Clowner utan Gränser i Mellanöstern

Flickor och kvinnor i krig och på flykt utsätts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Därför driver Clowner utan Gränser projekt i Mellanöstern för att skapa trygga rum för barn och kvinnor där de genom lek, kreativitet och skratt kan bli stärkta, och bli medvetna om sina mänskliga rättigheter. Nu arbetar de även i Gaza.

“The situation in Syria is very sad. We face new tragedies every day. It’s not even about a country anymore, it’s about us trying to survive. Here Kurds, Assyrians, Armenians, Arabs, Chaldeans, Turks, you name it, all lived in harmony together. But this great human wealth has now turned into a curse. Fear and hate are dominating people”.

Så inleder Ghinwa Al Otaibi brevet, som hon skickar till Clowner utan Gränser när det står klart att hon inte kan komma till Sverige. Vi hade bjudit in fyra av deltagarna i vårt projekt Creative Arts for Peace and Equality till Stockholm för att dela med sig av sitt arbete och erfarenheter. De har gått Clowner utan Gränsers utbildning tidigare under året. De har fått djupdyka i kreativa metoder – det är allt ifrån clown, konst, cirkus, drama och lek – med syftet att sedan arbeta med att ge psykosocialt stöd till flickor och kvinnor på flykt och i utsatthet i respektive land.

Ranin från Palestina, Rand från Jordanien och Helena från Libanon kommer. Men Ghinwa från Syrien får inget visum.

Sidas nätmagasin Omvärlden har gjorde en intervju med Ranine när hon var i Stockholm, som du kan läsa genom att klicka på länken.

Se gärna Clowner utan Gränsers videointervju med Ranine.

Fokus på hälsa och välmående
Vi vet att patriarkala strukturer växer sig starkare i krissituationer och att flickor och kvinnor i krig och på flykt utsätts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. De har heller inte tillgång till samhället och det offentliga rummet på samma villkor som pojkar och män och lever på många sätt i stor utsatthet. Därför driver Clowner utan Gränser projekt som detta, för att skapa trygga rum för barn och kvinnor där de genom lek, kreativitet och skratt kan bli stärkta inifrån och ut, bli medvetna om sina mänskliga rättigheter och stärkta i tron både på sig själva och framtiden. I det långa loppet bidrar det till fred och jämställdhet.

Sedan utbildningen i Libanon under sommaren 2019 har kvinnorna fortsatt arbetet utifrån Clowner utan Gränsers metoder runt om i Mellanöstern. De har träffat grupper av tonårstjejer till 75-åriga kvinnor, som samlas med behovet av en trygg plats med fokus på hälsa och välmående. Här har nya vänskapsband knutits, hierarkier och fördomar rasat, trygghetszoner lämnats och hopp skapats. Allt genom skratt, lek och kreativitet.

Tilltro – förändring är möjlig
Vi har redan nått flera hundra personer, flickor och kvinnor som lever på flykt, i utanförskap och utsatthet. Grupperna har kommit en lång bit på vägen. Mitt i allt kaos, krig, fattigdom och våld, ser framtiden ändå ljus ut. Vi måste ha hopp för att orka fortsätta kämpa och för varje möte vi har får vi mer tilltro på att förändring är möjlig.

Ghinwa avslutar sitt brev:

“It hurts to see a whole civilization, nation and humanity totally destroyed. Today my home lacks love, confidence and trust. All Syrian’s live in a constantly crisis on all levels. But despite all this sadness, I still have hope. Hope of a better world. The luggage I carry, keeps being filled with new laughter, positive energy and humanity, for every new woman I meet. It’s what makes me survive”.

Nu även i Gaza
Efter många års försök kom Clowner utan Gränser in i Gaza i december 2019. Vi arbetar med den lokala kvinnoorganisationen Aisha Association och har nu utbildat femton unga, kvinnliga artister från Gaza som kommer att bli förändringsaktörer i samhället. De kommer i sin tur arbeta för att stärka andra kvinnor och flickor, förbättra deras psykiska hälsa och ge dem en röst genom kreativa metoder. Nu har vi ansökt om finansiering för ett tvåårigt projekt i Gaza.

Text: Karin Tennemar, Clowner utan Gränser
Foto: Clowner utan Gränser

 

Fakta – palestinier i Palestina, Jordanien, Libanon och Syrien

Clowner utan Gränser arbetar med kvinnor i Mellanöstern, somliga har palestinsk bakgrund, andra inte.

I Palestina, alltså Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem bor 4,8 miljoner personer. Ungefär hälften är kvinnor. Många bor fortfarande i flyktingläger, särskilt i Gaza där ungefär 70 procent av befolkning är flyktingar.

År 1948, då staten Israel bildades, tvingades över 750 000 palestinier på flykt och över 400 palestinska byar och städer jämnades med marken. Många flydde till grannländerna Jordanien, Libanon och Syrien. Där lever de och deras ättlingar fortfarande i flyktingläger. Det förekommer omfattande diskriminerande lagstiftning och praxis mot palestinska flyktingar i de flesta grannländer.

I samband med kriget i Syrien har många av de palestinska flyktingarna tvingats fly igen.

16 Jan 2020