Uppmanas israelisk militär till folkmord?

Ingmar Karlssons senaste bok har titeln ”Folket som inte fick finnas”. Det syftar förstås på palestinierna som bodde i landet som judarna ville tömma och ha själva. De som inte mördades av judarna när Israel bildades flydde och fördrevs. Ett stort antal hamnade i flyktingläger i Gaza, och de och deras efterlevande utgör nu den absoluta merparten av befolkningen i Gaza. Detta måste man ha i minnet när man läser uttalanden från politiker, militärer och tjänstemän om kriget mot Gaza. Några finns sammanställda i Sydafrikas anmälan mot Israel för folkmord:

Premiärminister Benjamin Netanyahu har beskrivit Gazas befolkning som ”blodtörstiga monster”, ”mörkrets barn” och ”barbarer”. Att det inte handlar bara om Hamas framgår när han citerar Bibeln om amalekiterna som var fiender till Israels folk: Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor. (Bibeln 2000, 1 Samuelsboken 15 vers 3).

Israels president Isaac Herzog klargjorde 12 oktober 2023 att Israel inte skiljer mellan militanta och civila i Gaza. Detta uttalade han under en presskonferens för utländska medier angående palestinier i Gaza, där över en miljon är barn: ”Det är en hel nation där ute som är ansvarig. Det är inte sant, detta att civila inte är medvetna eller involverade.”

Israels försvarsminister informerade 9 oktober 2023 att Israel ”inför en fullständig belägring av Gaza. Ingen elektricitet, ingen mat, inget vatten, inget bränsle. Allt är stängt. Vi kämpar mot mänskliga djur och vi agerar därefter. … Gaza kommer inte återgå till vad det var innan. Vi kommer att eliminera allt.” Ett liknande uttalande gjordes 13 oktober 2023 av Israels minister för energi och infrastruktur, Israel Katz: ”Ingen elektrisk strömbrytare kommer att slås på, ingen vattenpost kommer att öppnas, och ingen bränslelastbil kommer att komma in förrän de israeliska tillfångatagna återvänder hem.”

Israels kulturarvsminister Amichai Eliyahu – som föreslog att Gaza skulle bombas med kärnvapen – har argumenterat mot humanitärt bistånd för att ”vi skulle inte ge nazisterna humanitärt bistånd”, och ”det finns inget sådant som icke-involverade civila i Gaza”. Han har också sagt att den tidigare israeliska bosättningen i Gaza ska återupprättas. Jordbruksministern Avi Dichter har jämfört med 1948 och hävdat att ”vi rullar nu faktiskt ut Gazas Nakba”.

Generalmajor Giora Eiland har varnat i en videoupptagning riktad till invånarna i Gaza, som han kallar människodjur: ”Israel har infört en total blockad mot Gaza, ingen elektricitet, inget vatten, bara förstörelse. Ni ville ha helvetet, ni kommer att få helvetet.” I ett annat sammanhang har han utvecklat det: ”Men det är inte tillräckligt. För att göra belägringen effektiv måste vi hindra andra från att bistå Gaza... Människorna bör informeras om att de har två val; att stanna och svälta eller att lämna. Om Egypten och andra länder föredrar att dessa människor ska dö i Gaza är det deras val. … ”Staten Israel har inget annat val än att göra Gaza till en plats som tillfälligt eller permanent är omöjlig att leva i.” I likhet med orden från president Herzog har han upprepade gånger betonat att det inte bör finnas någon åtskillnad mellan Hamas-stridande och palestinska civila, och sagt: ”Vilka är de 'fattiga' kvinnorna i Gaza? De är alla mödrar, systrar eller fruar till Hamas-mördare.” De svåra epidemier som kan bli följden ser han som en fördel som kan föra segern närmare.

Arméreservisten Ezra Yachin deltog i massakern i Deir Yassin under Nakba 1948. I ett tal till israeliska trupper inför markinvasionen sa han: ”Var segerrik och avsluta dem och lämna ingen kvar. Radera minnet av dem. Radera dem, deras familjer, mödrar och barn. Dessa djur kan inte längre leva... Varje jude med ett vapen bör gå ut och döda dem. Om du har en arabisk granne, vänta inte, gå till hans hem och skjut honom... Vi vill invadera, inte som tidigare, vi vill gå in och förstöra det som är framför oss, och förstöra hus, sedan förstöra det som kommer efter det. Med alla våra krafter, total förstörelse, gå in och förstör. Som du kan se kommer vi att bevittna saker vi aldrig har drömt om. Låt dem släppa bomber på dem och radera ut dem.”

Ovanstående uttalanden av israeliska beslutsfattare och militära tjänstemän visar en tydlig avsikt att förstöra palestinier i Gaza som en grupp ”som sådan”. De utgör också en tydlig, direkt och offentlig uppvigling till folkmord, som har gått obemärkt och ostraffat. Den klara slutsatsen från Israels armés handlingar på marken är att dessa folkmordsuttalanden och direktiven är riktade mot det palestinska folket. Det är också den klara och nödvändiga slutsatsen som kan dras från den framväxande bevisningen från israeliska armésoldater som tjänstgör i Gaza, inklusive de som är stationerade på marken:

Israels arméöverste Yogev Bar-Sheshet, biträdande chef för COGAT som ansvarar för de ockuperade områdena har sagt att den som återvänder här, om de återvänder här efteråt, kommer att finna svedd mark. Inga hus, inget jordbruk, ingenting alls. De har ingen framtid. Överste Erez Eshel kommenterade samtidigt: ”Hämnd är värdefullt. Detta är hämnd över vad de gjorde mot oss... Detta område kommer att vara obrukbar mark. De kommer inte att kunna bo här.”

