Brev till Systembolagets styrelse om bojkott

Styrelsen för Palestinagruppen Stockholm har skickat följande brev 2022-09-15 till var och en i Systembolagets styrelse:

Försäljning av varor från ockupationsmakten Israel

Systembolaget har beslutat att tillsvidare stoppa försäljningen av samtliga ryska artiklar i dess sortiment. Detta motiveras med att situationen i Ukraina är exceptionell och att invasionen är ett uppenbart brott mot internationell rätt. Vi menar att det är en fullt rimlig bojkottaktion när en militärmakt invaderar och ockuperar ett grannland.

I en skrivelse till Systembolaget (mars 2021), åtföljd av en namninsamling med 1700 namn, krävde Palestinagruppen Stockholm att Systembolaget skulle sluta sälja viner från av Israel ockuperade områden.  Svaret till oss var att Systembolaget är opolitiska och inte tar ställning i utrikespolitiska frågor eftersom det skulle innebära att de då bryter mot konkurrensrätten. Eftersom tolkningen av bestämmelserna uppenbarligen har ändrats kräver vi nu på nytt att Systembolaget upphör med import och försäljning av vin från israeliska bosättningar i de ockuperade palestinska områdena och från de av Israel annekterade Golanhöjderna.

I pressmeddelandet anför Systembolaget att situationen i Ukraina är exceptionell.

Är inte det fallet med situationen i det ockuperade Palestina – en stat som erkänts av Sverige och 70 procent av FNs medlemsstater? I dessa områden bedriver ockupationsmakten enligt Amnesty, Human Rights Watch och FN-organ en grym apartheidpolitik som ger olika rättigheter till israeler och andra som bor där eller som har rätt att återvända dit. Israel har också senast i augusti 2022 genomfört omfattande bombräder i Gaza – räder som enligt Al Jazeera krävde minst 44 liv, varav 15 barn, och skadade över 300 personer. 

Genom att Gaza är så mycket mindre än Ukraina är det naturligtvis färre hus som förstörts och färre liv som har tagits, men brutaliteten i anfallen är definitivt jämförbara.

Vi menar att situationen i de ockuperade palestinska områdena är exceptionell och väl motiverar att all försäljning av varor från ockupationsmakten Israel upphör, vare sig de är producerade i israeliska bosättningar på palestinskt eller syriskt område eller i Israel. Att ockupationen pågått i 55 år är knappast ett argument för att inte sluta sälja dessa varor. Tvärtom. Situationen i de palestinska områdena försämras ständigt för palestinier, vare sig de bor på Västbanken, i Östra Jerusalem eller i Gaza. Detta är väl känt och dokumenteras kontinuerligt av FN-organet OCHA oPt.

Liksom Systembolaget solidariskt ställer upp för det ukrainska folket utgår vi från att Systembolaget nu också är solidariska med ett annat folk som lever under ockupation och förtryck.

 

20 Sep 2022