FN om det tilltagande våldet på Västbanken

Meddelande från FNs speciella organ för de ockuperade palestinska områdena, OCHA-oPt

Uttalande av Lucia Elmi, humanitär koordinator för de ockuperade palestinska områdena, rörande den oroväckande ökningen av våld och rörelsehinder på Västbanken inkluderande Östra Jerusalem.

Jerusalem, 18 Oktober 2022

Minst 105 palestinier, varav 26 barn, har dödats av israeliska styrkor hittills under 2022. Året är därmed det dödligaste sedan 2006 för palestinier som bor på den ockuperade Västbanken inkluderande Östra Jerusalem. Månadsgenomsnittet har ökat med 57 procent jämfört med förra året. Tio israeliska civila, tre utlänningar och fyra israeliska soldater har dödats av palestinier på Västbanken under 2022.

Bara sedan början av oktober har 15 palestinier, varav sex barn, dödats av israeliska styrkor som sökt upp och gripit, skjutit, eller konfronterat palestinier på Västbanken inkluderande Östra Jerusalem. Konfrontationerna har ofta uppkommit sedan bosättare attackerat eller tvingat sig in i palestinska byar. I några fall har de som dödats inte förefallit utgöra något konkret eller nära förestående hot som skulle försvara användandet av dödligt våld, vilket väcker frågan om överdrivet våld har använts.

Förutom över denna oroväckande situation oroas FN över ökande hinder mot förflyttningar. Efter att två israeliska soldater skjutits till döds vid kontrollstationer i Nablus och Östra Jerusalem införde israeliska styrkor tidigare denna månad omfattande hinder mot förflyttningar som försvårade tillgänglighet till sjukvård, utbildning och försörjning. I flyktinglägret Shu’fat har dessa begränsningar i huvudsak tagits bort men de kvarstår i Nablus. Huwwara, som ligger på vägen till staden Nablus, har också utsatts för bosättarvåld som ökat i antal och styrka.

“De israeliska myndigheterna har skyldighet enligt lag att se till att alla palestinier skyddas” sa Lucia Elmi. ”Detta inkluderar att garantera att åtgärder som vidtas inte påverkar folk oproportionerligt.”

Nedtrappning är nödvändig för att förhindra ytterligare förlust av liv, för att skydda civila och säkerställa tillgång till humanitära tjänster.

Översättning: Tomas Cronholm

20 Oct 2022