Defence for Children International Palestine 2012

Bound, Blindfolded and Convicted – Children held in military detension, 2012

Sedan 1967 har palestinier från Västbanken levt under israeliska militärlagar och åtalats i militärdomstolar.

Under de senaste 11 åren beräknas cirka 7 500 barn, från 12 år och uppåt, ha blivit kvarhållna, förhörda och fängslade inom detta system. I genomsnitt blir det mellan 500-700 barn per år, eller nästan två barn om dagen.

Den här rapporten är resultatet av fyra års arbete med insamlande av edsvurna vittnesmål från 311 barn som har suttit i israeliska militärfängelser. Rapporten fokuserar på tidsperioden mellan barnets gripande och då barnet för första gången ställs inför en militärdomstol.

Vittnesmålen avslöjar att majoriteten av barnen blir bortförda i vad som beskrivs som skräckinjagande nattliga räder utförda av armén. De flesta barn får sina händer smärtsamt bundna bakom ryggen och ögonbindel innan de förs bort till en okänd plats för att bli förhörda. Gripandet och bortförandet följs ofta av förolämpningar och förnedring, hot samt fysiskt våld.

Till skillnad från israeliska barn får inte palestinska barn ha med sig en förälder. De blir vanligtvis förhörda utan juridisk hjälp och får inte veta att de har rätt att inte svara på frågor under förhöret.

Samtalen med barnen avslöjar att de flesta barn genomgår ett förhör där förhörsledarna använder sig av metoder som förolämpningar, hot och fysiskt våld för att med tvång få barnet att erkänna, vilket i allmänhet resulterar i en bekännelse. Det vanligaste brottet som barn erkänner är att de kastat sten.

Enligt vittnesmålen visar det sig att i 29 procent av fallen är barnen visade eller tvingade att skriva under dokument på hebreiska, ett språk som de oftast inte förstår.

Inom åtta dagar efter deras gripande förs barnen i kedjor till en militärdomstol där de i de flesta fall kommer att se en advokat och deras föräldrar för första gången. Trots att många barn vidhåller sin oskuld, kommer åtminstone 90 procent att erkänna sig skyldiga, eftersom det är den snabbaste vägen ut ur ett system som förnekar barn att släppas mot borgen i 87 procent av fallen.

Inom några dagar efter gripandet överförs nästan två tredjedelar av barnen till fängelser i Israel, vilket står i strid med artikel 76 i fjärde Genèvekonventionen, som förbjuder överföringar från ett ockuperat område. De praktiska konsekvenserna av detta är att många barn antingen får begränsade eller inga familjebesök alls, på grund av de restriktioner som begränsar rörelsefriheten för palestinier på Västbanken och den tid det tar att utfärda tillstånd att besöka fängelserna.

Rapporten innehåller en analys av de 311 vittnesmål som samlats in från barn i det militära interneringssystemet. Rapporten innehåller dessutom 25 detaljerade fallstudier av barn, samt intervjuer med en advokat, en rehabiliteringsexpert, en före detta israelisk soldat och en expertmedicinsk rapport angående de psykiska hälsoeffekterna för barnen.

Rapporten innehåller också en komplett lista över alla 311 vittnesmål med uppgifter om hur de har behandlats och annat oroväckande som berör varje barn. I rapporten konstateras att när hela bevismängden granskas, framträder ett mönster av systematisk misshandel varav mycket utgör grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, enligt definitionen i FN: s konvention mot tortyr.

Trots att inget barn borde åtalas i en militärdomstol presenterar rapporten 10 rekommendationer avsedda att tillhandahålla en rad enkla och praktiska skyddsåtgärder. Dessa rekommendationer inkluderar en uppmaning att sluta med nattliga gripanden, att barn ska få tillgång till en advokat innan förhör, att alla förhör ska spelas in med ljud och bild samt att varje barn ska åtföljas av en förälder.

I rapporten finns en sammanfattning av de 311 vittnesmålen, som belyser 12 typer av handlingar som väcker särskild oro.

Handbojor

95%

Ögonbindel

90%

Fysiskt våld

75%

Frihetsberövande inuti Israel i strid med art. 76

63%

Gripen mellan midnatt och fem på morgonen

60%

Erkännande under förhör

58%

Hot

57%

Förolämpningar och eller förnedring

54%

Kroppsundersökning

33%

Transporterad på golv i fordon

32%

Skrivit under eller visad dokument på hebreiska

29%

Isoleringscell

12%

Läs hela rapporten på engelska HÄR