FN:s dag för solidaritet med det palestinska folket

I dag, 29 november, är det FN:s dag för solidaritet med det palestinska folket. FN arbetar med det palestinska folkets rättigheter, både i de ockuperade områdena och i flyktinglägren.

FN:s fjärde kommitté har som uppgift att behandla frågor rörande avkolonisering, strålningseffekter, information, fredsbevarande operationer och internationellt samarbete för fredlig användning av yttre rymden. Dessutom ska den behandla frågor som specifikt rör det palestinska folket: UNRWA, israeliska förfaranden och bosättningar som påverkar rättigheterna för det palestinska folket och andra araber i de ockuperade områdena.

Kommittén har nyligen (2022-11-11) tagit fram ett förslag som ska tillställas Generalförsamlingen. Förslaget godkändes av kommittén där 98 var för, 17 mot och 52 avstod. Förslagets titel är ”Israeliska förfaranden som påverkar de mänskliga rättigheterna hos det palestinska folket i de ockuperade palestinska områdena, inklusive Östra Jerusalem.”

I enlighet med förslaget ska Generalförsamlingen kräva att Israel upphör att kränka det palestinska folkets mänskliga rättigheter, inkluderande att döda och skada civila, godtyckligt häkta och fängsla civila, flytta civila med våld och flytta in sin egen befolkning till de ockuperade palestinska områdena, inklusive Östra Jerusalem.

Generalförsamlingen uppmanas också att begära att den Internationella domstolen i Haag (ICJ) skyndsamt ska avge en rådgivande bedömning rörande de lagliga konsekvenserna av Israels pågående kränkning av det palestinska folkets rätt till självbestämmande genom den långa ockupationen, bosättningarna och annekteringen av de sedan 1967 ockuperade palestinska områdena.

Israels FN-ambassadör Gilad Erdan hävdade att ”det finns inget organ som kan bestämma att den judiska nationen är ockupant i sitt hemland”. USA hävdade genom sin representant Andrew J. Weinstein att fred ”måste förhandlas mellan parterna”. ”Biden-administrationen motsätter sig alla resolutioner som är ensidiga och ställer krav på Israel som inte ställs på andra länder”.

Men hur kan det bli förhandling med inställningen att allt land är ”det judiska folkets hemland”? Vilka andra nationer tillåts flytta in sin befolkning på ockuperat område och bygga murar och vägar på området? Både Israel och USA har stött en resolution som är ett svar på Rysslands ockupation av områden i östra Ukraina. Där framhålls att ”inga förvärv av territorier som åstadkommits genom hot eller våld ska anses vara lagliga”. När detta diskuterades framhöll representanter från Algeriet och Bangladesh att detta också gäller de palestinska och syriska områden som av Israel ockuperats och annekterats med våld.

En stor del av det palestinska folket lever fortfarande i flyktingläger. Dessa får ekonomiskt stöd av FN-organet UNRWA. I ett förslag till Generalförsamlingen, ”Hjälp till de palestinska flyktingarna” önskar kommittén att UNRWA får förlängt mandat till 2026-06-30. Bara Israel röstade emot. Ett annat förslag, ”UNRWA:s verksamhet i Mellanöstern” innebär en stegvis ökning av stödet, något som sex stater röstade emot. I ett annat förslag som också gick igenom, ”Palestinska flyktingars egendomar och tillgångar”, uppmanas Generalsekreteraren att se till att arabers egendomar och tillgångar försvaras i Israel.

Slutligen föreslår kommittén att Generalförsamlingen antar resolutionen ”Israeliska bosättningar i de ockuperade palestinska områdena, inklusive Östra Jerusalem”, och de ockuperade Golanhöjderna”. Där upprepas kravet på omedelbar och fullständigt upphörande av all israelisk bosättningsaktivitet i dessa områden. Likaså upprepas kravet på att förhindra allt våld, förstörelse, trakasserier och provokationer som utförs av israeliska bosättare och ansvarighet utkrävs för de olagliga handlingar som utförs av israeliska bosättare.

Tyvärr är det svårt att hysa något större hopp om att FN ska kunna förbättra situationen för palestinierna. Det är ändå märkligt att invasionen av Ukraina har kunnat leda till kraftiga protester och vapenhjälp till det anfallna landet. Tänk om omvärlden kunde skicka luftvärn till Gaza, och med kraft kräva att den smygande annekteringen upphörde.

Läs också:

En haltande 75-åring

75 år av misslyckande sedan Palestina delades

Övergreppen mot palestinierna måste få ett slut

Att skydda är inte att döda - Israel har missförstått folkrätten

 

/ Tomas Cronholm

29 Nov 2022