Ambassadflytt hot mot tvåstatslösningen

I tisdags meddelade en riksdagsgrupp inom Liberalerna att man vill se att Sveriges ambassad i Israel flyttas från Tel Aviv till Jerusalem. Sverigedemokrater och en kristdemokrat har tidigare lämnat in motioner om detta, vilket utrikesutskottet ska yttra sig om på torsdag 14/2.

Palestinagrupperna i Sverige är djupt oroade och upprörda över denna folkrättsvidriga linje vilken går stick i stäv med världssamfundets uppfattning i frågan.

Efter att Donald Trump i december 2017 beslutat om att låta flytta den amerikanska ambassaden till Jerusalem så uttryckte EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik stor oro inför detta. Både FN och EU driver linjen om en tvåstatslösning där inget annat än parternas förhandlingar ska ligga till grund för territoriella beslut. Alltsedan sexdagarskriget 1967 och Israels olagliga annektering av det som idag benämns Östra Jerusalem så har denna fråga varit en het politisk potatis.

Efter att Israel 1980 förklarade Jerusalem som sin egen odelade huvudstad uppmanade FN:s säkerhetsråd medlemsländerna att flytta sina ambassader därifrån; detta eftersom FN sedan länge och än idag betraktar Jerusalem som ett ”corpus separatum” där ingen av konfliktparterna anses ha rätt till suveräna territorieanspråk förrän en lösning på frågan uppnåtts via partsförhandlingar. Samma förhandlingslinje går igen i Osloavtalets principdeklaration från 1993, vilken Israel och PLO signerat. På det allmänna planet gäller dessutom den folkrättsliga regeln att territorieförändringar via militärt våld inte är lagliga, vilket bland annat fastslås i FN-stadgan.

Det är mot bakgrund av detta som liberalernas ställningstagande är så allvarligt. Frågan om Jerusalem är svårlöst – och just därför är det extra viktigt att den närmas från ett hundraprocentigt folkrättsperspektiv; inte via politiska uppfattningar och beslut som favoriserar den ena partens intressen framför den andres och således hotar utsikterna till en rättvis och hållbar fred. Det är folkets vilja och inget annat som ska vara utgångspunkt för territorieförändringar.

Palestinagrupperna hoppas att riksdagen röstar ned de motioner som uppmanar utrikesdepartementet att flytta den svenska ambassaden till Jerusalem.

Palestinagrupperna i Sverige, 2019-02-13

14 Feb 2019