Ockupation och apartheid måste upphöra!

Efter Gazakriget: Ockupation och apartheid måste äntligen upphöra!

Den israeliska armén går nu bärsärkagång i Gaza med 10. 000-tals dödade och skadade palestinier, framför allt kvinnor och barn, som följd. På Västbanken dödas varje dag palestinier av soldater och bosättare, och bland annat har Frihetsteatern i Jenin – ett kulturellt andningshål som länge haft stöd från Sverige – stormats och delvis förstörts. Finns det efter dessa massakrer och pogromer någon möjlighet till fred mellan folkgrupperna? Svaret är möjligen ja!

Israel förvandlas just nu från en någorlunda fungerande ockupationsmakt till en brutaliserad rasistisk regim som tappat kontrollen. Enda vägen framåt är att använda allt mer våld för att hålla ett allt mer välorganiserat, militant och beslutsamt motstånd nere. I längden är det inte hållbart att en stor del av den yngre befolkningen – Israel har obligatorisk militärtjänst för sina judiska medborgare – är sysselsatt med att kuva ett uppror bland människor man i slutändan är tvingad att leva med.

Splittringen i det israeliska samhället är sedan länge ett faktum efter månader av folkliga protester mot den högerextrema regimens försök att ta över och politisera rättsväsendet. Och med tanke på det som nu sker kan förhållandet till landets 20% icke-judiska medborgare – som redan lever under segregerande apartheidlagar – bara öka.

Det är fullt möjligt att väst, inte minst USA, inser att den nuvarande situationen inte är hållbar och – likt en gång i fallet Sydafrika – drar tillbaka sitt stöd till apartheidstaten. Ett avbräck på 4 miljarder dollar i årligt militärt bidrag skulle allvarligt underminera Israels möjligheter att agera regional stormakt. Stödet för Palestina växer dessutom hela tiden internationellt, inte minst i arabvärlden. I slutändan kan Israel, liksom tidigare kolonialmakter, implodera av sina inre motsättningar – och det koloniserade Palestina få sin frihet.

Är så en fredlig tvåstatslösning fortfarande möjlig? Ja, men det kräver att omvärlden – i praktiken västvärlden – äntligen tar sin hand från och slutar stödja israelisk ockupation och apartheid, och på allvar vidtar åtgärder i enlighet med FN:s resolutioner för upprättandet av en fri palestinsk stat sida vid sida med ett demokratiserat och avrasifierat Israel. Och att samtliga krigsförbrytare, i alla läger, ställs till svars inför Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) i Haag. En stark internationell folkopinion kan nu skynda på detta!

Men en enstatslösning då, med lika rättigheter för alla i en gemensam stat? Ja, även den visionen lever, och kan trots allt bli starkare av den nuvarande utvecklingen. Men låt oss ta ett steg i taget.

Gunnar Olofsson

29 Dec 2023