Palestinakonflikten - vad är möjligt?

Välkommen till föredrag via Zoom!

Tid: 2022-12-14 onsdag kl 18.00-19.30 via Zoom (obs ändrad tid!)

Medverkande: Matts Mattsson, författare till boken Status Quo? En berättelse om ockupation, motstånd och solidaritet i Palestina och Israel. Daidalos 2017

Arrangör: Palestinagruppen Stockholm

Anmälan senast 2022-12-11 till: [email protected]

Zoomlänk skickas ut till anmälda.

22 Oct 2022