Rädda Barnen

Psykosocial ohälsa bland barnen i Gaza, 2019

Det bor ungefär två miljoner människor i Gaza. Hälften av dem är under 15 år. Levnadsförhållandena är urusla till följd av den elva år långa blockaden och återkommande militära konfrontationer.

Många familjer lever på gränsen till sammanbrott, enligt Rädda Barnen som har intervjuat 413 barn och 352 vårdnadshavare.

Många vårdnadshavare rapporterar att deras största bekymmer är att inte kunna ge sina barn det beskydd och den omsorg de behöver. En del barn lämnar skolan i förtid. Barnarbete och barnäktenskap har ökat. Droganvändning och självmord har ökat. Vart fjärde barn i Gaza, 290 000 barn, är i behov av kontinuerligt psykosocialt stöd.

Läs hela rapporten A Decade of Distress.