Davids stad - fanns den?

Det som kal­las "Davids stad" är idag den viktigaste utgrävningen i Israel. Platsen ligger strax utanför Jerusalems västra stadsmur och är en stor turistattraktion. Många israeliska arkeologer anser att kung David där byggde sin huvudstad för ca. 3 000 år sedan och att Israel med hjälp av honom blev en stormakt. Det finns dock inga skriftliga källor oberoende av Bibeln som nämner David. Även israeliska arkeologer hävdar att ingen har hittat några bevis för att t ex  Abraham någonsin var i "Davids stad".

Tempelberget med Klippmoskén

Ett mycket större problem är att "Davids stad" ligger under den tätbefolkade arabiska byn Silwan, som  ligger i skuggan av några av de heligaste platserna i världen: judendomens västra mur ("Klagomuren") samt islams Klippdom och al-Aqsa-moskén.

En underjordisk labyrint av grottor, forntida vattenkanaler, tunnlar och stenbrott underminerar marken. Israeliska arkeologer och ingenjörer konstruerar där en väldig tunnel för turister och orsakar stora skador på palestinska hem. Israeliska arkeologer menar att en 2000 år gammal väg i tunneln en gång förde pilgrimer, köpmän och andra besökare till den judiska helgedomen på Tempelberget. En journalist från CBS News (amerikanska tv-bolaget CBS) intervjuade en av de israeliska arkeologerna.

Journalisten: Och ändå, när du ser dessa kartor, så ligger området på den palestinska sidan. Israeliska arkeologen: Ja, men kartor är skrivna på papper. Detta står skrivet i våra hjärtan!

Ett sakligt argument som nog inte skulle hålla någon annanstans för att framhäva en vetenskaplig teori.

Området annekterades av Israel 1967 och de flesta utgrävningar på sådant territorium är olagliga enligt internationell rätt. Silwan är ett av åtta områden i östra Jerusalem som är hårt ansatt av israeliska bosättningar. Kommunen har beordrat att 88 palestinska hus ska rivas; de anses vara "svartbyggen" i området Bustan i Silwan. Tiotusentals hus har uppförts i östra Jerusalem utan byggnadstillstånd eftersom de israeliska myndigheterna sedan decennier inte utfärdar sådana tillstånd till palestinier. Ett mission impossible som grundar sig på cirkelbevis och gör tillvaron omöjlig för områdets innevånare som bott där i generationer. Vidare genomförs illegala byggen av parkeringsplatser, höghus och tunnlar i östra Jerusalem.

Karta över "gamla" Jerusalem

Finansiärer av grävningarna i Jerusalem är Shalem Center och El'Ad, två organisationer på högerkanten, som öppet arbetar med att  fördriva palestinier. El'Ad har samlat in tiotals miljoner dollar, hälften från USA. De "köper" arabiska hem nära de utgrävda områdena och hjälper  judar att flytta in, ofta under hård militär bevakning. För El'Ads medlemmar är de 'bibliska' fynden ytterligare ett argument som stärker Israels politiska anspråk på hela Jerusalem. El'Ad driver också den kontroversiella nationalparken "City of David". 

Emek Shaveh är en israelisk NGO (icke-statlig organisation) som bildades 2008 och består av israeliska arkeologer som motsätter sig att arkeologin används i politiska syften. De menar att man ignorerar nyare historia om muslimer och kristna och bara fokuserar på den bibliska perioden. Emek Shaveh menar att man i Shiloh ignorerar nyare historia om muslimer och kristna och bara fokuserar på den bibliska perioden.

Jerusalem Mamilla Cemetery. Kupolgrav över emir Aidughi Kubaki, från 1289

Den muslimska gravplatsen Mamilla i Jerusalem har anor från 600-talet, men nu ska den ödeläggas för att ge plats åt Simon Wiesenthals Center for Tolerance and Human Dignity (!!!). Sedan 2005 har både israeliska och palestinska ledare protesterat, men 2011 fastslog Israels högsta domstol att det inte fanns någon rättslig grund för att stoppa byggandet.

Israel anses av många vara en militari­serad ockupationsmakt med USA som dess viktigaste bundsförvant, handelspartner och främste vapenleverantör. Mängder av amerikanska vapen och utrustning har gjort Israel till en högteknologisk krigsmakt. Utan detta stöd skulle ockupationen av Palestina varit omöjlig.

Källor

Arkeologi i Jerusalemkamp, GP, 21/5 2005
Israel stärker sitt grepp om det omstridda Jerusalem med hjälp av arkeologi. Det skriver GP:s medarbetare Arne Lapidus

Israeli Archaeologist Says He Has Found King David's Citadel, Haaretz, 7/5 2014
Critics say that some archaeologists are too eager to hold a spade in one hand and a Bible in the other in a quest to verify the biblical narrative

Controversy in Jerusalem: The City Of David, CBS News, 14/10 2010

Jerusalem firar 3000 år, Populär Historia, 15/3 2001

Palestina – strid om helig mark, Populär Historia 4/6 2007

Maze of tunnels reveals remains of ancient Jerusalem, December 2019
Controversial excavations under the Holy City uncover layers of history and stoke long-standing tensions. December 2019

Common Ground. The politics of archaeology in Jerusalem, by Rachel Poser
Harper's Magazine, September 2019

From ‘Ethnocracity’ to Urban Apartheid: The Changing Urban Geopolitics of Jerusalemal-Quds
Haim Yacobi, Ben Gurion University of the Negev, 2016

Galor, Katharina. Finding Jerusalem: Archaeology between Science and Ideology. Oakland: University of California Press, 2017


Marie-Louise  Winbladh
Arkeolog, författare, forskare. Hemsida.

22 Apr 2022