Partiernas syn på ockupationen av Palestina

Palestinagrupperna i Sverige har nyligen presenterat en sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna plus Feministiskt initiativ. Där finns både svaren och en analys.

I samband med att vi belyste hur EU, FN, arabvärlden, USA och Sverige ser på ockupationen gick jag igenom en del referat från riksdagen som också belyser partiernas inställning.

En god bild av hur partierna ser på frågan går det att få genom att läsa Utrikesutskottets betänkanden, och speciellt de motioner och reservationer som finns i länkar.

Mellanöstern. Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU15

Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m. Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU15

/ Tomas Cronholm

30 Aug 2022