Israel inför rätta för misstänkt folkmord

Internationella domstolen i Haag (ICJ) meddelar i en pressrelease 29 december 2023:

Republiken Sydafrika väcker åtal mot Staten Israel och begär att domstolen ska ange preliminära åtgärder

Sydafrika lämnade idag in en ansökan om att inleda rättsliga förfaranden mot Israel inför Internationella domstolen (ICJ), FNs främsta juridiska organ, angående påstådda överträdelser av Israels förpliktelser enligt konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord (”Folkmordskonventionen”) i relation till palestinier i Gazaremsan.

Enligt ansökan har "handlingar och underlåtenheter av Israel folkmordskaraktär, eftersom de begås med den specifika avsikten att förgöra palestinier i Gaza som en del av den övergripande palestinska nationella, rasliga och etniska gruppen" och att "Israels uppträdande — genom dess statliga organ, statliga agenter och andra personer och enheter som handlar på dess instruktioner eller under dess styrning, kontroll eller inflytande — i förhållande till palestinier i Gaza bryter mot dess förpliktelser enligt Folkmordskonventionen".

Sökanden hävdar vidare att "Israel, särskilt sedan den 7 oktober 2023, har misslyckats med att förhindra folkmord och har misslyckats med att åtala för direkta och offentliga uppmaningar till folkmord" och att "Israel har ägnat sig åt, ägnar sig åt och löper risk att ytterligare ägna sig åt folkmordshandlingar mot det palestinska folket i Gaza".

Sydafrika önskar att domstolens rättskipning baseras på artikel 36, punkt 1, i domstolens stadgar och på artikel IX i Folkmordskonventionen, som både Sydafrika och Israel anslutit sig till.

Ansökan innehåller även en begäran om att preliminära åtgärder anges, i enlighet med artikel 41 i domstolens stadgar och artiklarna 73, 74 och 75 i domstolens regler. Sökanden begär att domstolen ska ange preliminära åtgärder för att "skydda mot ytterligare, allvarlig och oåterkallelig skada på det palestinska folkets rättigheter enligt Folkmordskonventionen" och "säkerställa Israels efterlevnad av sina förpliktelser enligt Folkmordskonventionen att inte ägna sig åt folkmord samt att förhindra och straffa folkmord".

I enlighet med artikel 74 i domstolens regler har en "begäran om att ange preliminära åtgärder företräde framför alla andra mål".

Den 84 sidor långa ansökan finns här: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf


Översättning: Tomas Cronholm med stöd av ChatGPT

31 Dec 2023