Hotade arkeologer i Palestina

Marie-Louise Winbladh, arkeolog och medlem, höll 29 november 2022 en föreläsning på temat Arkeologi, ockupation och religiös fanatism. "Situationen i Palestina gör det omöjligt för arkeologerna att arbeta och bevara det kulturarv som är viktigt för deras överlevnad. Israel utplånar systematiskt de lämningar som ännu finns kvar trots att det även berör både dem själva och kristna minoriteter." Här följer en sammanfattning med några av de bilder hon visade.

 

Masada
 
När staten Israel bildades 1948 fick den bibliska arkeologin genast hög prioritet. Bibeln var den ”historiebok” som berättigade judarnas anspråk på det heliga landet. För sionismen - judenhetens stora sekulära rörelse – blev därför Bibeln paradoxalt nog central. Masadaklippan (Wikipedia)

Masada är det mest flagranta exemplet på hur arkeologisk bluff blir nationell politik.

Den judiske krönikören Josefus berättar om hur borgen på Masadaklippan 74 e kr intogs efter tre års belägring av den romerska ockupationsmakten. De tusen överlevande beslöt efter tappert motstånd att begå kollektivt självmord.

 Statsbegravning av skelettben 1969 (Wikimedia

Den militäre ledaren Yigal Yadin ledde utgrävningarna och fann 1963 en grotta med människoben. Yadin publicerade bevis på skelettben som skulle ha hört till martyrerna från Masada år 74. De tre skelettens statsbegravning skedde 1969 insvepta i Israels flagga. Men benen var fragment hopsläpade av hyenor och grottan var också full med grisben. Hatte Furuhagens bok Bibeln och arkeologerna (2010) väckte enormt intresse. 

I Palestina måste en arkeolog ibland även riskera livet. Att bli angripen av israeliska ockupanter eller beskjuten av militär utgör en del av de hinder arkeologen måste uthärda. Men en arkeolog framhärdar. Kulturarvet är av enorm betydelse och utgör en del av palestiniernas identitet i en begränsad och ockuperad tillvaro.

Hela det antikvariska ansvaret vilar under den militära befälhavaren. Israelisk militär ansvarar för utgrävningar på större delen av Västbanken. Endast militär kan bevilja utgrävningstillstånd på Västbanken. Ockupationen av landet har gjort det omöjligt för palestinska arkeologer att arbeta. Arkeologer I Gaza kan t ex inte ha någon kontakt med sina kollegor på Västbanken.Rafi Greenberg (Youtube

”Men utgrävningarna på Västbanken offentliggörs inte av armén”, enligt den israeliska arkeologen Rafi Greenberg på Emek Shaveh, en vänstergrupp av arkeologer som är kritiska till grävningarna. Emek Shaveh hävdar att Israel ignorerar nyare historia om muslimer och kristna och bara fokuserar på den bibliska perioden. ”Arkeologin är ett verktyg för ockupanten och den israeliska armén att uppnå vad de vill". Arméns arkeologer publicerar inte sina utgrävningar eller de fynd som görs. I stället förvaras de på hemlig plats och behandlas som en statshemlighet.

År 2016 beslutades att de israeliska arkeologernas identitet ska förbli hemligstämplad för att skydda dem från bojkotter av kollegor runt om i världen vilket även ansågs kunna störa Israels utrikesförbindelser. 

Hundratals platser i Palestina har plundrats och en illegal handel med kulturförermål har länge pågått. Kulturarvet i de ockuperade palestinska nationella territorierna vandaliseras ständigt av lokala plundrare. 

Moshe Dayan blev känd världen över under Sexdagarskriget 1967 då han var försvarsminister. Mindre känt är att Dayan var en rovgrävare och antikvitetstjuv av väldiga mått, till arkeologernas förtvivlan. Dessa stölder var möjliga genom hans militära befogenheter. Hans samling av antikviteter, stulna på palestinsk mark, såldes så småningom av hans fru till ett museum i Israel. 

I Israel är arkeologi ett i högsta grad politiskt verktyg som påverkar markrätten för kristna, muslimer och judar. Arkeologi bedrivs idag I privat regi och I samarbete med byggföretag och utländska miljardärer vilka bekostar israeliska bosättningar på palestinsk mark.

