Är Ukraina Europas Palestina?

Det som händer i Ukraina är fruktansvärt. En kärnvapenmakt med en enorm krigsmakt invaderar med våld ett grannland. Det är självklart att större delen av världen protesterar och att Ryssland utsätts för kraftfulla sanktioner.

Det märkliga är att ett liknande övergrepp skett och sker mot Palestina under de senaste 55 åren utan protester från omvärlden. Också där är det en kärnvapenmakt som är angriparen och bakom den står världens starkaste krigsmakt, USA. I båda fallen anges skälet vara självförsvar. Låt oss se på skillnader och likheter i de två fallen.

Gaza är en del av det av Israel ockuperade Palestina och befolkningen där ska därför skyddas av Israel enligt Genévekonventionen. I stället utsätts Gazaborna och deras hus regelmässigt för bombning och beskjutning, senast i maj 2021. Motivet är mycket begränsade protester mot ockupation och annekteringar samt mot att palestinska flyktingar inte fått återvända. På den ockuperade Västbanken bedrivs en apartheidpolitik som tillåter att kolonisatörer terroriserar palestinier, att bosättningar byggs avsedda enbart för judiska israeler och att palestinska hus i stället rivs. Som motiv anges ofta att det judiska folket fått marken av deras Gud, en argumentation som känns riktigt bisarr. Inte mindre bisarrt är motivet att de måste försvara sig mot det enligt FN-stadgan tillåtna motståndet mot ockupationen. Det verkliga motivet är uppenbarligen att den palestinska ursprungsbefolkningen ska ersättas med judiska israeler som i stor utsträckning flyttar in från andra länder, framför allt USA.

Kriget i Ukraina har nu hållit på i över en vecka. Det har motiverats med att den rysktalande befolkningen skulle ha utsatts för trakasserier. Det verkar inte vara sant men är i vart fall något helt annat än motiveringen med att det är ett annat folkslag och att ryssar skulle ha gudomlig rätt till marken. Nu flyr många från Ukraina och det verkar bara finnas begränsade hinder för det. Det är närmast omöjligt att komma ut från Gaza också när detta område utsätts för raketattacker. Palestinier som lämnar landet kan också ha svårt att få komma tillbaka. Ukraina får nu förstärkningar med sjukvårdsmateriel och t o m vapen, bland annat från Sverige. Försök att förse Gaza med materiel genom Ship to Gaza har bromsats gång på gång av den israeliska krigsmakten, och detta har accepterats av omvärlden.

Vi i Palestinagruppen Stockholm försökte få Systembolaget att sluta sälja vin som kommer från de av Israel ockuperade Golanhöjderna. Det var omöjligt, det skulle inte gå med de regler som finns, svaret blev att de ”varken kan eller ska … göra produkturval baserat på politiska ställningstaganden”.  Det gick däremot på någon timme att besluta att inte sälja rysk sprit när Ryssland invaderat Ukraina. Varför så olika?

Varför är det legitimt för Ukraina att försvara sig mot en invasionsarmé men inte för Palestina? Varför kallas man hjälte i ena fallet men terrorist i det andra?

Läs mer:

"In Ukraine reporting, Western press reveals grim bias toward ‘people like us’"

"They are ‘civilised’ and ‘look like us’: the racist coverage of Ukraine" 

"The right to self-defence: between Ukraine and Palestine"

"The World United for Sanctions on Russia. Why Can't It Do the Same for Palestinians?


Tomas Cronholm

6 Mar 2022