STOPPA RIVNINGARNA I PALESTINA

Bara i år har 689 byggnader på Västbanken och i Östra Jerusalem förstörts enligt FN (UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)) - vilket gjort 869 palestinier hemlösa. 

 

Israels vanliga argument är att byggnaderna är illegala men palestinier menar att det är nästan omöjligt att få tillstånd eller att de är lagliga enligt ett avtal som slutits mellan israeliska och palestinska myndigheter. Rivningarna sker för att de anses vara i fel område, för nära murar och stängsel och dessutom för att statuera exempel genom att riva bostaden till någon dömd fånge. Palestinier menar att rivningen är ett svepskäl för att kunna expandera israeliska bosättningar i området.Khan al-Amar är en palestinsk beduinby som ligger på Västbanken mellan två bosättningar. Efter 10 års juridisk kamp beslutade Israels högsta domstol 2018 att byn skulle förstöras. Bosättare och dess anhängare applåderade det de anser vara Israels rätt att bygga på sitt eget land. FN, Internationella brottsmålsdomstolen, EU och Amnesty hävdade att rivningen skulle vara ett brott mot internationell lag och ett krigsbrott. Här backade faktiskt Israel och meddelade att rivningen skulle skjutas upp. 

 

År 2020, medan världen var upptagen med det amerikanska valet, passade Israel istället på att riva bostäderna i det beduinska området Khirbet Humsa i Jordandalen. Enligt FN/OCHA blev 73 personer, inklusive 41 barn, hemlösa och även byggnader för djuren, toaletter samt solpaneler förstördes. Återigen var Israels argument att byggnaderna var illegala och belägna i en zon för skjutningar eller i ett militärt träningsområde. 

Riven beduinby i Jordandalen 2020.

FN har kritiserat Israel för det de anser vara den största rivningen av palestinska hem på den ockuperade Västbanken på över ett decennium och kallar det en grav överträdelse av internationell rätt. Israeliska myndigheter menade dock att siffran över byggnader var betydligt lägre: sju tält och åtta fållor för djur. 

 

Även EU har reagerat kraftigt på rivningarna: 

Talespersonen Peter Stano säger att EU kräver att Israel upphör med sådana rivningar, inklusive EU-finansierade byggnader, speciellt under coronapandemin. 

Stano uppger också att 52 skolor är hotade, varav en på Västbanken, som är finansierade av EU och flera medlemsstater. “Utbildning är en grundläggande rättighet som måste skyddas/…./EU uppmanar till skydd för barn och deras rätt till utbildning i en säker miljö”. 

 

Denna iver att förstöra går även ut över olivträden och den förestående skörden. OCHA har rapporterat att det mellan den 7 oktober och 2 november hade skett 33 attacker av personer som var kända, eller troligen, israeliska bosättare mot palestinier och deras träd. 25 palestinier uppges ha skadats och 1 000 olivträd ha bränts.  Även här uttrycker FN och internationella NGOs att Israel bryter mot internationell lag. 

Vad krävs av världen för att Israel ska lyssna? 

 

Läs mer bland annat här

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54823660

https://www.aa.com.tr/en/europe/eu-urges-israel-to-stop-demolitions-in-palestine/2033500

https://news.un.org/en/story/2020/11/1076952

14 Nov 2020