Bli medlem

Stöd arbetet för en rättvis fred

  • Det är viktigt att visa att vi är många som INTE accepterar Israels ockupation av Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem. Internationell rätt ska respekteras.
  • Det är lärorikt. Medlemmar får tidningen Palestina NU och e-nyhetsbrev med aktuell information, kampanjer och inbjudningar till olika event.
  • Varje ny medlem ger nya resurser till opinionsbildning mot ockupationen.
  • Med fler medlemmar får Palestinagrupperna större respekt och blir tagen på större allvar.
  • Medlemmar kan bidra och påverka hur arbetet mot den olagliga ockupationen bedrivs och göra vårt arbete bättre.

Vuxna: 300 kronor.
Pensionär och student: 150 kronor.
Ungdomar upp till 20 år: 50 kronor.

Postgiro 55 57 17-8
Skriv MEDLEM + namn, postadress och e-postadress vid inbetalningen.

Vill du betala med kort eller via internetbanken? Klicka här.