Krigsbrott är ingen turistattraktion

– Vi är besvikna på företagen. Inte mycket har hänt sedan Amnesty för ett år sedan uppmanade de nätbaserade bokningsjättarna Airbnb, Booking.com, Expedia och TripAdvisor att upphöra med att förmedla boenden och turistaktiviteter i olagliga israeliska bosättningar på ockuperade palestinska områden. Det säger Ulrika Sandberg, sakkunnig för företagsansvar på Amnesty Sverige.

För ett år sedan rapporterade Amnesty hur de nätbaserade bokningsjättarna uppmuntrar turism i olagliga israeliska bosättningar och på så vis bidrar till deras existens, ekonomi och expansion. Trots detta fortsätter de fyra företagen att tjäna pengar på denna illegala situation.

– Det är vidrigt och det är dags för företagen att stå upp för mänskliga rättigheter. Amnesty uppmanar företagen att dra sig ur alla boenden och turistaktiviteter på ockuperade områden, eller sådana aktiviteter som gynnar israeliska bosättare. Palestinier utsätts för människorättskränkningar. Krigsbrott är inte en turistattraktion, sade Ulrika Sandberg, när rapporten "Destination: Occupation" offentliggjordes för ett år sedan.

Idag konstaterar hon att några av företagen kom med uttalanden, som Amnesty hoppades skulle innebära förändringar i deras verksamhet i Palestina.

I april meddelade Airbnb att de visserligen inte skulle sluta förmedla boenden på ockuperade palestinska områden, men att de skulle skänka vinsterna till ideella organisationer för humanitärt flyktingbistånd runt om i världen.

Amnesty kommenterade Airbnbs tillkännagivande:

– Airbnb:s beslut att fortsätta att verka i olagliga israeliska bosättningar på den ockuperade Västbanken är ett förkastligt och fegt drag, ett förödande slag mot palestiniernas mänskliga rättigheter.

Uttalandet fortsätter:

– Detta beslut är en skamlig abdikering av Airbnb från ansvaret att respektera humanitära och mänskliga rättigheter oavsett var de verkar i världen. Det avslöjar också hur ihåligt deras påståenden om att de är ett företag som värderar mänskliga rättigheter är.

På den internationella flyktingdagen den 20 juni 2019 uppmanade TripAdvisors vd andra företag att bidra till att lösa flyktingkrisen och donera pengar till humanitära organisationer för att stödja och hjälpa flyktingar att återuppbygga sina liv och återta sin framtid. Men i ockuperade palestinska områden bidrar företagets fortsatta verksamhet tvärtom till att förvärra situationen för de boende i ett av världens största flyktingområden.

Amnesty har krävt att FN öppnar den databas, som finns över vilka företag som är aktiva på ockuperade palestinska områden för insyn. Sverige har tryckt på i frågan, men ännu så länge utan resultat.

– Vår kampanj fortsätter, men vi har ännu inte fattat beslut om vilken strategi vi ska använda för att komma vidare, säger Ulrika Sandberg.

Text: Ingemar Björklund
Foto: Amnesty International

31 Jan 2020