Dina skattepengar går till israeliska militärföretag

EU:s forskningsfonder är en viktig finansieringskälla för israeliska företag och statliga institutioner, bland dem ett antal militära företag och företag som är involverade i olagliga israeliska bosättningar. Även om Israel inte är ett EU-land har israeliska sökande sedan 1995 kunnat få tillgång till EU:s forskningsfonder på samma sätt som EU:s medlemsländer genom associeringsavtalet mellan EU och Israel.

Under många år har det europeiska och palestinska civilsamhället och organisationer för mänskliga rättigheter varit bekymrade över att de europeiska skattebetalarnas pengar kanaliseras till israeliska företag och institutioner som anklagas för krigsförbrytelser och är inblandade i brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Europeiska unionen har i flera år uttryckt djup oro och fördömt både Israels dödande av civila och Israels olagliga bosättningar. Ändå finansierar EU just de företag som upprätthåller denna olagliga verksamhet. Under den senaste finansieringscykeln Horizon 2020, fick de två största israeliska militära företagen, Elbit Systems och Israel Aerospace Industry, nästan 10 miljoner euro av de europeiska skattebetalarnas pengar.

Nu har European Coordination of Committees and Associations for Palestine, ECCP, skrivit en rapport som analyserar och beskriver hur EU kanaliserar europeiska skattebetalares pengar till israeliska enheter som anklagas för krigsförbrytelser och brott mot internationell rätt.

Medan Israel, som ockupationsmakt, bär huvudansvaret för att säkerställa respekt för internationell rätt och mänskliga rättigheter för den ockuperade palestinska befolkningen, har även länder som inte är part i konflikten, såsom EU och dess medlemsländer, också en skyldighet att inte hjälpa, assistera eller samarbeta med företag eller organisationer som bryter mot internationell rätt.

EU fortsätter att bryta mot sina egna direktiv och åtaganden till internationell rätt genom att finansiera israeliska enheter på palestiniernas bekostnad.

Läs hela rapporten EU and Israel - The Case of Complicity.

AP-fondernas etikråd avråder från Elbit Systems
De svenska AP-fondernas etikråd rekommenderar pensionsfonderna att inte ha innehav i Elbit Systems. Rekommendationen följts av samtliga fonder. Etikrådet skrev redan 2010 "Kan kopplas till kränkning av internationell humanitär rätt i strid med fjärde Genèvekonventionen. Både den Europeiska Unionen och den svenska regeringen är tydliga i att både de delar av separationsbarriären och de bosättningar som är uppförda av Israel på ockuperat område strider mot folkrätten och då mer specifikt artikel 49 i fjärde Genèvekonventionenen. Konventionen säger att den ockuperande makten inte får deportera eller transferera delar av sin civila befolkning in i territoriet den ockuperar". Läs deras rapport (sidan 19).

21 Jan 2020