Vad innebär rätten till självförsvar?

För några dagar sedan stod Statsminister Ulf Kristersson och höll tal i EU-politiska partiledardebatten. Där underströk Kristersson "Israels självklara rätt att försvara sig". Men vad innebär rätten till självförsvar? Och är det självförsvar som vi bevittnar?

Detta är något som FNs specialrapportör för Palestina, Francesca Albanese besvarade den 14 november under en presskonferens med den Australiska journalistklubben.

Albanese hade blivit inbjuden många månader innan vad hon själv kallar "infernot i Gaza" bröt ut. Syftet med inbjudan var att tala med olika samfund med koppling till ursprungsbefolkning. Vid presskonferensens datum stod hon inför andra frågor.

Moderatorn Tom Connell beskrev inledningsvis att det rådde debatt i Australien kring Israels rätt till självförsvar. En debatt som även vi i Sverige är välbekanta med.

När det kommer till Israels rätt att försvara sig håller Albanese med om att Israel självklart har en plikt, inte minst gentemot sin befolkning. Däremot har Israel åberopat artikel 51 i FN-stadgan. Självförsvar under internationell lag är en juridisk handling och har att göra med rätten att förklara krig. Detta understryker Albanese att Israel inte har enligt FNs högsta juridiska organ.

Rätten till självförsvar kan åberopas när en stat är under hot av en annan stat. Gaza är inte en självständig entitet och Israel har heller aldrig påstått att de är under hot av en annan stat.

Hotet som Israel beskriver kommer från vad enligt lagliga termer kallas en "beväpnad grupp" och den "gruppen" har sitt ursprung från Israels egna ockuperade områden. Grunden som Israel står på för att få förklara krig, finns således inte.

Den självutnämnda rätten att föra krig är inte den första och långt ifrån det värsta brott mot internationella lagar som Israel har gjort. Däremot är den aktuell, inte minst för att vår egen statsminister tillsammans med sina ministrar vägrar att påkalla vapenvila då även de pekar på rätten till självförsvar i artikel 51.

Så nu när vi har kunskap om vad rätten till självförsvar är. När vi även bevittnar experter som ägnar sina karriärer åt denna typ av fråga, säga att det inte finns en grund för Israel att åberopa "rätten till självförsvar" på. I vilket ljus ser vi i den så kallade konflikten som på bara några veckor har dräpt ca 5000 barn? Vad säger det om oss och våra folkvalda?

I en värld som är van vid våld, där människoliv är siffor, tappar vi bort empatin. Man bortförklarar våldet med att "krig är krig".

Gaza

Men tänkt om nu krig inte är krig, utan en stat som utnyttjar sin ställning samt människors okunskap om internationella lagar. Detta medan de släpper tonvis med bomber över hemmet till 2,1 miljoner personer, direktsänt på internet med världen som åskådare. Är det då fortfarande självklart för vår statsminister, hans ministrar och resten av världen?

Tonja Karniouchina

 

Kommentar:

Talet finns här: https://www.youtube.com/watch?v=XAnn07kilFk

Två artiklar i Al Jazeera behandlar frågan:

https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/16/the-fallacy-of-the-colonial-right-to-defence

https://www.aljazeera.com/news/2023/11/17/does-israel-have-the-right-to-self-defence-in-gaza

Artikeln från 2021 skrevs med anledning av konflikten i maj 2021 när Israel ”klippte gräset”. Koloniala ockupanter har länge hävdat sin ”rätt” till självförsvar när befolkningen gör uppror. Detta har lett till att FNs generalförsamling i resolution 37/43 (1982) påtalat ”folkets rätt till kamp för oberoende, territoriell integritet, nationell enighet och frihet från kolonial och utomstående dominans och främmande ockupation med alla tillgängliga medel inklusive väpnad kamp”. När kampen leder till motstånd från ockupationsmakten uppkommer vad som i västmedia kallas en våldsspiral, där det inte görs någon skillnad mellan förtryck och reaktion mot förtryck. Våldet anges bero på en konflikt mellan två parter som har lika rätt till säkerhet och land. Att en kolonial stat som Israel skulle ha rätt att försvara sig mot dem de förtrycker är naturligtvis bisarrt.

Artikeln från 2023 handlar naturligtvis om den aktuella konflikten som övergått i gigantisk fördrivning och massmord som närmar sig folkmord. Den baseras i hög grad på Francesca Albaneses tal som refereras ovan. Rörande artikel 51 hänvisar hon till att den internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICJ) 2004 betraktade ”separationsbarriären” på Västbanken som olaglig. ICJ hävdade att det inte går att åberopa rätten till självförsvar på ockuperad mark.

Väpnade konflikter regleras av internationell humanitär rätt (IHL), och artikeln visar tydligt hur Israel bryter mot de fyra huvudprinciperna i Fjärde Genevekonventionen (1949): Skilja mellan civila och krigförande, proportionalitet mellan förväntad förlust av civila och strategisk militär betydelse vid en attack, legitima militära mål och human behandling av alla individer.

Tomas Cronholm

24 Nov 2023