Öppet brev till Ann Linde

Till utrikesminister Ann Linde

 

Med anledning av den israeliske försvarsministerns terrorklassificering av sex palestinska mänskliga rättighetsorganisationer den 22 oktober 2021 vill vi framföra följande:

De organisationer som nu terrorklassats har ett långt obestritt arbete för mänskliga rättigheter bakom sig : 

  • Addameer Prisoner Support and Human Rights
  • Al Haq
  • Defense for Children International/Palestine 
  • Bisan Center for Research and Development
  • Union of Agricultural Work Committees (UAWC)
  • Union of Palestinian Women's Committees

De är del av det palestinska civilsamhälle som ofta håller all regeringsmakt till svars, israelisk såväl som palestinsk.

Vi ger därför vårt stöd till den protest som kommit från FNs High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, och från israeliska civilsamhällesorganisationer som Rabbis for Human Rights och B'Tselem, och som ber Israel att omedelbart dra tillbaka beslutet att terrorklassa ovan nämnda organisationer. 

Vi ser med oro på utvecklingen i den israeliska maktutövningen som ger tillstånd för allt fler bosättningar att byggas, till etnisk fördrivning av palestinska familjer från hem i Östra Jerusalem, till fängslanden av barn, som tillåter bosättarvåld mot palestinska jordbrukare, marker, bostäder och olivträd. 

Israel visar alla tecken på en ökad auktoritär och medveten maktutövning som numera många benämner apartheid (Human Rights Watch, Kairos Palestine, B'Tselem m fl folkrättsjurister som John Dugard och Virginia Tilley). Samtidigt fortsätter beslagtagandet av ockuperad mark och allt fler frågar sig hur Israel kan fortsätta att sabotera tvåstatslösningen utan att det får diplomatiska och ekonomiska konsekvenser.

Vi vädjar därför till dig, utrikesminister Ann Linde, att använda dina återupprättade kanaler till Israel för att påverka utvecklingen och kräva ett återkallande av beslutet från den 22 oktober i övergripande respekt för folkrätten och de mänskliga rättigheterna. 

Vi ber också utrikesministern att snarast igångsätta en folkrättslig granskning av Israels maktutövning i relation till FN:s konvention om apartheid och Romstadgans skrivningar om apartheid. 

 

Högaktningsfullt, 

Tove Sohlberg, ordförande, för Palestinagruppen Stockholm

3 Nov 2021