Rivningshot i Östra Jerusalem

FN-organet OCHA-oPt meddelar:

En byggnad med 12 lägenheter hotas av omedelbar rivning. Den är belägen i Wadi Quaddum-området i Silwanområdet i Östra Jerusalem. Nyligen fick de palestinska familjerna en rivningsorder från de israeliska myndigheterna och uppmanades att utrymma byggnaden inom några dagar.

Om rivningen fullföljs blir 32 vuxna och 42 barn fördrivna med tvång. Två av hushållen består av palestinska flyktingar och två andra fördrivs för andra gången på två år efter tidigare rivningar.

Boende i byggnaden i Wadi Quaddum 3 juni 2022. Foto OCHA.

Liksom för de flesta rivningar i de ockuperade palestinska områdena inklusive Östra Jerusalem är skälet till den hotande rivningen att det saknas israeliskt byggnadslov, något som är praktiskt taget omöjligt för palestinier att få. De israeliska myndigheterna planerar att använda tomten där byggnaden står till ett öppet grönområde som ska bli en allmän park.

För närvarande sker försök att förhindra rivningen genom kontakt med myndigheterna. Humanitära organisationer är redo att hjälpa de fördrivna om rivningen fullföljs.

Sedan början av 2022 har 300 byggnader rivits eller övertagits på Västbanken inklusive Östra Jerusalem. Här finns siffror över rivningar genom åren.

Översatt av Tomas Cronholm

5 Jun 2022