Palestinska barn under ockupation

Årligen grips och fängslas 500-700 palestinska barn på den ockuperade Västbanken. De anklagas mestadels för att ha kastat sten mot den israeliska armén, som har den militära kontrollen över merparten av Västbanken. Många gånger kan förhören ske under omänsklig eller förnedrande behandling och leda till framtvingade erkännanden. Barnen ställs inför israelisk militärdomstol och döms ofta till fängelsestraff. De avtjänar sina straff i israeliska fängelser, där deras föräldrar sällan får tillstånd att besöka dem. 

 

DEFENSE FOR CHILDREN INTERNATIONAL (DCI) är en gräsrotsrörelse som grundades 1979 med fokus på barns rättigheter. Deras uppdrag är att säkerställa ett effektivt genomförande av FN:s konvention om barnets rättigheter (UNCRC) på lokal, nationell och internationell nivå.  Under många år har DCIP (Defence for Children International – Palestine) arbetat med att försvara dessa barn och främja deras rättigheter på Västbanken, i Östra Jerusalem och i Gaza. De erbjuder gratis rättshjälp, dokumenterar brott mot barn och sprider information om kränkningar av barns rättigheter.

Khaled Quzmar, generaldirektör för Defence for Children International - Palestine (DCIP), besöker nu Sverige för att berätta om situationen i Palestina. Som advokat har han representerat många palestinska barn i israeliska militärdomstolar och har stor insikt i vad som händer med barnen när de arresteras, förhörs, under rättegångar, i fängelse och därefter.

Quzmar är palestinier från Västbanken, har en juristexamen och en masterexamen i mänskliga rättigheter från Galway på Irland. Han är specialiserad på frågor om ungdomsrätt och allvarliga kränkningar mot barn under väpnade konflikter.

 

Välkomna att anmäla er på [email protected] till en föreläsning med Khaled Quzmar på Mäster Olofsgården den 12 oktober kl 18-20! Anmäl dig senast 10 oktober.

 

Se också i Kalendariet: Inspärrad barndom – Samtal om palestinska barn i israeliska fängelser
Besök av Khaled Quzmar på Forum Civ torsdag 13 oktober 13:00.

30 Sep 2022