Försvarsministern som var en tjuv

Dayan "gräver" i Augusti 1957

Moshe Dayan var minister för israeliska militära styrkor 1967 under sexdagarskriget och firas av många israeler som en av landets största militära hjältar och politiska ledare. Han var stabschef för Israels försvarsmakt och blev så småningom försvarsminister. Dayan var också en plundrare av enorma proportioner, till arkeologernas stora förtvivlan, och har anklagats för att stjäla och handla med antikviteter I stor skala. Dayan utnyttjade sin status genom att använda militär utrustning och personal för att förse sig med skatter och han uppmuntrade också olaglig utgrävning av arkeologiska platser. Hans privata samling var en av de största i Israel och såldes så småningom av hans fru till ett museum i Israel. Mycket av den information som härrör från dessa "utgrävningar" är otillgänglig för palestinier och förblir i händerna på israeliska myndigheter och akademiska institutioner. Ännu värre är att det inte finns någon information tillgänglig alls för många "utforskningar".

År 2012 publicerades Dr. Asaf Matskins bok Too Close to the Edge, som berättar historien om politisk korruption sedan skapandet av Israel. Mitt i skandalerna som beskrivs i boken finns ett kapitel om "Moshe Dayans antikviteter." Enligt Matskin var vissa i det israeliska samhället övertygade om att "allt är tillåtet" – dvs. Om man är känd och har en viss ställning som tillåter detta. (1)

Internationella arkeologer har ansett denna tolerans inför plundring vara bevis på Israels oprofessionella och oetiska inställning till arkeologi. Dayan var dock en israelisk hjälte och följaktligen oberörbar. Plundringen av antikviteter från ockuperad mark strider mot internationell rätt som förbjuder denna typ av stölder vilket tillämpades av många av Hitlers stabsofficerare i Europa under andra världskriget.

Biblical Archaeology Society Online Archive

Efter kriget 1967 stod hela Sinai och Västbanken till Dayans förfogande. Han använde soldater för att gräva samt arméhelikoptrar och lastbilar för att hjälpa honom att transportera en del av bytet. I en artikel med titeln "A Very General Archaeologist-Moshe Dayan and Israeli Archaeology", publicerad i Journal of Hebrew Scriptures (vol. 4, 2003), säger Raz Kletter, en arkeolog vid Israels antikvitetsmyndighet, att han har dokumenterat 35 platser "där det finns bevis för Dayans olagliga grävningar." (2)

Moshe Dayan-samlingen består av 800 till 900 föremål förvärvade för 1 miljon dollar av Israel Museum efter Dayans död. Dayan såg sitt rykte som en ofelbar strateg smulas sönder under Yom Kippur-kriget i oktober 1973 när han fick skulden för Israels första motgångar mot Syrien och Egypten. (3)

1 Yael Gruenpeter 2015, The Israeli Defense Minister Who Stole Antiquities, Haaretz 19 December

2 Biblical Archaeology Society Online Archive

3 Leroy Aarons, The Dayan Saga—The Man and His Archaeological Collection, Biblical Archaeology Society Online Archive 

 

Marie-Louise  Winbladh
Arkeolog, författare, forskare
Intendent för Cypernsamlingarna 1971-2001

20 Jun 2023