Militärt embargo

Den palestinska bojkottkommittén, BDS Movement, vädjar till omvärlden om militärt embargo mot Israel. De kräver ett slut på militärt bistånd och vapenexport till Israel, ett slut på överförandet av vapen och militär teknik till och från Israel, och ett slut på alla former av militär hjälp och forskningssamarbete.

Uppropet för ett militärt embargo stöds av flera politiska partier, fackföreningar och icke-statliga organisationer (NGO) i hela världen. Men i Sverige har vi ännu en lång väg att gå.

Varför behövs ett militärt embargo?

Israel kan utföra brutala massakrer och döda palestinska civila för att regeringar, institutioner och företag i hela världen samarbetar med landets militär, vapenindustri och militära forskningsinstitutioner.

Gaza fungerar som ett testområde för den israeliska vapenindustrin. Trots det har Försvarets Materielverk i augusti 2018 tecknat ett kontroversiellt avtal med Israels största vapenföretag, Elbit Systems.

Under den första månaden av Israels angrepp på Gaza 2014 ökade aktiekursen för Elbit Systems med 6,1 procent. Mer än 2 200 palestinier dödades. Av dessa var mer än 500 barn. Förlusten av civila var helt avsiktlig.

Guy Keren, vd för säkerhetsföretaget iHLS, förklarar att Gazaremsan ger Israel och hans företag en konkurrensfördel gentemot andra länder eftersom de kan testa nya produkter i realtid året runt.

"Vi har lärt oss mycket från Gaza. Det är ett bra laboratorium", säger Roei Elkabetz, brigadgeneral i den israeliska armén.

Varje gång de israeliska företagen får en ny förfrågan, används militärens erfarenheter från fältet för att förbättra anbudsförfarandet och garantera kvalitet och effektivitet.

Saar Koursh, vd för Magal Systems, beskriver Gaza som ett "showroom" och att kunderna uppskattar att produkterna är stridstestade.

Under 2018 har mer än 22 000 palestinier skadats och 213 dödats i Gaza hittills, enligt United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs  (oktober 2018).

Israel tillämpar ”konfliktregler” som tillåter ockupationsmakten att ”skjuta för att döda” palestinier som protesterar, även barn och unga. Det finns belägg som visar att Israel har använt förbjudna vapen som klusterammunition och vit fosfor.

Såväl FN som flera människorättsorganisationer har upprepade gånger dokumenterat Israels krigsbrott.

Israels militärindustri är beroende av export till andra länder. Upp till 70 procent av Israels militära produktion exporteras. Attacker på palestinier används för att testa och sedan marknadsföra nya vapen och militär teknik.

Källor:
BDS Movement
Electronic Intifada
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

Samarbete möjliggör krigsbrott

Militärt bistånd, export, import och militärt samarbete med Israel bidrar till förtrycket av palestinier och gör det möjligt för landet att begå krigsbrott.

USA har utlovat 38 miljarder dollar under en tioårsperiod, det största militära biståndet någonsin. Avtalet skrev under av president Barack Obama hösten 2016. 1 miljard är 1000 miljoner dollar. 38 miljarder är alltså 38 tusen miljoner dollar – helt ofattbart mycket pengar. Till vapen. Till en ockupationsmakt.

Försvarets Materielverk i Sverige har i augusti 2018 tecknat avtal med ett israeliskt företag, Elbit Systems. Det är kontroversiellt att en statlig myndighet tecknar avtal med ett företag, som de svenska pensionsfondernas etikråd avråder ifrån.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden har uteslutit Elbit Systems från fondernas aktieinnehav eftersom företaget levererar övervakningssystem till Israels olagliga mur och bosättningar på Västbanken. Både muren och bosättningarna står i strid med internationell rätt och fördöms av FN.

AP-fondernas etikråd skriver i sin årsredovisning 2010 att Elbit Systems ”kan kopplas till kränkning av internationell humanitär rätt i strid med fjärde Genèvekonventionen. Både den Europeiska Unionen och den svenska regeringen är tydliga i att både de delar av separationsbarriären och de bosättningar som är uppförda av Israel på ockuperat område strider mot folkrätten och då mer specifikt artikel 49 i fjärde Genèvekonventionen.”

Många stora vapenföretag gör affärer med Israel, inklusive BAE Systems (som har produktion i Sverige), General Electric, Lockheed Martin och Raytheon.

Internationella företag som G4S och Hewlett Packard har nyckelroller i Israels militära infrastruktur på ockuperad mark och förtrycket av palestinier.

Källor:
BDS Movement
Dagens Industri
Upphandling24
AP-fondernas Etikråd
New York Times

Dödande drönare

61 procent av världens drönare, som har tillverkats sedan 1985, kommer från israeliska företag. Den israeliska regimen är en drivande kraft bakom ökningen av militära drönare. Användningen av drönare ger också en känsla av straffrihet, man avhumaniserar offren.

Israeliska militärföretag som Elbit Systems använder ockuperad palestinsk mark som ”laboratorium” där de testar sin drönarteknik för att sedan marknadsföra produkterna.

Israel använder militära drönare regelbundet i sina anfall i Gaza, också i attacker mot civila. De använder också, i ökande omfattning, drönare för bevakning på Västbanken, inklusive östra Jerusalem.

Israeliska drönare används nu i väpnade konflikter runt om i världen. De har köpts av mer än ett dussin länder som USA, Kanada, Storbritannien, Ryssland och Brasilien.

Källa: BDS Movement

Militärt förtryck

Israel förtrycker inte bara palestinier. Landet exporterar sin skoningslösa variant av säkerhetstjänst och militärt förtryck till omvärlden. Till exempel:

  • Israel är djupt engagerat i att träna och beväpna dödspatruller i Latinamerika, bland andra Rios ökända specialpolis BOPE som utför utomrättsliga avrättningar.
  • Israelisk polis och säkerhetsbolag tränar otaliga polisstyrkor runt om i världen, bland annat i Los Angeles och London.
  • Israeliska företag säljer militär expertkunskap till diktaturer i Asien och Afrika, ofta till båda sidor i inbördeskrig.
  • EU:s organ för gränsbevakning har haft diskussioner med Israel Aerospace Industries och Elbit Systems om att använda israeliska drönare för att säkerställa Europas gränser.

Källa: BDS Movement