Yonathan Mizrachi oroas över det låga europeiska stödet för Unescos resolution av år 2017. Sverige var det enda europeiska land som röstade ja till resolutionen, där Israel uppmanas att upphöra med utgrävningar i den ockuperade östra delen av Jerusalem. 

Kulturarvet i Palestina

Palestinas arkeologiska museum öppnades 1937 under den brittiska mandatperioden. Där fanns tusentals föremål som relaterar till Palestinas historia. Under kriget 1967 ockuperade Israel hela det historiska Palestina, inklusive östra Jerusalem, Västbanken och Gaza, samt de syriska Golanhöjderna och Sinaihalvön.


 
Stuckatur i islamisk arkitektur (Wikipedia)

Strax efter ockupationen av östra Jerusalem började den israeliska staten genomföra arkeologiska utgrävningar på ockuperade områden. De beslagtog Palestinas arkeologiska museum och alla dess föremål. Museet heter nu Rockefellers arkeologiska museum och ligger i det ockuperade östra Jerusalem, otillgängligt för de flesta palestinier. De berömda Dödahavsrullarna ingår I den beslagtagna samlingen I Palestinas arkeologiska museum där de tidigare var utställda sedan de upptäcktes 1947-1956 i Qumran, en by på Västbanken vid Döda havet.

Sedan oktober 2000 har kulturarvet i Palestina utsatts för bombanfall och granatattacker och skadorna går inte att reparera, särskilt i historiska städer som Betlehem, Hebron, Jenin, Gaza  m. fl. Belägringar, utegångsförbud och militära avspärrningar har hindrat palestinska myndigheter från att skydda kulturarvet.Muren 

Ett annat hot är den mur som Israel har låtit bygga och som skär in i Västbanken och Gaza. När muren är klar kommer Israel att ha kontroll över mer än 4500 fornminnesplatser.

 
Gaza - Porten mot havet, utställning på Medelhavsmuseet i Stockholm 2011. 

Gaza är en av Medelhavets äldsta städer och kan ha varit det mest betydande handelsnavet i regionen. Redan cirka 3 300 f. Kr. var Gaza en viktig strategisk knutpunkt. Sjöfarare och karavanvägarna gjorde Gaza till en mötespunkt för många olika kulturer. Föremål från Egypten, Syditalien, Nordafrika, Grekland och Cypern har grävts fram.

Privatsamlaren Jawdat Khoudary har byggt upp Gazas enda museum med hundratals fynd som han och hans anställda har hittat i jorden under 25 års tid, runt om i Gaza. Delar av museets samlingar sedan 2007 har turnerat runt på museer i Europa. 

Gazas strand 1956 (Populär historia

Den palestinsk-svenska expeditionen 1999-2000

Tell el-Ajjul, strax söder om Gaza-city, är en av Palestinas största städer från bronsåldern. Staden hade sin viktigaste period c. 1650–1300 f.Kr. och var ett stort handelscentrum. Invånarna importerade mängder av bl a keramik, från Grekland, Kreta, Cypern, Anatolien, Levanten, Mesopotamien och Egypten. Staden är även känd för sina rika guldfynd och den stora mängden skarabéer. Ansvarig för utgrävningarna I Tell el-Ajjul har varit Peter M. Fischer från Göteborgs universitet och Dr. M. Sadeq. 

Gaza exporterade kanaaneisk olivolja, rökelse och vin i utbyte mot den importerade keramiken. Fynd visar att de forntida invånarna var mycket välbärgade och utgrävningarna tyder på mer 500 år av ostörd handel mellan den kanaaneiska kuststaden och andra medelhavsfolk, särskilt de forntida cyprioterna.  

Tell el-Ajjul utforskades först av Sir William M. Flinders Petrie 1930-1934. Hans utgrävningar gav en stor mängd importerad keramik, smycken och guldföremål. Se tidigare artikel.


Den bibliska arkeologin - en miljardindustri

När staten Israel bildades 1948 användes Bibeln till att hävda judarnas anspråk på landet. Denna världsbild upprätthålls ännu efter 100 år av judiska och kristna fundamentalister, vilka har finansierat utgrävningar samt med ensamrätt tolkat fornfynden. Den bibliska arkeologin har blivit en miljardindustri och en ultrareligiös, amerikansk specialitet, präglad av bedrägerier och forskningsfusk. En del av det evangelikala samfundet anser att det judiska folkets återkomst till sina förfäders land är nödvändig för Messias återkomst. 


