Unicef

Children in Israeli Military Detention – Observations and Recommendations, 2013

I flera år har advokater, människorättsorganisationer och FN-experter publicerat rapporter om illabehandling av palestinska barn, som kommer i kontakt med det israeliska militära fängelsesystemet. Efter ett ökande antal anklagelser om illabehandling av palestinska barn i israeliska militärfängelser har UNICEF genomfört en översyn av hanteringen – från frihetsberövande, till domstolsförfaranden och påföljd.

Rapporten ”Children in israeli Military Detention – Observations and Recommendations” från 2013 är ett resultat av denna granskning.

UNICEF drar slutsatsen att illabehandlingen av palestinska barn som kommer i kontakt med det israeliska militära fängelsesystemet verkar vara utbredd, systematisk, institutionaliserad och genomsyrar hela processen – från gripandet till åtal och eventuell dom påföljd.

UNICEF har granskat ärenden, som har dokumenteras genom övervaknings- och rapporteringsmekanismen för grova överträdelser av barns rättigheter, samt intervjuer som UNICEF utfört med israeliska och palestinska advokater och palestinska barn.

UNICEF skriver att det är alldeles klart att i inget annat land ställs barn systematiskt inför rätta i militärdomstolar, som per definition saknar nödvändiga garantier för att säkerställa respekt för deras rättigheter.

Den systematiska illabehandlingen inkluderar gripanden av barn i hemmet mellan midnatt och fem på morgonen av tungt beväpnade soldater. Att förse barn med ögonbindel och binda deras händer med plastband, fysisk och psykisk misshandel vid överföring till förhör, inklusive användning av smärtsamma handbojor och liknande; brist på tillgång till vatten, mat, toalett och sjukvård, förhör med fysiskt våld och hot, påtvingade erkännanden och brist på tillgång till advokater eller familjemedlemmar under förhör.

Behandling som inte överensstämmer med barns rättigheter fortsätter under domstolsprocessen, inklusive användandet av handfängsel och liknande, avslag på borgen och straff som innefattar fängelse och överföring av barn utanför ockuperat palestinskt territorium för att tjäna sina straff i Israel. Fängelsevistelsen isolerar dem från sina familjer och tvingar dem att avbryta sina studier.

Dessa metoder strider mot internationell rätt som ska skydda alla barn mot illabehandlande i kontakt med brottsbekämpande, militära och rättsliga institutioner.

Alla barn som åtalas för brott, som de påstås ha begått, bör behandlas i enlighet med internationella standarder som ger ett särskilt skydd för barn. De flesta av dessa skydd finns i Barnkonventionen.

UNICEF konstaterar att åtgärder bör vidtas för att skydda palestinska barn under israeliskt militärt frihetsberövande. Rapporten avslutar med 38 specifika rekommendationer grupperade under 14 övergripande rubriker som syftar till att förbättra skyddet av barn i enlighet med barnkonventionen och andra internationella lagar, värderingar och standarder.

Läs hela rapporten HÄR på engelska.