Bli medlem

Vi behöver dig som medlem. Stöd arbetet för en rättvis fred.

  • Det är viktigt att visa att vi är många som INTE accepterar Israels ockupation av Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem. Internationell rätt ska respekteras.
  • Det är lärorikt. Medlemmar får tidningen Palestina NU och e-nyhetsbrev med aktuell information, kampanjer och inbjudningar till olika event.
  • Varje ny medlem ger nya resurser till opinionsbildning mot ockupationen och för en rättvis fred.
  • Med fler medlemmar får Palestinagrupperna i Sverige större respekt och blir tagen på större allvar.
  • Medlemmar kan bidra och påverka hur arbetet mot den olagliga ockupationen bedrivs och göra vårt arbete bättre.

Vuxna: 300 kronor.
Familjemedlem, pensionärer och arbetssökande: 150 kronor.
Ungdomar upp till 20 år: 50 kronor (tidningen Palestina Nu ingår inte).

Postgiro 55 57 17-8
Skriv MEDLEM + namn, postadress och e-postadress vid inbetalningen.