Låt ICA:s israeliska mango ligga kvar i fruktdisken

ICA säljer mango från Israel till förmån för Cancerfonden. Palestinagruppen Stockholm har ställt frågan om Cancerfonden verkligen vill förknippas med en militär ockupationsmakt, som bryter mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen och FN:s stadgar. Hur ställer sig Cancerfonden till det faktum att ICA säljer israelisk frukt till förmån för svensk cancerforskning?

Cancerfonden svarar:

”De pengar som samlas in under Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj används till att finansiera svensk cancerforskning, driva påverkansarbete för en bättre cancervård, samt sprida kunskap om cancer och hur man genom ändrade levnadsvanor kan minska risken att drabbas av cancer.

Genom att sälja rosa band och rosa produkter, sprida kunskap om cancer och engagera såväl medarbetare som kunder, spelar vår samarbetspartner ICA en mycket viktig roll i arbetet för att besegra cancer. Hur de motiverar valet av mango som en rosa produkt finner du nedan.

Väl värt att veta är att Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation och vi är både politiskt och religiöst oberoende med ett tydligt mål – att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer”.

ICA svarar:

”ICA är politiskt oberoende. Vi handlar med leverantörer, inte med stater och regeringar. ICA arbetar långsiktigt med våra leverantörer och samarbetar endast med leverantörer som vi känner förtroende för och som delar våra värdegrunder. Vi har fått garantier från vår leverantör att ingen mango som levereras till ICA kommer från ockuperad mark.

För att klara efterfrågade volymer av mango till Rosa Bandet-kampanjen är vi i behov av att köpa in mango med flera olika ursprung, varav ett utgörs av Israel. Vi låter butikerna och i slutändan konsumenterna avgöra vilka artiklar/ursprung som ska erbjudas i våra butiker. Om inga konsumenter eller ICA-butiker efterfrågar en specifik produkt eller produkter av ett specifikt ursprung, kommer detta sannolikt att leda till att ICA centralt istället satsar på andra produkter eller frukt och grönsaker med andra ursprung.”

FAKTA ÄR att närmare 200 palestinska organisationer vädjar till omvärlden om stöd för att sätta press på Israel att avsluta den militära ockupationen av Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem. 

Det gäller till exempel bojkott av frukt, som mango, från Israel – även om de säljs till förmån för svensk cancervård.

Bojkott, desinvesteringar och sanktioner är en beprövad ickevåldskampanj, som till slut fick apartheidregimen i Sydafrika på fall.

FAKTA ÄR att ungefär 8 500 cancersjuka personer i Gaza, varav 640 barn, inte den vård de behöver. Orsaken är Israels mångåriga blockad, vilket har lett till brist på elektricitet, mediciner och utrustning samt hinder för att lämna området för specialistvård.

I februari var det brist på 65 viktiga cancermediciner, eller 58 procent av det som behövs, vilket gör att de cancersjuka inte kan få rätt doser under tillräckligt lång tid.

Samtidigt nekar de israeliska myndigheterna sjuka palestinier utresetillstånd för specialistvård på Västbanken eller i något annat land. Ungefär hälften av alla ansökningar avslås, eller förhalas tills det blivit för sent att resa. Under 2018 hindrades 10 057 patienter från att få nödvändig vård. Cancersjuka kvinnor i Gaza demonstrerade förra året för att de berövas livsviktig behandling.

Cancerfonden, vars mål är att färre ska drabbas av cancer och fler ska överleva, borde ta hänsyn till mänskliga rättigheter när det gäller HUR insamlingen av pengar till svensk cancerforskning bedrivs.

Använd din konsumentmakt. Låt ICA-butikernas israeliska mangofrukter ligga kvar i fruktdisken!

15 Oct 2019