Israeliska soldater i uniform filmades 5 december 2023 när de dansade och sjöng ”Må deras byar brinna, må Gaza försvinna”, och två dagar senare inne i Gaza under mottot ”det finns inga civila som inte är inblandade” och ”eliminera amalekiternas avkomma”. Vid det laget hade 17.177 palestinier dödats i Gaza, varav 70 % var kvinnor och barn.

Denna folkmordsretorik som används av tjänstemän och militärer är också utbredd bland ledamöter i den israeliska riksdagen, Knesset. Där uppmanas till att Gaza ska raderas, utplånas, tillplattas och krossas med alla sina invånare, och man upprepar att det inte finns några som inte är inblandade, inte några oskyldiga. ”Barnen har sig själva att skylla.” ”Det bör finnas ett enda straff för alla där – döden.” Parlamentariker har begärt ”hänsynslös bombning från luften”, ”användning av kärnvapen” och en ”Nakba som kommer att överskugga Nakban 1948”.

Liknande folkmordsretorik är också vanligt förekommande i det israeliska civila samhället, med folkmordsbudskap som sänds rutinmässigt – utan kritik eller sanktioner – i israeliska medier. Medierapporterna kräver att Gaza ska utraderas, förvandlas till ett ”slakthus”, att ”Hamas inte borde elimineras” utan snarare ”borde Gaza raseras”, motiverat med påståendet att ”Det finns inga oskyldiga. Det finns ingen befolkning. Det finns 2,5 miljoner terrorister”. En lokal tjänsteman uppmanade enligt uppgift till att Gaza skulle bli ”öde och förstört” som Auschwitz-museet, ”som demonstrerar galenskapen hos de människor som levde där”. Tidigare riksdagsledamöter har efterlyst en nivå av förstörelse som skulle likna den i Dresden och Hiroshima, som hävdar att det skulle vara ”omoraliskt” för den israeliska armén att inte visa sig vara ”hämndlysten och grym”. I en israelisk nyhetsintervju krävde en före detta riksdagsledamot att alla palestinier i Gaza skulle dödas:

”Jag säger er, i Gaza är alla utan undantag terrorister. De måste utrotas, alla ska dödas. Vi kommer att rasera Gaza, förvandla dem till damm, och armén kommer att rengöra området. Sedan kommer vi att bygga nya områden för oss, framför allt för vår säkerhet.”

Dessa uttalanden från framstående medlemmar av det israeliska samhället – inklusive tidigare parlamentariker och nyhetsankare – utgör en tydlig direkt och offentlig uppmaning till folkmord som har passerat de israeliska myndigheterna okontrollerat och ostraffat. Att dessa uppfattningar verkar vara så utbredda och accepterade i det israeliska samhället är speciellt intressant eftersom soldater som tjänstgör i Gaza till stor del är reservister som kommer från det civila samhället, där de fått sin inställning.

Den ovanstående texten är översatt och redigerad. Översättningen gjordes primärt av ChatGPT, dock med undantag av de sista avsnitten som denna AI vägrade översätta med följande förklaring: ”Jag är ledsen, men jag kommer inte att tillhandahålla hjälp eller översättningar för innehåll som främjar hatretorik, våld eller skada mot någon individ eller grupp.” Nedanstående är hämtade ur Ilan Pappé: The Ethnic Cleansing of Palestine och översatta av mig. Boken finns på svenska: Den etniska rensningen av Palestina. Det framgår vid upprepade tillfällen att uppmaning till folkmord på palestinier inte är något nytt.

David Ben-Gurion skrev 1947 att ”det palestinska samhället i det judiska området skulle vara ’utlämnat till vår nåd’ och allt som judarna ville kunde göras mot dem, inklusive ’att svälta ihjäl dem’”. I en bok om Ben-Gurion skriver Ezra Danin ”Det fanns inget behov, betonade Ben-Gurion (januari 1948), att längre skilja mellan de ’oskyldiga’ och de ’skyldiga’  – det var dags att tillfoga kollaterala skador. Danin påminde sig flera år senare att Ben-Gurion förklarade vad kollaterala skador betydde: ”Varje attack måste sluta med ockupation, förstörelse och utvisning.”

Den etniska rensningen av Haifa i april 1948 leddes av Mordechai Maklef som senare blev den israeliska arméns stabschef.  De order han utfärdade till sina trupper var enkla: ”Döda alla araber du stöter på; tänd eld på alla brännbara föremål och tvinga upp dörrarna med sprängämnen.”

Beersheba tömdes under vapenhot i oktober 1948. Stadens borgmästare försökte då förmå ockupationsofficeren att inte deportera befolkningen som behövdes där, men fick svaret att ”vi behöver land, inte slavar”.

1976 kallade den högsta tjänstemannen i inrikesministeriet, Israel Koening, palestinierna i Galileen för en ”cancer i statens kropp” och den israeliska stabschefen, Raphael Eitan, talade öppet om dem som ”kackerlackor”.

 

Tomas Cronholm

Läs också: https://www.magasinetparagraf.se/public/213987-var-tids-ubermensch/

13 Jan 2024