Om oss

Palestinagruppen Stockholm är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening.

Våra mål är ett fritt Palestina inom 1967 års gränser, det vill säga Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem. Israel ska lämna ockuperade områden, enligt FN:s resolution 242. Rätten för flyktingar att återvända ska respekteras, enligt FN:s resolution 194. Mänskliga rättigheter och likhet inför lagen ska gälla alla i Palestina och Israel.

Våra metoder är informationsspridning, opinionsbildning och bojkott.

Vi tar avstånd från antisemitism, islamofobi, rasism och terrorism, samt hat, hot och våld.

Palestinagruppen Stockholm är en del av riksorganisationen Palestinagrupperna i Sverige, som bland annat ger ut tidningen Palestina Nu och driver biståndsverksamhet via Palestinainsamlingen.

Aktionsgrupper

Palestinagruppen Stockholm bildar aktionsgrupper kring aktuella frågor. Just nu har vi fem aktionsgrupper:

  • Aktionsgrupp Barn lyfter fram de palestinska barnens situation under ockupationen, särskilt barnen i israeliska fängelser. Vi har skrivit en rapport och samlat andra organisationers rapporter på vår hemsida, som kunskapsbas för den som vill veta mer. Vi arbetar med ett upprop med krav på den svenska regeringen att avsluta allt militärt samarbete med Israel, så länge de palestinska barnens mänskliga rättigheter inte respekteras. Idag lever palestinska och israeliska barn under olika israeliska lagar.

  • Aktionsgrupp Bojkott träffas nästan varje vecka och delar ut flygblad om Palestina och konsumentmakt, det vill säga bojkott av israeliska varor och tjänster, men också internationella företag som bidrar till ockupationen.

  • Aktionsgrupp Idrott arbetar med allt från att försöka påverka Puma med att avsluta sponsorsamarbetet med fotbollslag i olagliga israeliska bosättningar på Västbanken i kampanjen #BoycottPuma, till att uppmuntra svenskar att delta i Palestine Marathon - Freedom of movement i Betlehem eller delta i idrottsevenemang på hemmaplan med vår tröja Team Sweden for Palestine för att visa solidaritet och skapa uppmärksamhet kring situationen i Palestina.

  • Aktionsgrupp Hälsa arbetar med att lyfta fram ohälsoläget i Palestina och situationen i Gaza med brist på rent vatten, el och läkemedel på grund av Israels mångåriga blockad av den lilla kustenklaven.

  • Aktionsgrupp Kultur arbetar för en kulturbojkott av Israel, men också för att sprida kunskap om palestinsk kultur i Sverige. Aktuellt just nu är tävlingen Årets Palestinabild.

  • Aktionsgrupp Opinion driver vårt opinionsbildande arbete genom rapporter, artiklar, insändare och brevkampanjer - här kan du vara med och skapa opinion. Genom flera små handlingar kan vi tillsammans påverka vänner och bekanta, butiker, fackföreningar och företag att agera etiskt och ta avstånd från ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem och blockaden av Gaza. 

Vi hoppas att fler vill engagera sig i våra aktionsgrupper. Har du ett särskilt intresse inom något av ovanstående områden? Hör av dig!

Vill du komma i kontakta med styrelsen?

Hör av dig via e-post info@palestinagruppenstockholm.se eller via nedanstående formulär:

(Lämna tom)