Laadra + årsmöte

Benjamin Laadra är en människorättsaktivist från Göteborg. Han har vandrat från Sverige till Palestina för att väcka uppmärksamhet kring ockupationen och brotten mot mänskliga rättigheter som begås av den israeliska ockupationsmakten. Och uppmärksamhet fick han - medier från hela världen följde hans vandring. En dokumentär om internationella aktivister för Palestina publicerades nyligen. "Jag är mycket hedrad att vara en del av det och göra vad jag kan i kampen för frihet och värdighet för det palestinska folket", säger Benjamin Laadra. 

Dag: Onsdag 5 februari, klockan 18.00-20.00
Plats: Återkommer med besked

Kallelse till årsmötet skickas till medlemmar via e-post eller brev minst fyra veckor innan årsmötet.

Motioner ska lämnas till styrelsen via e-post (info@palestinagruppenstockholm.se) minst två veckor innan årsmötet.

 

15 april: Palestinas befrielse – vad är möjligt?

På vilka sätt försöker palestinier och israeler åstadkomma en hållbar utveckling? En del motstånd mot ockupationen kan beskrivas som defensivt, man försvarar sig mot övergrepp. Samtidigt finns människorättsgrupper som arbetar offensivt och visionärt. Ibland används begreppet ”kreativt motstånd” parallellt med ”sumud” (ihärdighet, stolthet). I detta program vill vi skildra några olika förhållningssätt till Palestinas befrielse och vad som på lokalplanet tycks vara möjliga vägar till fred.

Medverkande
Ilan Cohen, Föreningen Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF), redovisar ett judiskt perspektiv på Palestinas befrielse och vad som görs av israeliska människorättsgrupper. 
Kenneth Kimming, Friends of Sabeel, berättar om den kristna befrielseteologi som utvecklats i Palestina och de kristna församlingarnas arbete för fred. 
Anna Wester, Palestinagrupperna i Sverige, ger exempel på hur den politiska frihetskampen har utvecklats. 

Seminariet inleds och avslutas av Matts Mattsson, författare till boken "Status Quo? En berättelse om ockupation, motstånd och solidaritet i Palestina och Israel".  

Arrangörer: ABF Stockholm, Friends of Sabeel, Föreningen Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF), Palestinagruppen Stockholm, Palestinagrupperna i Sverige.           

Tid: Onsdag 15 april, kl 18.00-20.00
Plats:  ABF, Per Albinrummet, Sveavägen 41, Stockholm. Fri entré

Tipsa oss

Har du tips på evenemang med Palestinaanknytning i Stockholms län? Hör av dig till oss: [javascript protected email address]