Aktionsgrupper

Palestinagruppen Stockholm bildar aktionsgrupper kring aktuella frågor. Just nu är fyra aktionsgrupper på gång:

  • Aktionsgrupp Barn kommer att lyfta fram de palestinska barnens situation under ockupationen, särskilt barnen i israeliska fängelser. Vi skriver en rapport och gör en aktivitetsplan för att skapa uppmärksamhet bland allmänhet och beslutsfattare under hösten 2018. Vi hoppas kunna genomföra en stödkonsert under hösten.
  • Aktionsgrupp Bojkott träffas nästan varje vecka och delar ut flygblad om Palestina och konsumentmakt, det vill säga bojkott av israeliska varor och tjänster. Under hösten kommer vi att fokusera på bojkott av frukt och grönsaker. Vi vill få bort israeliska grönsaker och frukter från våra matbutiker!
  • Aktionsgrupp Idrott arbetar med allt från att försöka påverka Adidas att upphöra med stödet till fotbollslag i olagliga israeliska bosättningar på Västbanken #AdidasFairPlay, till uppmuntran av svenska löpare att delta i Palestine Marathon - Freedom of movement 2019, och annat inom idrott.
  • Aktionsgrupp Kultur arbetar för en kulturbojkott av Israel, men också för att sprida kunskap om palestinsk kultur i Sverige. Vi genomför litteraturaftnar och författarsamtal. Vi lyfter fram den internationella bojkotten som artister världen över står bakom och arbetar för att den ska få genomslag även i Sverige #ArtistsForPalestine 

Vi hoppas att fler vill engagera sig i våra aktionsgrupper. Har du ett särskilt intresse inom något av ovanstående områden? Hör av dig: info@palestinagruppenstockholm.se