FN:s databas över företag i olagliga bosättningar försenas - igen

FN:s råd för mänskliga rättigheter beslutade år 2016 att upprätta en databas över företag som är verksamma i de olagliga israeliska bosättningarna i Palestina.

Databasen ska bidra till att öka kännedomen om företagens affärsetik hos beslutsfattare, affärspartners och allmänhet. Syftet är att säkerställa att företag inte medverkar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna och grova brott mot internationell humanitär rätt.

Tre år har gått och FN har ännu inte publicerat resultatet av sitt arbete. Det beror på det politiska trycket från Israel, USA och vissa europeiska länder.

Den 4 mars 2019 utfärdade chefen för FN:s råd för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, ett dokument som säger att "ytterligare överväganden är nödvändiga" och att de kommer att ”slutföra uppdraget under de kommande månaderna".

Dessa förseningar gör det möjligt för företag att fortsätta tjäna pengar på Israels koloniala bosättningspolitik, kränkningar av de mänskliga rättigheterna och exploatering av de palestinska naturresurserna.

Nu måste vi skapa opinion och ställa krav på FN att publicera rapporten med namn på företagen.

#UNGiveUsTheNamesAlready

14 Mar 2019