FN-kommitté fördömer israeliska attacker i Jerusalem

FN-kommitté fördömer israeliska militära attacker mot palestinska tillbedjande i heliga platser i Jerusalem.

Uttalande av FNs generalförsamlings kommitté om iakttagandet av det palestinska folkets omistliga rättigheter, onsdag 5 april 2023

Kommitténs sekretariat fördömer de israeliska styrkornas attack inuti Al-Aqsa-moskén den 4 april 2023 som resulterade i att hundratals palestinska tillbedjare blev slagna, skadade och fängslade samtidigt som de skadade al-Quibli-moskéns byggnad. Detta våld är speciellt avskyvärt under en tid med förhöjd religiös känslighet vid ramadan och kristen och judisk påsk.

Israels olagliga politik och praktik har fortsatt att befästa den olagliga ockupationen av det palestinska territoriet som Israel ockuperat sedan 1967, inklusive Östra Jerusalem, med Gazaremsan dessutom allvarligt isolerad under en nära 16-årig blockad. Israel har ökat sina militära operationer i det ockuperade palestinska territoriet vilket resulterat i att minst 95 palestinier dödats, varav 17 barn.

Sekretariatet upprepar sin uppmaning att respektera internationella lagar inklusive humanitära lagar och människorättslagar i de ockuperade palestinska territorierna. Israel måste följa internationella lagar och åtaganden i enlighet med FN-resolutioner. Sekretariatet upprepar också sin uppmaning att respektera de heliga platsernas historiska status quo, respektera heligheten hos platser för tillbedjan och upphöra med israeliska styrkors provokationer och extremistiska israeliska bosättares uppvigling i och kring dessa platser. Vidare uppmanar sekretariatet att alla tillbedjandes möjlighet att komma till de religiösa platserna ska respekteras i enlighet med vad som överenskommits.

Slutligen uppmanar sekretariatet alla ledare att utöva sitt inflytande för nedtrappning och lugn under de religiösa festligheterna. Sekretariatet anser att en rättvis och långvarig fred bara kan åstadkommas genom ett slut på Israels ockupation och iakttagandet av det palestinska folkets omistliga rättigheter, inklusive de palestinska flyktingarnas, och genomförandet av tvåstatslösningen i enlighet med internationell lag och tidigare överenskommelser som leder till att den palestinska staten blir oberoende och har Östra Jerusalem som sin huvudstad.

SLUT

Översättning: Tomas Cronholm

6 Apr 2023