Minnet av fördrivningen 1948

I november 1947 beslöt FN – på den tiden helt dominerat av olika västmakter – att dela det så kallade brittiska mandatet Palestina i en israelisk och en palestinskarabisk stat. Ingen frågade vad de som bodde där tyckte om saken. MER än hälften av territoriet tilldelades den nya israeliska staten.

Väl förberedda judiska terrorligor genomförde sedan en etnisk rensning av delar av det återstående området. Tusentals människor dödades, över 530 samhällen förstördes och omkring 750 000 människor drevs på flykt utan annat med sig än det de hade på kroppen. Till slut hade israelerna erövrat 78 procent av området – innan en motaktion från olika arabarméer satte stopp för fördrivningen. Det här är den palestinska katastrofen, al-Nakba, och det är den vi dessa dagar kring 15 maj minns och sörjer.

Fördrivningen av palestinier har aldrig upphört. Sedan ockupationen av hela det återstående Palestina inleddes i samband med Sexdagarskriget 1967 har olika israeliska regimer, från höger till vänster, hela tiden beslagtagit mer palestinsk mark, förstört hus och egendom, ödelagt vattenkällor, byggt murar, stängsel och militärposteringar, sågat ner olivträd och byggt nya så kallade bosättningar reserverade enbart för judar.

På de 22 procent av Palestina som återstår för den – av 135 länder, inklusive Sverige – erkända palestinska staten finns nu över 650 000 israeliska bosättare, som utgör ett avgörande hinder för en rättvis och fredlig lösning av konflikten.

Bild 3 visar den erkända palestinska staten.

Gaza - humanitär katastrof
Den israeliska blockaden av Gaza har nu varat i tolv år och resulterat i en humanitär katastrof. Vatten- och avloppssystemen fungerar inte, 95 procent av vattnet är odrickbart och elektricitet finns bara några få timmar per dag. Det är brist på allting från matvaror till hygienartiklar och byggmateriel. Människor bor fortfarande i ruiner av hem som bombats av den israeliska armén och barnen går i skift i delvis förstörda skolor. Arbetslösheten är omkring 55 procent – möjligen den högsta i världen – och 70 procent av familjerna är beroende av livsmedelsbistånd.

Enligt den israeliska människorättsgruppen B´Tselem dödade den israeliska armén förra året 290 palestinier, varav 55 barn, i olika konfrontationer. De flesta, 254 personer, sköts ihjäl under de återkommande demonstrationerna i Gaza mot blockaden och för ett återvändande från flyktingtillvaron. I en FN-rapport, omfattande bland annat intervjuer med 325 offer för våldet och genomgång av runt 8 000 dokument, konstateras att ingen av de dödade och skadade varit beväpnad med annat än stenar – i undantagsfall brinnande drakar – och inte utgjort något hot mot vare sig de israeliska soldaterna eller Israel som helhet.

Bland offren finns – förutom barn – även sjukvårdare, journalister och handikappade. Många hade skjutits på långt avstånd från den israeliska gränsen. Enligt rapporten kan dessa mord på obeväpnade civila utgöra krigsbrott.

Ingenting talar för att utvecklingen går åt annat än fel håll. Enligt det palestinska människorättscentret PCHR uppgår antalet dödade av israeliska prickskyttar i Gaza nu till 203, varav 44 barn, och 12 161 har skadats av skarp eldgivning. Av de skadade är runt 540 allvarligt skadade, och 136 har fått armar eller ben amputerade.

Totalt överstiger antalet skadade av alla typer av våld nu 25 000 palestinier. Omkring 940 skadade barn behöver mer eller mindre avancerad vård för att kunna rehabiliteras.

Sverige belönar ockupationsmakten
Den israeliska ockupationen, och våldet och övergreppen mot palestinier, utgör svåra brott mot Fjärde Genèvekonventionen, Konventionen mot Tortyr, Barnkonventionen och en rad andra konventioner och FN-resolutioner. Ändå händer ingenting.

Västvärlden, inklusive Sverige, fortsätter att belöna ockupationsregimen med förmånliga handelsavtal, och samarbete inom idrott, vetenskap och kultur. Det här måste få ett slut. Sveriges regering måste ta initiativ till sanktioner och avinvesteringar och avbryta samarbetet med Israel tills ockupationen och förtrycket av palestinierna upphör.

Befria Palestina från ockupationen!

Gunnar Olofsson, ledamot i Palestinagruppernas i Sveriges förbundsstyrelse

Foto: Saher A. Saad, Gaza

14 May 2019