Olle Katz om Eurovision: Sätter ljuset på den israeliska ockupationspolitiken

Årets europeiska schlagerfestival hålls i Tel Aviv, Israel. Israel är ett land som i allt snabbare takt koloniserar den ockuperade Västbanken och förnekar folket där och i Gaza grundläggande mänskliga rättigheter och ett värdigt liv. Ständiga trakasserier och våldshandlingar drabbar civilbefolkningen i dessa områden.

År 2018 antog Israel Nationalstatslagen som uttryckligen slår fast att Israel är ett hemland endast för det judiska folket (det vill säga judar oavsett hemvist). De övriga invånarna; muslimer, kristna och druser skall alltså inte räknas.

Även israeliska kulturarbetare och forskare som i något verk, i något sammanhang, uttalat kritik mot ockupationen, fråntas stöd och anslag och hindras från att medverka i kulturella och akademiska sammanhang utomlands. Hot om avsked från forskartjänster förekommer som extra påtryckning. Författare och filmare utsätts också för förtalskampanjer och hotelser från ministrar.

Judiska israeliska grupper som B’Tselem och Breaking the Silence, vilka verkar mot ockupationen och dess verkningar, trakasseras. De hindras därmed att föra fram sin dokumentation om övergrepp. Nationalstatslagen sätter demokratin ur spel. Palestiniernas möjligheter till ett drägligt liv, inom och utanför Israel, försämras för varje dag. ”Mellanösterns enda demokrati” får allt svårare att leva upp till detta epitet.

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, JIPF, välkomnar de initiativ som tas för att, i samband med Eurovision, sätta ljuset på den israeliska ockupationspolitiken och dess följder för såväl palestinier som israeler. Vi uttrycker också vårt stöd för de artister som, i solidaritet med palestiniernas kamp för mänskliga rättigheter, har valt att avstå från att åka till Tel Aviv.

Göteborg 26 april 2019
Olle Katz, ordförande
Judar för Israelisk-Palestinsk Fred

Texten är tidigare publicerad i JIPF-bladet 2/2019

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred – Politiskt program

1. En självständig palestinsk stat bör upprättas vid sidan om staten Israel.
2. Israel måste dra sig tillbaka från alla områden ockuperade 1967.
3. Båda staterna har rätt att ha Jerusalem som huvudstad.
4. De israeliska bosättningarna på de ockuperade områdena ska avvecklas.
5. Den palestinska flyktingsfrågan måste lösas på grundval om principen om rätt till återvändandet eller ekonomisk kompensation.
6. Motsättningar och konflikter ska i största möjliga utsträckning lösas genom förhandlingar. JIPF fördömer dock inte alla former av fysiska motståndsaktiviteter eller försvarsåtgärder.
7. Alla former av terrorism måste fördömas och motarbetas.
8. Verka för att diskriminering av icke judiska medborgare i Israel upphör.

8 May 2019