FN-organ: Omedelbart eldupphör krävs

FN:s kommitté för utövande av det palestinska folkets oförytterliga rättigheter gör följande uttalande:

Kommitténs byrå välkomnar de tillfälliga åtgärder som Internationella domstolen har beslutat om för att förhindra folkmordshandlingar i Gaza

Följande är ett uttalande från FN:s generalförsamlings kommitté för utövande av det palestinska folkets oförytterliga rättigheter, utfärdat den 26 januari 2024:

Byrån välkomnar Internationella domstolens (ICJ) beslut angående Sydafrikas ansökan, att utfärda tillfälliga åtgärder i enlighet med Israels förpliktelser enligt 1948 års konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord som kräver att Israel "vidtar alla åtgärder inom sin makt för att förhindra alla handlingar inom ramen för artikel II i denna konvention". Israel måste säkerställa att "dess militär inte begår några" folkmordshandlingar i Gaza.

Domstolen bekräftade att den har jurisdiktion i fallet och erkände vidare att "den civila befolkningen i Gazaremsan fortfarande är extremt sårbar" på grund av Israels återkommande användning av brutalt våld mot det palestinska folket och uppmanade Israel att "vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att möjliggöra tillhandahållandet av akut behövda grundläggande tjänster och humanitär hjälp".

Israels obevekliga och godtyckliga krig mot den belägrade Gazaremsan har resulterat i över 26 000 döda palestinier, majoriteten barn och kvinnor, över 63 740 skadade, över 360 000 hem förstörda eller skadade, utöver annan vital civil infrastruktur, och cirka 1,9 miljoner personer som har blivit tvångsförflyttade och lider av en humanitär katastrof, inklusive svält och spridning av sjukdomar.

Israel måste genomföra de bindande tillfälliga åtgärderna för att förhindra ytterligare skada på den palestinska civilbefolkningen. Domstolen beordrade också Israel att "förhindra och bestraffa direkt och offentlig uppmaning till folkmord" mot det palestinska folket och lämna in en rapport om vidtagna åtgärder inom en månad.

Byrån uppmanar FN:s säkerhetsråd att säkerställa genomförandet av domstolens beslut, liksom generalförsamlingsresolutionerna ES-10/21 och ES-10/22 och säkerhetsrådsresolutioner (2712) och (2720) från 2023. Ett omedelbart eldupphör krävs för att genomföra de tillfälliga åtgärderna som anges av domstolen.

Kommitténs byrå upprepar sitt långvariga krav på en rättvis och fredlig lösning på Palestinakonflikten, i enlighet med internationell lag och relevanta resolutioner från Förenta nationerna, som avslutar den israeliska ockupationen, förverkligar det palestinska folkets rättigheter, inklusive självbestämmande och rätt till återvändande, och uppnår en tvåstatslösning på gränserna före 1967 med östra Jerusalem som huvudstad för Staten Palestina.

Översättning: Chat GPT och Tomas Cronholm

 

29 Jan 2024