Aktionsgrupper

Palestinagruppen Stockholm bildar aktionsgrupper kring aktuella frågor. Just nu har vi fem aktionsgrupper:

  • Aktionsgrupp Barn lyfter fram de palestinska barnens situation under ockupationen, särskilt barnen i israeliska fängelser. Hösten 2018 skriver vi en rapport oför att skapa uppmärksamhet bland allmänhet och beslutsfattare. Rapporten publiceras i samband med FN:s internationella solidaritetsdag med Palestina den 29 november. Vi uppmanar till ett föräldraupprop med krav på den svenska regeringen.
  • Aktionsgrupp Bojkott träffas nästan varje vecka och delar ut flygblad om Palestina och konsumentmakt, det vill säga bojkott av israeliska varor och tjänster. Under hösten kommer vi att fokusera på bojkott av frukt och grönsaker. Vi vill få bort israeliska grönsaker och frukter från våra matbutiker!
  • Aktionsgrupp Idrott arbetar med allt från att försöka påverka Puma med att avsluta sponsorsamarbetet med fotbollslag i olagliga israeliska bosättningar på Västbanken i kampanjen #BoycottPuma, till att uppmuntra svenskar att delta i folkfesten i Betlehem under varumärket Palestine Marathon - Freedom of movement. Gå en halvmil i familjeloppet, spring en mil, eller en halvmara eller helmara. Eller helt enkelt - stå vid sidan om och heja på - det är en folkfest. För det viktigaste av allt är att du besöker Palestina.
  • Aktionsgrupp Hälsa arbetar med att lyfta fram hälsoläget i Palestina och situationen i Gaza med brist på rent vatten, el och läkemedel på grund av Israels tolv år långa blockad av den lilla kustenklaven, som dessutom utgör ett hinder för specialistvård på Västbanken.
  • Aktionsgrupp Kultur arbetar för en kulturbojkott av Israel, men också för att sprida kunskap om palestinsk kultur i Sverige. Vi genomför litteraturaftnar och författarsamtal. Vi lyfter fram den internationella bojkotten som artister världen över står bakom och arbetar för att den ska få genomslag även i Sverige #ArtistsForPalestine #BojottaEurovisionSongContest2019
  • Aktionsgrupp Opinion driver vårt opinionsbildande arbete genom rapporter, artiklar, insändare och brevkampanjer - här kan du vara med och skapa en rörelse. Genom flera små handlingar kan vi tillsammans påverka vänner och bekanta, butiker, fackföreningar och företag att agera etiskt och ta avstånd från ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem och blockaden av Gaza. 

Vi hoppas att fler vill engagera sig i våra aktionsgrupper. Har du ett särskilt intresse inom något av ovanstående områden? Hör av dig: kerstin@palestinagruppenstockholm.se