 
Medlemmar i Associates for Biblical Research gräver för att hitta bevis för det bibliska tabernaklet nära Shilo på Västbanken. Foto: Amnon Gutman 

Se också hur turister arbetar som ”arkeologer”.

"Israel använder arkeologi som ett politiskt verktyg i östra Jerusalem och på Västbanken för att försöka rättfärdiga sin närvaro”, säger Mizrachi. "Evangelikaler" forskar inte till förmån för lokalsamhället utan för sin egen skull och för att stödja ockupationen." En palestinsk arkeolog menar att de "förvandlar arkeologin från vetenskap till skattjakt.”

De Ultraortodoxa avvisar allt utanför de bibliska berättelserna och anser att jorden bara är drygt 5760 år. Förhistorien existerar inte eftersom de inte förstår vad som kan ha existerat tidigare. Påståenden om att det "heliga landet" i grunden var multietniskt under antiken är också oacceptabelt för dem.

Hobby Lobby är en USA-baserad konsthandlare som har donerat miljoner till israeliska bosättningar, samt till ”arkeologer” som plundrar Palestinas kulturarv. Fler konsthandlare i USA stöder israeliska grupper som plundrar Palestinas kulturarv. Utbetalningar görs av Museum of the Bible (MB), som är grundat av Hobby Lobby i Washington, DC. Hobby Lobby har bötfällts för att ha köpt irakiska antikviteter på den svarta marknaden.
 

Jerusalem”Davids stad” – utgrävning utanför stadsmuren Foto: Gary Todd

Davids stad - fanns den?

Det som i dag kallas ”Davids stad” är den största utgrävningen i Israel. Platsen ligger strax utanför Jerusalems västra stadsmur och är en stor turistattraktion. Området annekterades av Israel 1967 och de flesta utgrävningar på sådant territorium är olagliga enligt internationell rätt. 

Israel anser att kung David där byggde sin huvudstad för ca. 3 000 år sedan och att landet då blev en stormakt. Men flera israeliska arkeologer hävdar att ingen har hittat några fysiska bevis på att den mytiske kungens palats någonsin funnits. Man har funnit två (2!) skärvor från den period då man antar att den bibliske figuren David ha levat, dvs. 900-tal f Kr. Forskare menar att det aldrig funnits någon David eller Salomo. Den berömda klagomuren är inte en rest av Salomos tempel utan istället en bit stödmur åt kung Herodes tempel.

Detta är templet som den israeliska regeringen m fl vill bygga på ruinerna av Aqsa-moskén som de anser bör rivas.

”Kung Salomos tempel” (Judisk historia)

”Davids stad” ligger under den tätbefolkade arabiska byn Silwan, som ligger i skuggan av judendomens västra mur (”Klagomuren”) samt islams Klippdom och al-Aqsa-moskén. 

Silwan är ett av åtta områden i östra Jerusalem som är hårt ansatt av israeliska bosättningar. Under Silwan finns en underjordisk labyrint av grottor, forntida vattenkanaler, tunnlar och stenbrott som underminerar marken. Israeliska arkeologer och ingenjörer konstruerar där en väldig tunnel för turister och orsakar stora skador på palestinska hem. Se också artikel om Davids stad

Finansiärer av grävningarna i Jerusalem är Shalem Center och El'Ad som öppet arbetar med att fördriva palestinier. För El'Ad är de bibliska fynden ytterligare ett argument som stärker Israels politiska anspråk på hela Jerusalem. 

BBC Arabic har avslöjat att den enskilt största givaren till El'Ad är miljardären och ryska oligarken Roman Abramovich, tidigare ägare av Chelsea fotbollsklubb. Hans fyra företag är baserade på Brittiska Jungfruöarna och donerade 100 miljoner dollar under 15 år till bosättare på palestinsk mark

En journalist från CBS News intervjuar en israelisk arkeolog.
CBS: Och ändå, när du ser dessa kartor, så ligger området på den palestinska sidan.
Israelisk arkeolog: Ja, men kartor är skrivna på papper. Detta står skrivet i våra hjärtan!

Läs också "Skattjakt och plundring i Palestina" av Marie-Louise Winbladh i Folket i Bild/Kulturfront nr 1 2023. Länk till FiB/K.

23 Jan 2023